Koncentrace, imaginace, fantazie

clock-1315514_1920Sama podstata vesmírné energie se nachází přímo v našich srdcích. Stejně tak ve všem živém i neživém, v přírodě a nikoliv pouze tam někde nahoře. Zjištění, že v okamžiku, kdy tyto okolnosti bez předsudků připustíme, přestane nás naše ego ovládat, může být jedině přínosné. Život ovlivňuje především naše sebepojetí, sebepochopení a pochopení existence makrokosmu a jím prostupující energie tvoření. Možná již brzy kvantová fyzika potvrdí, nebo alespoň poodhalí, staronové esoterické teorie, že všichni máme v sobě schopnost ovlivňovat, přetvářet a tvořit vlastní životy silou představivosti v doprovodu svobodné vůle. Možná už to dokonce prozradila, jen si toho skoro nikdo nevšiml.

Dokonalá koncentrace a harmonizace osobní energie je pro tvoření nezbytná

K úspěšnému provedení rituálu je potřebná imaginace, obrazotvornost, fantazie a vizualizace. Záleží na obsahu přání, stejně tak na tom, kolik energie vyšleme za účelem toho kterého záměru. Jde o schopnost vytvořit ucelený, přesný obraz záměru, jde o dovednost využívat vlastní vůli a představivost tvůrčím způsobem. Vizualizace je ucelená, téměř živá představa žádoucího stavu. Můžeme si náš projekt vizualizovat krok za krokem, nebo se zaměříme především na cíl. Vlastní myslí vytváříme projekci jako na filmovém plátně, nebo pracujeme pouze s jednoduchými ale konkrétními symboly. Vzpomeňte si, jak bezprostředně jste dokázali snít v dětském věku a v dospívání, jak se vám některé vaše dětské sny jako zázrakem splnily.

incense-525017_1280Nic vnějšího ani vnitřního nesmí odpoutávat vaší pozornost a soustředění. Koncentrace spočívá v umění udržet určitou myšlenku nebo obraz v meditativně uvolněné mysli, aniž bychom dovolili jiným myšlenkám narušit soustředění energie.  Dokonalou koncentraci je nutné použít také při zaříkání a rituálech. Například během přípravy bylin na obřadní vykuřování koncentrujeme mysl pouze na smysl této práce, tím aktivujeme potřebnou energii směrem k danému záměru, která se posléze uvolní při vykuřování. Představu našeho záměru udržujeme v mysli pouze v čase přítomném. Přemýšlíme o daném cíli, jako by již byl uskutečněn.

Můžeme jít dokonce tak daleko, že si navodíme reálné pocity – emoce štěstí a radosti z budoucího dosaženého výsledku, neomezujeme se v příjemných představách.

Zhmotnění některých záměrů může být složitější na uskutečnění, potom bude důležité opakování koncentrace na jeden a týž cíl. Opakováním si uložíme představu cíle do podvědomí. K tomuto účelu je vhodná autosugesce doprovázená příhodnými emocemi. Někdy je skutečně nutné koncentrovat se na jeden záměr i po dobu několika týdnů, kdy vždy s určitým časovým odstupem opakujeme jeden a týž rituál. Tím podporujeme sílu vůle a umocňujeme energii potřebnou pro úspěch. Vštěpíme-li podvědomí dostatečně silnou představu cíle, bez jakýchkoliv pochybností, podvědomí se již samo postará o cestu a prostředky k jeho uskutečnění. Zůstaneme však ve střehu, uvědomujeme si přítomný okamžik, podvědomí považujeme za nejlepšího přítele, trpělivě mu nasloucháme, potom nepřehlédneme žádné znamení, životní synchronizace nebo intuitivní vnuknutí.

Pro koncentraci zvolíme vhodnou hudbu a vůni (kouř z aromatického kužele)

Představu o konkrétním cíli udržujeme v mysli i kdykoliv během dne, během činnosti, která nevyžaduje jiné soustředění, a tím se stane pravidelným, jednoduchým rituálem. Například při sprchování koncentrujeme myšlenky na pevné zdraví, svěžest a vitalitu. Vizualizujeme si, jak stojíme v proudu horského vodopádu, proud vody odplavuje všechen stres, únavu i bolest. Častou meditací podpoříme harmonizaci osobnosti a soustředíme se na pozadí mysli – ať už se jedná o pozadí světlé nebo temné. Temné pozadí mysli patřičně rozkódujeme a následně (trpělivě) změníme našeho vnitřního nepřítele v pozitivní energii. Bez výčitek a jakéhokoliv (sebe)obviňování.

feng-shui-168649_1280Energii vynaloženou pro získání harmonie, pro napojení se na morfická pole zdraví, lásky či prosperity, nenarušujeme za žádných okolností pochybami, nejistotou a nedůvěrou. Nepřipouštíme napětí ani v podobě strachu. Pokud s tím máme potíže je vhodné rozmístit v našem příbytku polodrahokamy vybroušené do tvaru koule, přírodní kulaté kameny nebo barevné skleněné koule. Velmi účinné a příjemné na pohled jsou dřevěné valounky, upravené z různých druhů dřevin. Drobné dřevěné valounky držíme v dlaních také při meditaci, podle druhu stromu čerpáme příslušnou energii, napojujeme se například na vibrace dubu nebo lípy. Dřevěné valounky nám poslouží jako rezonátory, pokud zrovna nemůžeme ven do přírody, skrze ně se napojujeme na energie jednotlivých stromů. Kulaté předměty pohlcují negativní energie a zpětně vyzařují energii pozitivní.

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.