Koncentrace na vnitřní ,,Já“

worship-1227304_1920Jak poznat vnitřně sám sebe? Pomůže nám meditace a jakákoliv vědomá práce se sebou, s egem, tak i se svým svědomím. Sedněte si, položte před sebe čistý list papíru. Na něj velkými písmeny napište: ,,Já jsem!“ Tuto jednoduchou větu si v klidné meditaci opakujte kolem dokola. Vypusťte všechny myšlenky a koncentrujte se pouze na tato slova (alespoň po dobu deseti minut). Nenechte se ničím rušit, předem si zajistěte soukromí. Všímejte si emocí a pocitů, které se objevují ve vašem těle. Je vám chladno, čím dál větší zima, jde vám mráz po zádech? Nepříjemně se ošíváte? Hřeje vás příjemný pocit tepla a klidu? Vnímáte vnitřní světlo, příjemné vnitřní ticho? Jste schopni vnímat tlukot vlastního srdce?

Potom se opět vnitřně soustřeďte a položte si otázku: ,,Kdo jsem?“ Také tuto větu si pomalu opakujte kolem dokola. Zjistěte jaké struny emocí se ve vás postupně rozehrají. Vnímáte harmonii nebo jen prázdno? Není možné vnímat jen prázdno! Jděte hlouběji do sebe, tak hluboko, jak jen to dokážete. Ptejte se dál: ,,Kde jsem?“ ,,Kdy jsem?“ ,,Proč jsem?“

scarecrow-447762_1280Potom, slovo za slovem, řádek po řádku napište všechno, co vás v tomto okamžiku napadne. Pište cokoliv, pište tak, jak vám jdou jednotlivá slova na mysl. Text nijak nestylizujte! Zbavte se všech strašidel, která máte v hlavě. Pište doslova vše, co vás napadne, zapište vše, co se vám zdá být na první pohled nesmyslné. S klidem zapomeňte na veškerou racionalitu! Zaznamenejte všechny své touhy i strachy. Nic před sebou nezatajujte! Nikdo vám nekouká přes rameno. Obnažte vaše srdce, nechte je volně dýchat. Pište doslova tak, jako byste se svlékali z kůže! Patrně se budete identifikovat především společensky, jděte ale především do svého nitra, tak hluboko, jak jen to dokážete.

Co když je to pro vás příliš silná káva?

Tak toho nechte a klidně se vyplačte. Běžte si zaběhat. Kupte si zmrzlinu. Dovolte skrytým emocím pozvolna vyplout na povrch. Ať už jsou jakkoliv bolestné, tím, že vyjdou ven, tím se od nich očistíte. Všichni máme v sobě skryté, nechtěné emoce, skryté vzpomínky, alespoň minimální pocity viny. Nikdo není výjimkou. Jde jen o to odhalit je, nenechat je v sobě uzavřené a nenechat se jimi ovládat. Potom své srdce, takto očištěné, obejměte! Povzbuďte je láskou a vírou v sebe. Zasloužíte si to. Později se vraťte k poznámkám a podrobte je analýze, nemáte-li náladu, učiňte tak kdykoliv jindy. Pokuste se zjistit, kolik je ve vás strachu a obav, kolik pozitivních (negativních) energií, emocí, potlačovaných tužeb, vášní, skrytých přání. Samostatně zjistěte, po čem ve skutečnosti toužíte. Bez ohledu na realitu. Nespěchejte!

Až budete s prací hotovi, až zjistíte, že vaše podstata není ve vašem rodném listě, rodné zemi, barvě pleti, rodném jazyce nebo profesní angažovanosti, potom papír s poznámkami obřadně spalte a popel spláchněte do kanálu. A od této chvíle mějte se rádi! Jedině tak budete vyzařovat pozitivní energii a ta se k vám bude stejnou měrou vracet zpět. Odpusťte sobě a všem a zbavte se všech pocitů viny. Vina je velmi nebezpečná emoce. Pokud dokážete milovat především sebe, lehce a přirozeně, bez sebestředné pýchy, potom se k vám bude láska zpětně zrcadlit z vašeho okolí a nakonec také ze zrcadla zvaného vesmír.

K jakému vnitřnímu poznání došel váš duch?

Uvědomujete si, jakou roli hrajete na jevišti tohoto života? Jste hercem jedné role nebo několika protikladných rolí? Se kterým z těchto kostýmů jste nejvíce spjati? Co vám to přináší? Zeptejte se sebe: Kdo jsem, pokud odložím všechny role? Kdo jsem, pokud odložím své tělo? Odpovědi na otázky nehledejte naléhavě a úpěnlivě, nechte je dozrát v podvědomí, které pokračuje v hledání odpovědí samostatně a na jiné frekvenci. Vše, co potřebujete vědět, vnitřně již víte. Vědomě nastolte vnitřní rovnováhu a harmonii. Možná se vám před očima zjeví smysl života, vaše poslání a vnitřní naplnění.

Zachovejte vnitřní klid, rozvahu a trpělivost. Z ničeho se neobviňujte a především nemyslete si, že se vám podaří změnit se během pár dnů. Do tohoto okamžiku je vaše osobnost vždy někým a něčím utvářena, školou, rodiči, přáteli, nadřízenými… Mnohdy nežijete svůj život, podle vlastních představ. Často se musíte někomu přizpůsobit nebo podřídit. Možná se snažíte někoho napodobovat. Nyní víte, že se můžete soustředit více než doposud jen na sebe. Nyní se můžete soustředit na svou duši. Duše se neskrývá kdesi uvnitř vás, konečně jste si ujasnili, že vy sami jste svou duší, která oživuje vaše tělo, a skrze toto tělo zažívá sebe ve fyzické realitě. S přihlédnutím k tomuto faktu, můžete se pokusit žít život podle sebe a za sebe – aniž byste bezhlavě vyloučili kohokoliv ze svého okolí, koho vyloučit nechcete. Aniž byste se stali sobeckými.

Zbavení se vnitřního napětí docílíte pozitivním myšlením

Motyli-Efekt-ObalkaA neříkejte, že to nejde. Jde to! Vše závisí na energii vašich myšlenek, představ a vizí. A na tom, s jakou grácií a lehkostí dokážete odpuzovat negativní energie ze svého okolí, respektive přestanete k sobě tyto energie přitahovat. Nesmíte mít strach ze ztráty svého původního naprogramování. Klidně zrušte program, který vám našeptává, že jste jen fyzickou, nikoliv též duchovní bytostí. Zrušte program, který vám říká, že pouze ve hmotě je universální pravda. Zapomeňte na předsudek, že lásku si k sobě musíte připoutat… Není tomu tak, pravá láska si žádá svobodu. Strach ze ztráty je ubíjející a to lásku svazuje, blokuje a ničí. Zapomeňte také na předsudek, že mít rád sám sebe není správné. Nejde přece o sebestřednost, pýchu, narcismus, jde o čistou lásku na duchovní úrovni.

Ať už hrajete jakékoliv životní role, uvědomte si, že jste se pro většinu z nich rozhodli již před vtělením. Jejich charakteristika se změní vždy k lepšímu, udržíte-li ve svém nejhlubším nitru skutečné vědomí vlastního bytí. S tímto vědomím můžete hrát nekonečné množství různých rolí! Ve skutečnosti tomu tak stejně je, aniž bychom si to uvědomovali. Zůstaňte však ke svým rolím nepřipoutaní, vaším úkolem je sbírat zkušenosti, nikoliv propadnout iluzi strachu, zda v tom či onom budete nejlepší, nejdokonalejší. Nebo zda nashromáždíte co největší majetek.

Chtějte být nejlepší nebo bohatí, proč ne?! Ale bez připoutání se k čemukoliv

To znamená, že vám bude záležet na sobě, ne na tom, co si o vás myslí druzí. To znamená, že cokoliv se vám nepodaří, vás neučiní nešťastným, nespokojeným nebo jakkoliv ohroženým. Znamená to také nebýt připoutaní k výsledkům, ale užívat si cestu, po které kráčíte, držet si odstup a vnímat svůj život z pozice pozorovatele. Toho docílíte, pokud si zachováte vědomí věčného bytí, vědomí nesmrtelné duše. Potom dokážete milovat bez připoutání a nepodmíněně. Potom zříte, že nemáte co ztratit, pakliže se odpoutáte od hmoty. Připoutáni k majetku činíme vlastní duše nešťastné! Což se k nám zrcadlově vrací zpět v podobě strachu, nespokojenosti, deprese nebo nemoci. Nebo v podobě pocitů, že máme všeho málo…

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.