Čakry a Moderní čarodějka

girl-993544_1920Čakry nové doby: Vývoj lidské evoluce se nezastaví otevřením sedmi základních čaker, ale bude pokračovat stále dál. Sedm barev paprsků se spojí v jeden, aby se k němu přidružily paprsky ze stejné úrovně, a cesta čarodějky dál pokračuje ke zrození Bohyně. Sedm základních čaker splní svou funkci, postupem času budou zanikat a budou se otevírat nová centra. Až bude tato úroveň vývoje dokončena, sedmá čakra se stane první, což v tuto chvíli zní nepředstavitelně. Čakra, kterou je člověk spojen s Boží podstatou, což je nejvíc, co je dnes možno si představit, se stane čakrou na základní úrovni. Jaké budou úrovně nad ní? Jestliže v první fázi se člověk spojí s Boží podstatou naší sluneční soustavy, vývoj musí zcela logicky pokračovat napojováním na další úrovně: vesmírné, galaktické a stále vyšší.

Vývoj Vodnářské doby silně posune evoluci, první čakra zcela ztratí význam, protože pouhé přežití na materiální úrovni bude patřit minulosti

A s tím, jak slábne vliv této čakry, začíná slabě poblikávat do éteru osmá čakra, kterou někteří lidí vidí bíle, jiní purpurově nebo i zlatě. Vliv této čakry ještě není zcela znám, i když množí se různé teorie o její funkci. Má vliv na spojení s Jednotou i další stupně zasvěcení.

girl-993546_1920Další čakra propojí duši se světelným tělem a vysuší Řeku zapomnění. Mysl bude naprosto jasná, otevřená všem vzpomínkám napříč časem a prostorem. Minulé životy se budou zjevovat jako vzpomínky na včerejší den a budoucnost bude zcela jasná ve světle nabytých zkušeností. Pomalu se budou otevírat další světelná vysokofrekvenční centra a s nimi se bude měnit i lidské tělo, hlavně složení buněk a DNA. Brána zpět ke ztracenému božství se opět pootevře a čarodějka do ní bude moci v podobě bohyně vstoupit.

Člověk dychtící po dokonalosti se snaží najít zkratky, které by mu umožnily rychleji uhasit palčivou touhu po ztracených vzpomínkách. Dokud však bude tato zanícená touha živnou půdou pro evoluční růst jedince, ze zkratky se stane dlouhá objížďka. Každá čarodějka by si měla být vědoma toho, že vzestup energie závisí na způsobu jejího života. Čakry od sebe odděluje jemná pavučinka, sotva znatelná síť, která je chrání před zničením. Teprve vývojem, pochopením souvislostí, zasvěcením a hlavně usilovnou prací čarodějky na svém vlastním zdokonalení se síťoví rozplývá a umožňuje energii stoupat.

Vývoj čaker postupuje od země do nebes, je jako schody vedoucí k oblakům. Schody jsou tak vysoké, že je nelze „brát po dvou“ a při vkročení na každý z nich má čarodějka pocit, že výš už to nejde. Jakmile ale zvládne úkoly schodu, na kterém právě stojí, ukáže se další stupínek. Vesmírné zákony jsou pevně stanoveny Zákonem evoluce a ten by měla každá čarodějka ctít. Pokud hledá zkratku, musí to dělat s vědomím, že se dobrovolně rozhodla riskovat pád do temných hlubin.

MEDITACE: Průchod čakrovou jeskyní

dragon-1646410_1280Tato meditace je velice účinná při poznání bloků v jednotlivých čakrách a jejich následném odstranění. I když čarodějka čakru „uklidní“, musí být v následujících dnech bdělá, protože blok, s kterým pracuje, se bude promítat do její psychiky i událostí, které prožívá v praktickém životě. Následně je pak zapotřebí tento blok pochopit a vhodnou metodou rozpustit. Bez pochopení toho, co brání plynulému proudu energie, se blok po čase znovu obnoví. Čarodějka také touto jeskyní může procházet několik týdnů, aniž by dosáhla sedmé čakry.

U určité čakry, většinou čtvrté nebo páté, se zastaví, usne nebo nějakým způsobem nebude puštěna dále. Pokud však vytrvá, úspěch se dostaví.

Čarodějka ulehne nebo usedne do pozice, která je pro ni příjemná a pohodlná. V případě potřeby si může prostor určený k meditaci provonět libovolným aromatickým olejem nebo vykuřovadlem. Soustředí se na svůj dech. Provede několik hlubokých nádechů a výdechů. Dech vede hluboko do břicha, zadrží ho a poté pomalu vydechuje tak, že nejprve tlačí vzduch ven z břicha a poté z plic. Opět dech zadrží a celý proces opakuje tak dlouho, dokud není klidná, uvolněná a bez myšlenek. Při každém nádechu, zadržení dechu a výdechu může v duchu počítat do tří nebo do sedmi, tak, jak jí to vyhovuje. V duchu požádá vyšší Já, duchovního průvodce nebo Anděly (podle své víry a zaměření) o pomoc, ochranu a vedení.

Představí si, jak vstupuje do lesa a jde cestou mezi stromy k jeskyni. Cesta se svažuje až ke vchodu do jeskyně. Vstoupí a prochází sloupovým sálem. Každý sloup nese jiné symboly, čarodějka mezi nimi projde na druhý konec jeskyně, kde uvidí otvor, do kterého vstoupí. Ocitá se v jeskyni (první čakra), která je celá vyložena červenými drahokamy, mohou to být například granáty nebo rubíny. Zastaví se v jeskyni a důkladně si ji prohlédne. Pokud je jeskyně zaprášená, špinavá nebo plná pavučin, uklidí v ní. Pak se opět rozhlédne, zda pro ni jeskyně nepřipravila nějaký dárek. Může jím být například růže, drahokam nebo cokoliv jiného. Přijme dárek a odchází ke třem schodům, které stoupají do další jeskyně.

away-1605971_1920         cave-1642215_1920-1

Vchází do jeskyně (druhá čakra), která je celá vyložena oranžovými drahokamy, mohou to být například karneoly nebo medové opály. Zastaví se v jeskyni a důkladně si ji prohlédne a postupuje stejně jako v případě první jeskyně. Postupuje takto dále čakrovým systémem: třetí jeskyně (třetí čakra) bude vyložená žlutými drahokamy (citríny nebo zlato). Ve čtvrté jeskyni (čtvrtá čakra) najde zelené nebo růžové drahokamy (růženíny nebo smaragdy) – v jeskyně se mohou prolínat obě barvy kamenů. Pátá jeskyně (pátá čakra) je celá vyložena světle modrými drahokamy (fluoridy nebo lapis lazuli). Šestá jeskyně (šestá čakra) září indigovými drahokamy (safíry nebo ametisty).

Sedmá jeskyně (sedmá čakra) září křišťály nebo průzračnými drahokamy. Zastaví se a důkladně si ji prohlédne. Pokud je jeskyně zaprášená, špinavá nebo plná pavučin, uklidí v ní. Pokud jeskyně svítí jasným bílým odleskem drahokamů, požádá svého duchovního průvodce, Anděla nebo rádce, aby k ní přišel. Jakmile se objeví, může mu položit několik otázek nebo přijmout rady. Setkání uměle neprodlužuje, intuitivně pozná, kdy je ukončeno. Poté odchází k východu z jeskyně.

Vyjde z jeskyně a ocitne se na tom samém vrcholku skály. Rozhlédne se a uvidí cestu, která vede ze skály dolů. Sejde po ní a vychází z lesa tou cestou, kterou do něho vkročila. Na závěr poděkuje Vyššímu Já, duchovnímu průvodci nebo Andělům za pomoc, ochranu a vedení při meditaci.

meditating-1170645_1920

Meditaci může čarodějka přizpůsobit svým potřebám. Může projít sloupovou jeskyní a stanout na úpatí kopce, na němž je postaveno sedm domů. V domech mohou být obyvatelé, může v nich být správce, jehož podoba se odvíjí od vnitřních představ čarodějky. Podoba obyvatelů hodně vypovídá o stavu čakry. Jsou smutní, nebo veselí, staří, nebo mladí, zdraví, či nemocní…?

Čarodějka si může čakrový systém představit i jako věž nebo zámek o sedmi poschodích, kdy každé poschodí má barvu příslušné čakry. Při úklidu může použít i moderní techniky, fantazii se meze nekladou. Jen by se měla vyvarovat roztáčení a plnění prostoru energií. Ta musí vyzařovat z jeskyní, domů, komnat…

Příznaky duchovní krize jsou tři

alena

  1. Absence smyslu a účelu, kterou nelze odstranit žádným zásahem z vnějšího světa.
  2. Silná touha, kterou neuspokojuje ani změna práce, povýšení či nový vztah. Člověk není spokojen se svou vyhlídkou do budoucnosti, žádné řešení mu nepřipadá uspokojivé. Někteří lidé nikdy nenajdou smysl svého života, ale zde je příčinou jejich očekávání. Duchovní krizí netrpí ani chroničtí stěžovatelé, ani lidé bez ambicí. Ti, kdo jí prochází, mají pocit, jako by se v nich mělo něco probudit. Jako by stáli na počátku nějakého poznání, ale nemohou najít souvislosti, jen tuší, že se „něco“ děje.
  3. Člověk cítí potřebu zažít oddanost k něčemu většímu než sám k sobě nebo druhému člověku. Každý člověk má primární potřebu být v kontaktu se zdrojem energie, který přesahuje veškeré lidské hranice. Každý člověk potřebuje být v kontaktu se zdrojem zázraků a nadějí.

Během meditací je nutné opatrně zacházet se sedmou, korunní čakrou

woman-1357370_1920Pro každou čarodějku bude prospěšné, když korunní čakru povzbudí meditací, modlitbou nebo rozjímání či mantrou. V žádném případě by čarodějka čakru neměla plnit energií, vizualizací ji roztáčet, zvětšovat a podobně. Tyto praktiky jsou nebezpečné, protože stav čakry je úzce spojen se zdrojem životní energie. Nejprve je zapotřebí rozšířit vědomí, proud energie poté do čakry začne plynout v barvě a síle přiměřené rozšířenému vědomí. Opačný postup by sice povznesl vědomí čarodějky, ale pouze na krátkou chvíli, poté by se její stav propadl ještě hlouběji než před praktikami, které vedly ke zvýšené stimulaci čakry.

Podpora korunní čakry, vůně: levandule, kadidlo, lotos, tulipán, andělika. Minerály: kunzit, selenid, ametist, křišťál, diamant, bílý jadeit, bílý turmalín, sněhový křemen.

Centrum sedmé čakry řídí osud člověka v inkarnaci i všechna ostatní centra. Začíná být plně aktivní až po vzestupu energie kundalini, kdy je člověk vysoce rozvinutý duchovně, morálně i filozoficky. Je tedy spojnicí člověka s jeho duchem a duchovními schopnostmi od chvíle, kdy se duševní vedení stane nedílnou součástí fyzického života. Zatímco energetický systém jako celek navazuje vztah s duchem neboli Bohem, proto se jí také říká čakra modlitby. Skrze rozjímání a modlitby lze získat silnější vnitřní vědomí. Sedmá čakra představuje spojení s transcendentními dimenzemi života.

Zdroj textu kniha: Moderní čarodějka v éře Vodnáře, autor: Alena Horáková, nakladatelství Alpress


Související články: Evoluce v dimenzích těla, duše a ducha, Čakry a tři síly v člověku, Sedmá čakra korunní, Vycentrování osobní síly

Čakry a Moderní čarodějka

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.