Meditace s leknínem – první čakra

flower-101026_1920Nyní je vhodná chvíle pro tiché rozjímání. Zaujměte pohodlnou pozici, na pár minut zavřete oči a zhluboka ale pomalu dýchejte. Neotvírejte oči, přesto se podívejte kolem sebe. Vidíte tu nádheru? Nyní se nacházíme v čarodějné zahradě, konečně jsme se prodrali nepropustnou džunglí všedních pout a trnitým křovím starostí. Před očima se nám rozprostírá hladina malého rybníka.

Kolem dokola rostou duby, vrby a břízky. Posaďte se na starý pařez, stojící na hrázi a pohlédněte na ty nádherné lekníny, magické rostliny opředené mystickým tajemstvím. Leknín představuje Slunce zrozené v pravodách kosmického oceánu. Lotosový květ, jenž svým kruhovým uspořádáním okvětních lístků a velkými okrouhlými listy ztvárňuje světlo, nekonečnost a tvořivost, je mystickou květinou opředenou legendami. Znázorňovaný se zlatými okvětními lístky je spjat s tajemnou branou nekonečného vesmíru, s osvobozením od pozemského života a poznáním věčné blaženosti.

Poupě lotosu představuje první čakru, spící hadí sílu

aquatic-plant-182635_1280Leknín je vytrvalou rostlinou se stonky dlouhými až dva a půl metru, nesoucími krásné květy na vodní hladině. Největším leknínem světa je viktorie amazonská nebo také královská, celá rostlina je mimořádná a zvláštní. Listy plovoucí na hladině mohou mít v průměru až dva metry. Viktorie je považována za klenot mezi rostlinami, má nádherné, velké sněhově bílé květy měnící se téměř před očima v tmavě růžové. Svou krásou se však pyšní pouze dva až čtyři dny. Na jedné rostlině vykvete postupně až šest květů, nikdy nekvetou najednou, jakoby tím chtěli podtrhnout neopakovatelnou a okázalou krásu. Jakoby nám se skromností opakovaly: ,,Já jsem.“ Postupné rozkvétání šesti květů symbolizuje postupné vyzvednutí životní energie až k sedmé čakře.

Leknín je květem moudrosti, symbolem plodnosti, čistoty, lásky a nevinnosti

lotus-1109691_1920Znázorňuje slovo, myšlenku, ušlechtilost a krásu. Nabádá zamyslet se nad nevědomostí a otevřít srdce lásce jako rozvíjející se květ lotosu v okamžiku, kdy se ho dotknou paprsky Slunce.

Bílý lotos představuje ono neuchopitelné čisté Absolutno.

Růžový lotos je obrazem Buddhy: květy lotosu rozkvétají z ničeho a zcela spontánně pod jeho nohama, při každém jeho kroku v okamžiku, kdy je ponořen v hluboké meditaci.

Červený květ je spojován s bytostmi hledajícími Absolutno ve svém srdci.

Nerozvité modré poupě je symbolem tajemství, která nám budou odkryta později, až nás naše kroky dovedou spolehlivě za horizont pozemského světa.

Egyptská bohyně Eset je bohyní moře, námořníků a Měsíce a zároveň královna podsvětí

2 květomluvaEset je vyobrazována s leknínem, zrozeném v pravodách Nilu. Mystický květ vzápětí po svém zrození promění se ve Slunce a vytvoří polaritu světla a tmy, noci a dne. Zrodí se dva první projevy živoucí energie od sebe neoddělitelné, od nichž se postupně odvozují všechny ostatní aspekty bytí. Noc a den, ve vzájemném propojení se čtyřmi základními živly, vytváří záhy vzájemnou a od sebe neoddělitelnou jednotu. Lidmi milovaná bohyně Eset, velká čarodějka a bohyně řádu stává se patronkou a královnou samotné přírody. Lidem přináší vědomosti o přírodních plodinách, učí je pěstovat obilí a zpracovávat různé plody v chutné pokrmy. Pod její vládou každý den nad krajinou rozlévá se sluneční svit a raší výhonky všech rostlin. Lidé bohyni Eset velmi uctívají, stavějí pro nebeskou královnu nádherný chrám a pravidelně přinášejí obětiny. Právě této bohyni je zasvěcena vůně lotosu.

Květomluva podle pohanských tradic – E-kniha ukázka

Meditace s leknínem - první čakra

Květy lotosu ve starověkém Egyptě

Květy lotosu se ve starověkém Egyptě používají k výrobě parfémů. Ženy si je zaplétají do vlasů. Leknín je zde zván vodní lilií, stává se dokonce symbolem Horního Egypta. Slunce je v egyptské mytologii znázorňováno jako zlatovlasé dítě zaplavené v oslepující záři, sedící na modrém květu lotosu. Leknín zdobí paláce a stěny posvátných chrámů, je symbolem nesmrtelnosti a osvícení. Egyptský bůh Slunce Re je zobrazován sedíc na květu leknínu, velmi nápadně a podobně jako Buddha na lotosu, v této podobnosti je mnoho tajemného. Egyptská bohyně uzdravení Hathor je zobrazována s náhrdelníkem z leknínů a plodů magické mandragory.

lotus-1549429_1920Obraz Slunce zrcadlící se na vodní hladině představuje posvátný květ. Pozorujeme-li poupata leknínu všimneme si, že čekají na první paprsky, jakmile se jich dotkne žár Slunce počnou se pomalu otvírat. S odchodem Slunce za horizont, v nastalém šeru se květy opět uzavřou. Posvátné předměty starověku jsou zdobeny těmito zlatými květy. Semena lotosu indického jsou považována za božský pokrm dlouhověkosti, lék na nespavost, též posilují srdce. Dokonce jsou považována za účinné afrodiziakum, jsou indickým symbolem plodnosti. Posvátná semena jsou součástí orientálních talismanů.

Zlatý květ s tisíci pozlacenými lístky otevírá se s ranním kuropěním a oddává se životu v nově zrozeném dni. Na vodní hladině není nikdy sám, jako člověk není nikdy zcela osamocen, neboť bohové zrodili se z květu lotosu a dávají život ostatním bytostem, jež nikdy nejsou odděleny jeden od druhého. Ani od Absolutna, nekonečného, neměnného Světla. Absolutno je tím, co neustále hledáme, mnohé nám prozradí příroda, stromy a mytologická květomluva. S otevřenýma očima pozorně se rozhlédněme kolem sebe: chvějící se větvičky vrb, rostoucí na hrázi rybníka, tiše vítají nový den, Slunce se zlehka dotýká rozcuchaných korun…

Magické rituály s lotosem

Soustředíme se na tvořivost, očista, meditace, rozjímání, duchovní moudrost, spravedlnost, bohatství. Poznání nekonečna a věčného světla. Až někdy usednete k meditaci a budete se hluboce zamýšlet nad významem Absolutna, pořiďte si do aroma-lampy lotosový éterický olej a zapalte svíčku ve tvaru lotosu s pěti okvětními lístky (pentagram). Magickým symbolem je také zlatý zvonek ve tvaru lotosu.

lotus-17930_1920      flower-1227939_1920

plant-671085_1920      lotus-895651_1920

lotus-1225452_1920      lotus-940924_1920

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.