Deník snových příběhů

magic-461280_1280Prostor, o kterém nevíme, zda je konečný nebo nekonečný, ale v každém případě se zakřivuje, vytváří nekonečnou prostorovou mnohorozměrnost. Tak vznikají kvantové a nadhraniční jevy. Vesmírný PROSTOR je databází všech našich vzpomínek, ze všech našich životů na pozemské i nepozemské pláni. Duše se během spánku vymísťuje z fyzického těla, poté navštěvuje takové paralelní reality, jaké v danou chvíli zrovna potřebuje. Po probuzení tušíme, že nám naše podvědomí naléhavě potřebuje něco důležitého sdělit. Ne vždy si však s těmito informacemi víme rady.

Význam snů je pro každého individuální

Dokud si sen pamatujete, zapiště podrobný děj do deníku ihned po probuzení, ačkoliv se vám může jeho význam zdát na první pohled nesmyslný. Zaznamenejte vše podstatné a dominující, všechny smyslové vjemy, pocity, prožívané emoce. Nezapomeňte zapsat také výrazné barvy a čísla, pokud se ve snu ukáží. Totéž platí o prostředí, kde se sen odehrává, o různých zvucích, vůních nebo melodiích, případně o dešti, bouřce a podobně. Například sen o vodě představuje oblast podvědomí. Pokud je ve snu voda čistá, jedná se o dobré znamení. Špinavá nebo kalná voda varuje nebo upozorňuje na případné potíže, ty rozeznáme podle ostatních asociací.

Je důležité poznamenat si první skutečné, již probuzené dojmy a pocity po procitnutí. Tyto emoce Motyli-Efekt-Obalkamohou být jiné, než imaginární snové pocity. Podle záznamu se vám snáze podaří pochopit sen v širších souvislostech. Sen porovnáte s realitou, vaší osobností, skrytými vnitřními touhami a se vším, co se kolem vás děje. Možná se děje něco, co prostě nevidíte, nebo záměrně se snažíte nevidět.

Sen o domě může být sen o vás. Je-li v domě útulno, je útulno i ve vás. Je-li v domě nepořádek, máte nepořádek sami v sobě. Stavět dům znamená úspěch. Opravovat dům znamená zapracovat na sobě. Vidět dům rozbořený může znamenat nemoc nebo nesplnění plánů. Utíkat z domu znamená utíkat sám před sebou. Mějte po ruce u lůžka připravený zápisník, později se může stát, že si ze snu nebudete pamatovat nic, nebo jen slabé útržky. Až sen zapíšete, už na něj nemyslete a vraťte se k snovému ději o něco později.

Zaměřte se na emoce!

V klidu si přečtěte ranní poznámky. Všímejte si těch prvních myšlenek, které vás bezprostředně napadají.  Pokuste se je porovnat s obsahem snu a se skutečností, ve které se právě odehrává váš reálný život. Všímejte si především neobvyklých a nápadně se opakujících symbolů. Porovnávejte všechny sny spolu navzájem zhruba jednou za týden. Možná se ve vašich snech cítíte být ponižováni, neustále je zrazováno vaše sebevědomí. Tento nebo podobný aspekt se může nenápadně opakovat v různých snech. Potom se zamyslete nad tím, kdo nebo co ve vašem životě ve vás tyto pocity vzbuzuje, možná jste si to do této chvíle neuvědomovali. Může to být někdo z minulosti, komu stačí upřímně odpustit.

Pomohou vám snáře?

Moderní snáře se snažte brát s rezervou, nebo je raději nepoužívejte, výklad v nich může být s vaším životem zavádějící. Vždy byste měli každý sen porovnat s osobním vnitřním a vnějším světem, se skrytými touhami, které v sobě potlačujete. Měli byste intuitivně rozeznat symboly ve snech se nápadně opakující. Tak se časem naučíte svou představivost samostatně rozvíjet. Později budete bezvadně ovládat vizualizaci, která je nezbytná k magickému tvoření představ a přání. Správně zvolená vizualizace poskytne prostor k vytváření obrazů vhodných pro cílenou sugesci. Časem se naučíte vědomě ,,vklouznout“ do svých snů a řídit nebo přesměrovat děj podle aktuálních potřeb. Vědomě řízené sny se odrazí v budoucnosti, respektive budoucí přítomnosti.

castle-538722_1280Upřímné odpuštění je výživná metoda pro tělo i duši. Nepříjemné sny často souvisí s událostmi, na které jsme se vědomě rozhodli nevzpomínat a násilím jsme je v sobě uzavřeli. Máme-li v sobě uzamčené nechtěné, negativní vzpomínky, musíme je z nitra uvolnit, nechat je volně odejít. To se nám podaří, vzdáme-li se pocitů vlastní viny nebo obviňování druhých a pokud sobě nebo komukoliv jinému bezpodmínečně odpustíme, ať už se nám přihodilo cokoliv. Jestliže toto s naprostou upřímností neučiníme, negativní energie v nás zůstane dál uzamčená a bude nás nadále svazovat. Je naprosto nesmyslné neustále si přenášet minulost do přítomnosti. Je zbytečné zůstávat napojeni na dávno nepotřebná energetická pole, negativní myšlenkové proudy, jejichž energie nás jen ničí a zabraňuje nám proniknout k osvobozujícím paprskům čirého vědomí, oproštěného od svazujících vlivů minulosti. Tím, že někomu něco neodpustíme, netrestáme viníka ale pouze a jen sami sebe!

Pokud si negativní energie v sobě ponecháme, je to naše svobodná vůle

Sami si volíme emoce a pocity, které prožíváme právě teď v tuto chvíli. Za naše pocity nemůže nikdo a nic z minulosti či přítomnosti. A už vůbec ne z budoucnosti (ač by se jednalo byť jen o hodinu nebo den), nikdo a nic, co považujeme za příčinu našich emocí. V každém okamžiku sami určujeme jaké emoce a pocity si zvolíme. Volíme-li vztek a zlobu, je to jen naše věc. Budeme-li se těmito pravidly řídit, brzy zvládneme snadno vylučovat ty sny, které ve své podstatě nic neznamenají a jsou pouze zrcadlovým obrazem běžných, každodenních zážitků.

window-672607_1280Může jít ale o informace, které nám snové obrazy načrtnou bez servítek: zříme vše, co sami před sebou skrýváme! Vše, před čím ale ve skutečnosti nikdy neutečeme! Cožpak je možné, aby zrcadla v našem vnitřním chrámu neznala dokonale naši pravou tvář? Všechny sebeklamy v nás zůstávají, přehlíženy nás nenápadně ovlivňují. Možná si stačí uvědomit, že jakýkoliv sebeklam nás upozorňuje na nedostatek lásky. Sebelásky především. Tak i lásky k okolnímu světu v té nejryzejší podobě. Opravdová pomoc může kdykoliv přijít nikoli zvenčí, ale přímo z našeho vnitřního chrámu, jenž je nepřetržitě ,,neviditelnými linkami“ napojen na kosmické vědomí. Uvědomíme-li si existenci našeho osobního, vnitřního průvodce, snáze se otevřeme transformaci vědomí.

pravidla

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.