1.2.2015

Základy magie – Lilith

DSC_1015

Jedná se zcela určitě o jednu z kvalitních knih, zaměřených na učení o magii, z různého úhlu pohledu. Rozhodně se nejedná o rychlou konzumní propagandu magie, se kterou se v některých titulech můžeme setkat. Autorka, která ví, o čem mluví, nabízí text, který čtenáře navnadí pro práci s ,,bílou“ magií, naučí, jak využívat skrytých sil vesmírné energie. Pojednává též o dějinách magie v tajné nauce, o umění tarotu, o posvátném prostoru, o podstatě rituálů a mnoho dalších zajímavých informací se můžete dozvědět.

Název knihy: ZÁKLADY MAGIE, Autor: Lilith, Nakladatel: Spiral Energy, Brno 2001

,,Mnoho osob, které nikdy nebyly skutečnými adepty magie, ale chtějí tak vypadat, provádí rituály denně, neustále si nakupují, vyrábějí či jinak opatřují roucha, pomůcky a svíce, pěstují si dramatický vzhled a stejně dramaticky vystupují. Tito lidé zapomínají na dost důležitou věc – nebo ji možná nikdy nevěděli: Rituály jsou účinné od jistého stupně pokročilosti, který se vyznačuje probuzením vnitřního vědomí, jinak řečeno uvědoměním ega.“

Číselná a tarotová symbolika stromu života

„…Než byl stvořen svět, bylo Nic. Kabalistická nula není významem stejná jako nula matematická. Ta značí skutečné nic, prázdno, neexistenci, kdežto nula kabalistická znamená všechno, co je možné, ale nic, co by se zatím projevilo. Proto je nula symbolem pro nejvyšší plodnost. Kabalistické prázdno je nazýváno Ain, kteréžto slovo značí Nic v udaném smyslu. Slůvko má blízkou souvislost se slovem Ajin značícím oko. (Zatímco Ain značí světlo, je Ajin výrazem pro stav před světlem, před Bytím. Ajin je jedno z hebrejských písmen a značí oko. Toto oko lze graficky znázornit jiným písmenem, lod, které značí i počátek všeho stvoření.) Oko je staroegyptským symbolem pro plození a zároveň pro vědění v magickém smyslu.

Nic má svůj opak ve slůvku Něco. Něco, čili první první manifestovaná skutečnost, má číslo jedna. První sefirou je Keter, která se vynořuje z nicoty. Jednička náleží v hebrejštině písmeni alef, které má význam vůl či tele. Tele jako mládě, které se právě narodilo, tak jako se jednička narodila z nuly. V pozdějších učeních se objevuje toto mládě především jako dítě a jeho magická či náboženská moc. Symbolem dítěte byl ve starém Egyptě točící se kříž, svastika, který tvarově připomíná písmeno alef. Tentýž symbol se zároveň užívá ve smyslu hromu trhajícího oblohu. Podobnost s právě rodícím se dítětem zřejmě nemusím zdůrazňovat. Proto jen podotknu, že dítě je v symbolismu chápáno vždy jako bezpohlavní, ani-muž, ani-žena. Symbolismus dítěte odpovídá v tarotu kartě Blázna…“

Astrální světlo čili éter

„Podstatou éteru je je vír, spirála. Podstatou této spirály je polarita, neboť je složena ze dvou protikladů, z kladné a záporné síly, černé a bílé, pasivní a aktivní. Spojením těchto sil vzniká éter a ten dává vzniknout Universu. Symbolem éteru je had, síly jsou začasté znázorňovány jako ptáci – havran a holubice, jako geometrické útvary – bod a kruh, jako plus a mínus, jako Jakin a Boaz, dva sloupy u vstupu do Šalamounova chrámu. Universum bývá zobrazováno jako panna. Obě síly můžeme pozorovat na symbolu kříže. Svislá čára je aktivní, vodorovná čára je pasivní. 

Obě síly není možné vnímat každou zvlášť, vždy je nutné je vidět jako komplementární, kdy jedna bez druhé ztrácí svůj smysl. Expanzivní kladná síla, označovaná jako Od, obsahuje vždy svůj protipól, svíravou sílu zápornou, zvanou Ob. Jejich spojení je vyjadřováno pomocí spirály, spirálních tvarů, vírů a kruhů v pohybu. Je nazývána Or, což značí světlo a slovo má blízko i k výrazu pro zlato v některých jazycích. Známou podobou spojení všech tří sil je Hermova hůl, která v sobě skrývá schéma stromu života….“

„Éter je ovládán myslí, a to vědomě i nevědomky. Každý duševní pochod, každý pud, každá emoce, každé přání i každá myšlenka vyvolávají pohyb éteru, který se přetváří do krátkodobých útvarů odpovídajících tomu, nač jedinec myslí a co prožívá. Každý jedinec má nějaké převažující emoce či obvyklé myšlenky. Tyto tvary se uchovávají déle a stálá přání, zvyky či návyky, obvyklé emoce a naučené postoje získávají jakousi stálost a doprovázejí daného jedince na jeho pouti životem. Jsou-li zvláště stálé, získávají jakousi inteligenci více či méně primitivní a lze nazvat je nejen energetickými útvary, ale i bytostmi. A tak nejenže jedince doprovázejí, ale také mění jeho nižší duše, čili zpětně působí na jeho podobu, povahu, zdraví či schopnosti. 

Bytosti lze tvořit i vědomě – to je právě jedna z možností magie. Není ale jednoduchá. Zejména u takových bytostí, které mág tvoří, aby mu v déledobější perspektivě pomohly dosáhnout nějakých cílů, je třeba velké opatrnosti. Každá bytost je totiž vázána na svého tvůrce, od nějž si bere sílu a zejména ty, kterým bylo dáno více samostatnosti, pak mají touhu svého tvůrce ovládnout – čili posednout jej…“

ZÁKLADY MAGIE, Autor: Lilith


Vloženo 1.2.2015, v Českých Budějovicích, Věra Balková

pravidla

Diskuze