Meditace a sexuální síla

woman-444463_1280Pokud již budeme mít dostatek zkušeností s astrálním putováním, je možné vytvořit kruh proti směru hodinových ručiček, pokud se hodláme ocitnout v prostoru, kde se zcela vymaníme z běhu času? Možné to je, ale velmi uvážlivě. Před rituálem je nezbytné ponořit se do zklidňující meditace, naprosto utišit mysl. A při samotném aktu se soustředit všemi smysly převážně jen na pocity a emoce. V meditaci si vyjasníme náš záměr, představu a jasnou vizualizaci toho, kam budeme posléze získanou (životní) energii směřovat. Samotné meditaci může předcházet koupel se zapálenými svíčkami. Použijeme vonné tyčinky nebo esenciální vonné oleje do aroma-lampy.

Sexuální rituály – Tantra

Vhodná je vzájemná masáž celého těla, za použití vonného oleje, který svou vůní bude působit jako silné afrodiziakum. Vůně probudí mentální vnímání a smyslnost. Vzpomeňte na orientální harémy, kde jsou vůně nedílnou součástí každodenního života. Příjemnou hudbu posloucháme celým tělem a hlavně srdcem. Čím více energie rozproudíme, tím větší sílu investujeme do našeho záměru, který se později zhmotní v našem životě. Podvědomí se ve stavu sexuálního opojení lehce napojí na nadvědomí, na universální kosmickou sílu.

woman-75905_1280Tantrické rituály je nutné provozovat s partnerem, který je do této magické praktiky zcela zasvěcen. Za každých okolností se držíme zásady svobodné vůle a nikdy nikoho k ničemu nenutíme! Je nutné vědět, že v tomto případě nelze sexualitu oddělovat od lásky, emoce jsou velmi důležité. Než se naučíte tímto v podstatě velmi příjemným způsobem dokonale koncentrovat energii, a následně ji používat k magickým účelům, bude to od vás vyžadovat praxi a zkušenosti. K těmto účelům je vhodné prostudovat reakce svého těla na různé podněty. Jedná se o záležitost, která v podstatě pracuje s mentální a fyzickou energií člověka, která má ten dar přivést jej k nirváně. Studujte, oddávejte se vášni a samostatně se učte s touto energií pracovat, důvěřujte vlastnímu poznání. Nesnažte se o sexuální rituály nikdy s přeplněným žaludkem, vhodná je lehká strava. Další rady jsou jen obtížně sdělitelné.

Meditace byla patrně vymyšlena na základě orgasmu

Neboť tento jedinečný zážitek je zážitkem, jenž má nepochybně své pokračování v rámci uvolněné hadí síly, tento zážitek je prost vlastního ega. Jde o nejčistší formu přítomného okamžiku, bez myšlenek. Čas se v tu chvíli zastaví a stáváme se ryzí energií. Energie, kterou vnímáme při orgasmu, je tatáž energie, která nás utváří, jen je silně koncentrovaná v jediném bodě, a následně se rozlévá celým tělem po linii čaker. Od orgasmu už je jen krůček k poznání oné harmonie v Absolutnu. Přece se říká, že orgasmus je malý vesmírný třesk, jde vlastně o čistý spirituální zážitek.

Nehledě na skutečnost, že při opravdu hluboké meditaci dochází k vzrušení naprosto spontánně, pro nezkušeného zcela nečekaně. Stejně tak někdy i při astrálním putování, těsně před tím, než se astrální tělo odpoutá od těla hmotného. Proč myslíte, že se po sexu tak dobře spí? Někdo dokonce (většinou muži) dokáže vzápětí po prožití orgasmu usnout – tehdy dochází k odpoutání se od těla.

Avšak k odpoutání  nevědomému, nic neřídíme, jednoduše to zaspíme.

Dokonce zaspíme ryzí poznatek, že nejsme ani ego, ani tělo, ani mysl. Přesahujeme vše, čím jsme kdy byli – jsme čistým vědomím

Také zde, jako ostatně ve všem ostatním, co se magie týče, je nezbytné prožít si vše na vlastní kůži. Sex je a vždycky byl přirozenou inspirací k životu, hnací tvořivou silou, ačkoliv je nepochopitelně stále mnoho názorů, které se tuto odvěkou pravdu snaží popírat. Není k tomu sebemenší důvod! Sexuální energie je, existuje a pokud je nám něco dáno do vínku, tak patrně proto, abychom se s tím naučili zacházet a využívat ke spokojenému životu. Správně pochopená sexuální energie přináší do života nejen příjemné fyzické prožitky, ale také mentální, emocionální a duchovní uvědomění. Samozřejmě přináší též duševní i fyzické zdraví. V sexu samotném, chápaném jako posvátný duchovní proces, je zašifrované tajemství Univerza. Nikoliv však v pouhém pohlavním pudu a akrobatickém tělesném aktu, prováděném po guláši s pěti knedlíky, kdy samotný akt představuje deset vteřin slasti a je po všem.

couple-915985_1280Energie pro muže: ženské prso je magie sama. Proč se muži soustřeďují zrovna na tuto část ženského těla? Jako malé děti jsme v matčině náručí v dokonalém bezpečí. Slyšíme tlukot jejího srdce, pro nás nejdůležitější ,,zvuk“ z prenatálního období. Prsem nás matka vyživuje – dává nám životní energii. Muži v dospělém věku mají obecně méně ženské intuice, empatie, ženského citu a něhy. Muž dotekem ženského prsu získává určitý druh energie, kterou postrádá. Není to jen otázka sexu a erotiky, (i když obecně vzato, téměř vše v našem životě se odvíjí, ač se to nezdá, z těchto pohnutek). Muž se ústy dotýká ženského prsu, ,,saje“ tak posilující energii, skrze své tělo probouzí tak ve svém DNA vzpomínky na čisté božství. Pociťuje vzrušení – pohyb hadí síly!

DNA je komunikační systém mezi egem, duší a Duchem – božskou silou.

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.