Meditace – orgasmus atomů

Meditace - orgasmus atomůPokud vás meditace nudí, klikněte na jiný článek. Pokud vás nudí život, čtěte dál. Meditace je zrcadlení. Představte si, že jste Měsícem na obloze. Právě procházíte fází úplňku. Díváte se seshora na sebe sama, na vlastní tvář odrážející se na hladině všech jezer a moří. Vidíte tisíce vlastních tváří najednou. Každá z nich je vámi. Uvědomujete si každou buňku vašeho těla. Každá z nich je vámi. Uvědomujete si každý atom svého těla. Každý jeden z nich je vámi. V okamžiku tohoto uvědomění ponoříte vlastní tělo, proměněné v zářící tělo Měsíce (jste-li muž) a v zářící tělo Luny (jste-li žena), až na dno toho nejhlubšího jezera. A okamžitě se přestáváte nudit. Pohled do nejhlubšího nitra sebe sama, je všechno možné, co si dokážete představit, jenom ne nuda. Uvědomit si skutečně, skutečným hlubokým mentálním procesem, každý jeden atom vlastního těla – je zážitek podobný elektrickým výbojům probíhajícím za prudké bouře na temné noční obloze. Skutečné prožití orgasmu každého jednoho atomu vlastního těla je vrcholným aktem skutečné a hluboké meditace. Jde o rozplynutí se v čase a splynutí s vlastním vědomím, v jakémsi neskutečně skutečném a rozpuštěném opojení.

Pokud vás život bez pohybu, bez bouřlivé, nutkavé touhy po vědění nudí k zbláznění, najděte si nové zdroje inspirace. Oddejte se jakékoliv vášni, která vám může zpříjemnit život, oddejte se romantickému snění, a odhoďte všechny nepotřebné masky a svazující zábrany. Nahota bez zábran je svoboda. Prosím, nenechte se mýlit, toto není erotické téma. Toto je filosofie světa, těla a vědomí. Ačkoliv všechno na světě má erotický podtext. Schválně: někdy se pokuste skutečně celý den pozorovat, bez posuzování jak často a při jakých příležitostech vám přicházejí na mysl myšlenky, ať už nesmyslné, smyslné nebo dvojsmyslné, nenápadně se dotýkající záležitostí sexuálních či erotických. Myslím, že výsledný počet vás překvapí. Nic si ale nevyčítejte, nemůžete za to! To hadí síla ve vás, z její vlastní přirozenosti, dává vám o sobě vědět v každém možném okamžiku. Říká vám:

• Jsem tady. Jsem tu od počátku světa.
• Jsem bouřkou na obloze. Oslepující blesky jsou moje projevené touhy.
• Hřmění je můj dech, je tak hlasitý, protože mne neslyšíte!
• Jsem tebou, jsem v tobě, jsem mimo tebe. Jsem všude.
• Jsem přítomna ve všem, co jest. Pochop to.
• Jsem tancem divošských národů, jsem erotickým jiskřením během každého „jižanského“ karnevalu, během každé SKUTEČNÉ oslavy lidského bytí.
• Jsem chutí feferonky, jsem mrazením. Vlním se jako had osou tvé páteře.
• Ale nejsem pouhým chtíčem ani planým toužením.
• Jsem život a dávám ti život.

Nudíte se? Tak jděte tančit. Meditace je tanec. Tanec atomů. Orgasmus vědomí. Meditovat můžete od rána do večera, dokážete-li spočinout v přítomném okamžiku a uvědomit si, že nic jiného neexistuje

Meditace - orgasmus atomůPtáte se, co s tím mají společného atomy? Pouze a jenom to, že na atomech to přece všechno stojí i padá. Bilióny buněk vašeho těla si mezi sebou předávají informace. Jste-li od rána do večera naštvaní, naštvané jsou i vaše buňky! Buňky se skládají z atomů. Dokázali byste spočítat, z kolika atomů se skládá vaše tělo? Dovedete si představit, zástup atomů vašeho těla, jak si mezi sebou předávají informace? Jak se chvějí blahem, pokud máte dobrou náladu, neprskáte kolem sebe a nemalujete žádné čerty na zeď? Pokud se vaše atomy chvějí blahem, zvyšujete vibrace svého těla. Vibrace, rezonance, vlnění, orgasmus (vyberte si) je základ všeho. Čím vyšší vibrace, tím otevřenější vědomí. Vibrace lidského těla se shoduje s vibrací Země. Ale my už si to nepamatujeme. Pamatují si to jen ty „přihlouplé a primitivní“, ale zato šťastné přírodní národy. Oslavují život tancem, atomy jejich těla tančí a prolínají se s každým jedním atomem přírody, lesa, skály, proudící řeky i modré oblohy.

Tito lidé jsou pravdiví. Ryze pravdiví. Proto chodí nazí, jen s bederní rouškou kolem pasu. Jejich život neztrácí smysl v předhánění se, kdo bude mít nejdražší obleček té nejlepší značky. Nevnímáte obdiv a pokoru při pohledu na polonahé africké ženy, bez studu kojící své děti? Tito lidé jsou svobodní, a zároveň smyslně i duchovně krásní. Není paradoxní, že západní náboženství je tak nepřirozeně puritánské, a přitom u stromu života je vyobrazen Adam a Eva oděni pouze do listů vinné révy? Dokážeme v tom najít hlubší smysl?

Představte si obyčejné sítko na čaj. Máte to? Vaše tělo a všechno ostatní, dokonce i betonová zeď není ničím jiným, než „sítkem na čaj“. Vesmírem proudí oživující energie, proudí každou živou i neživou hmotou. Jelikož žádná hmota není skutečně pevná, vzhledem k tomu, že kolem jádra každého atomu rotují částice ve vzduchoprázdnu, prochází tato energie bez odporu vším, co jest. Tato energie obsahuje informace o všem, co kdy bylo a bude. Prána, éter, hadí síla, nekonečná vesmírná moudrost – vyberte si – to je životní energie. Vaše životní energie, životní síla.

Toto lze poznat a pochopit například během hluboké meditace, během orgasmu, nebo během astrálního putování. V okamžiku, kdy se vaše éterické tělo odpoutá od těla hmotného, stává se látkou vibrující na jemnohmotné úrovni. Odpoutané tělo dokáže procházet pevnou hmotou, jako voda protéká sítkem na čaj. Pro našince obtížně představitelné, pro šamana v amazonském pralese běžná věc. Přírodní národy prožívají život v meditaci, v každém okamžiku, vyšší sféry bytí jsou jejich přirozeností.

Během milostného aktu, ve vrcholném okamžiku, kdy se uvolní hadí síla, a jemnohmotná těla milenců vibrují na vysoké úrovni, dochází ke spojení na duchovní úrovni: on a ona stávají se jedinou bytostí.

Jejich energie se navzájem prostoupí, jako voda protékající sítkem. Jako prameny dvou řek. On a ona stávají se na jemnohmotné úrovni jedním tělem. Ego se v tu chvíli zcela rozplyne. Ženský a mužský princip ve víru barev a elektrizujícího vzestupu hadí síly vytváří záblesky světla jediného vědomí. On i ona zavírají oči, aby je to světlo neoslepilo. Propadají se hluboko do svého nitra, pocit pádu se prohlubuje. Toto je akt iniciace, spojení boha Slunce a bohyně Luny. Spojení dvou protikladných sil. Návrat do ráje. Dochází k vystoupení ze sebe sama. Orgasmus „atomů“ je takzvaná malá smrt – smrt ega a zrození nového vědomí.

Během orgasmu, pokud to napíšu hodně rebelantsky, vstupuje do těla ženy i muže „duch svatý“. Probíhá to zrychleně, jakoby mimo čas a prostor, zrychluje se dech i frekvence vědomí. Zrychlené dýchání prohlubuje prožitek a vzestup hadí síly. Neschopnost prožití orgasmu může někdy spočívat v zatajování dechu, v potlačování „hlasitého dechu“. V neschopnosti projevit lásku ke svému tělu zcela naplno. Dech je to, co nás tvoří. Každým okamžikem můžeme rozšířit své vědomí, žít v plném vědomí, jenomže si nevzpomínáme, jak na to. Po pár vteřinách se vracíme zpět do sebe, aniž bychom dokázali naplno postřehnout onu všudypřítomnou bezčasovost. Možná je to tím, že nám to nahání, z pouhé nevědomosti, jakýsi niterný strach, strach z něčeho, co je definitivní a konečné. Zapomněli jsme, že ono definitivní a konečné, je zároveň námi. Je vším a je všude.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Uvolněná hadí síla se ale nepropadá do nicoty, uvolněná hadí síla se pohybuje zároveň nahoru i dolů, je všude a přitom nikde, stává se tím, čím ve skutečnosti je: nekonečnou prvotní substancí. Tady a teď stává se vším, co si v tu chvíli, v okamžiku rozšířeného vědomí (v orgastickém třeštění atomů) dokážete přát. Je velkou chybou, že člověk nepovažuje sám sebe za součást stvořitele vesmíru. Cesta božství, skrytého v lidském nitru, je cestou celoživotní, tato cesta není počátkem, je naším jediným možným cílem.

Výše jsem se zmínila o tom, že vibrace lidského těla se shoduje s vibrací Země. Ale to už není tak docela pravda, v současné době, vzhledem k celostní (vesmírné) transformaci vědomí, se zvyšuje vibrace Země. Pouze lidé, kteří vědí, o co jde, se těmto změnám vědomě přizpůsobují, tím, že na duchovní úrovni vědomě zvyšují vibrace svého hrubohmotného těla tak, aby co nejvíce harmonizovalo s vibrací těla jemnohmotného. Někteří lidé se těmto změnám přizpůsobují zcela přirozeně, na podvědomé úrovni získávají potřebné informace. Pokud tak nečiníme, jsme „ROZLADĚNÍ“, ztrácíme harmonii, nadhled, jsme vnitřně neklidní, svět upadá do chaosu. Tento chaos je zcela evidentně patrný na všech úrovních. Čím více lidí si toto uvědomí, tím dříve a bez čím dál větších chaotických procesů a změn proběhne proces nevyhnutelné transformace „vědomí“ na všech úrovních.

Meditace - orgasmus atomů

PROSTOR MEZI NEBEM A ZEMÍ

Právě probíhající transformační období, spojené s uvědomováním si niterného propojení se zemí přechází do další nevyhnutelné fáze vývoje lidského ducha: uvědomování si a prožívání spojení se vzduchem – s prostorem. Pokud člověk stagnuje pouze ve fázi spojování se zemí, PROSTOR sám sobě říká: jsem úplně všude a oni mne stále nevidí a nevnímají.

Mezi zemí a nebem, prostorem tvořeným shluky energie, kraluje pentagram, symbol člověka. Člověk tak obrazně podpírá nebe, dva cípy pentagramu má u nohou, dva u dlaní, třetí nad hlavou, tak lidské vědomí spojuje dva od sebe navzájem neoddělitelné světy. Ve středu pentagramu pulsuje neúnavné srdce, kdykoliv připravené provést člověka magickou expanzí – přechodem z nevědomí do vědomí, přechodem od nebytí k bytí, doprovázeným vědomou radostí. Extáze je tímto přechodem, magický okamžik doprovázený sebepoznáním – to za nás nikdy nikdo neudělá.

Modrá barva nebe je ženským principem, červený oheň slunce je mužským principem, alchymická svatba je projevenou jednotou těchto dvou světů, jednotou sil uvnitř člověka. Nebe je vše, přijímá vše bez rozdílu. Zvědomnit sám sebe v osobních prožitcích znamená čerpat energii/informace z nevědomí. Nevědomí je nekonečně velké, stejně nekonečně velký je vesmírný prostor. Zdánlivě prázdný prostor již obsahuje všechny možnosti, přesto se sám od sebe nemůže projevit. Stejně tak nevědomí obsahuje informace, které se projeví, pouze pokud se na ně vědomě zaměříme. Vědomí nesídlí v mozku, vědomí je tajemným „bodem na obloze“, je jakousi kopií každého člověka a jeho života, kopií uloženou v databance vesmírného gamanetu. Každý bod v prostoru je středem nějakého systému, skrývá nekonečné možnosti, je potenciálem, který čeká na využití, je nahromaděnou energií. Všechny možnosti jsou si rovnocenné. Vše, co zde bylo řečeno o strhující energii a životní síle, o prožitcích výjimečnosti, o nevyčerpatelném optimismu, o SEBE UVĚDOMĚNÍ, je definováno pouhými slovy, které nikdy nenahradí skutečný prožitek.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Co je meditace? Rozjímání, soustředění, rozumové přemítání, ponoření se do sebe sama, sebe-ozdravující cvičení (duševní hygiena), harmonizující obřad, soustředění na tělo a duši, za vysokého vnitřního uvolnění. Intensivní soustředění směřující do změněného stavu vědomí. Rozjímání o božské síle, o kvantovém vědomí vesmíru. Meditace zahrnuje různá dechová cvičení, modlitby, mantry, koncentraci a zklidnění mysli, zahrnuje také intenzivní soustředění pouze na tanec, hudbu, souznění s přírodou, tantrické rituály. Hluboké ponoření do meditace znamená zklidnění mysli na hladině alfa (8 – 13 Hz) mozkových vln. Pro hlubší meditace je zapotřebí dosáhnout hladiny theta (4 – 8 Hz) mozkových vln. Beta (13 – 30 Hz) je hladina mozkových vln v bdělém stavu, bez meditativní koncentrace. Ve změněném stavu vědomí dochází k transcendentálním zážitkům.

Související: Tajemství dervišů a mystického tance

Meditace - orgasmus atomů

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.