Meditační uvolnění – pro bohyně, čarodějky

girl-930454_1920Harmonizaci osobní, životní energie a vědomé soustředění podpoříme tímto postojem: Při koncentraci nebo meditaci, propojené s poslechem hudby a vůněmi z kuřidla, se maximálně uvolníme. Sedíme pohodlně ale zároveň rovně a nehrbíme záda, nohy nekřížíme a chodidla máme na zemi. Pokud jsme v přírodě, chodidla máme bosá, tím dojde ke spojení se zemí, k uzemnění. Také v přírodě můžeme použít vonnou tyčinku, kterou zapíchneme před sebou do země, zároveň tím vyjádříme vděčnost matce Zemi. Uvolněně a vědomě dýcháme.

women-1458436_1280Pomalým, procítěným pohybem, s uvědomováním si vlastního těla, zkřížíme ruce na prsou. Nejprve položíme pravou paži na hruď, přes ni křížem levou, prsty se dotýkají ramen. Maximálně uvolníme mysl, to znamená, že nevnímáme nic jiného, než tvořivou energii přítomného okamžiku.

Takto dojde k harmonickému proudění životní energie (hadí síly) v těle. Ve vrcholném okamžiku, po potřebném soustředění nebo rozjímání ruce rozevřeme, pomalu otevřeme dlaně a necháme energii poselství (informací, afirmací, zaříkání, modliteb) proudit ,,vzhůru“.

Potom zavřete oči, a barvitě si představujte následující text, případně přidejte jakoukoliv vlastní, barvitou fantazii, která vás naladí na všudepřítomnou kosmickou energii.

Nebeské milování – uvolnění hadí síly

Indigová barva ticha maluje, za zavřenými víčky vědomí, v šeru svící a vůni růží, čarodějný kruh sedmikrásek. Mystérium noci konečně, v mrazivém záchvěvu, rezonuje beze slov a bez otázek středem magického pentagramu. Šeptáš mocná slova zaříkání. Avšak náhle a bez varování, ač temná půlnoc je, zdá se, že nad dračí jeskyní svítá. Bez emocí a strachu tvé pozemské vědomí konečně vydává se cestou z prachu  zatoulaných hvězd. Uvědomuješ si, že jsi nedílnou součástí VĚDOMÍ vesmíru.

Pírko havraní sleduješ krajinou

V jediném okamžiku ocitáš se ve víru šedivě stříbrné mlhy, na magické hranici tří přírodních cest. Z velké dálky vidíš přicházet spanilou bohyni Měsíce Selené. Vnitřním zrakem vnímáš její mrazivě nebezpečnou a zároveň vlídnou krásu. Černá jí sluší, v hábitu čarovné noci. Ne vždy však odhalí svou tvář, skrytou pod stříbrným závojem z neviditelných vláken pavoučích. Náhle slyšíš vnitřní hlas, naléhavou výzvu bohyně Luny: ,,Vyslyšena jsou slova tvá. Odejdi však a již se neotáčej!“

Energii myšlenek posíláš po větru

Vedena prožitkem sebe sama, skrze hlubiny podvědomí, vydáváš se oceánem hvězd. Tam konečně spatříš v úžasu, v Mléčné dráze zrcadlit se kouř věčného ohně v záři svící oltáře krále Šalamouna. Tam konečně spatříš v úžasu, ve vesmírné mlhovině zrodit se, v jediném okamžiku, kouzlo magické vesmírné pečeti. Tam dotýkáš se bez vnitřních zábran a jakéhokoliv strachu smaragdového poselství, poznáváš tajemství prstenu z hvězd. Tajemství božské, přírodní a všetvořivé magie.

Pod širým nebem s pokorou vnímáš nejen nekonečné víření atomů, zrozených ze sedmi barev lásky, ale především požehnání až na věky. V tvém vědomí zrodila se síla, v podobě slunečních bohů, v podobě měsíčních bohyní. Tak, jak blízké tvému srdci jest. Nebeský oheň tiše dohořívá a než půjdou hvězdy spát, vesmírné mocnosti odhalí ti část magických tajemství. Magické půlnoční vize v bezedném mlčení přicházejí znenadání. Hodina vlků odeznívá též. A náhle není noc ani den.

Není světlo ani tma, jsoucno a nicota jedno jest

V objetí harmonického souznění, ve vlnách věčnosti čistá energie rozechvívá tvé pozemské tělo. V tomto okamžiku přítomnost chvěje se ve vlnách blaženosti, ve vlnách palčivého prozření. Z lůna tvého vzhůru po páteři hadí síla bez zábran stoupá silou nekonečnou. Ohnivé oči hvězd svědectví očistného procesu v pravdě navždy ve vzpomínkách zpečetí. Uvolněné emoce podobají se vibracím letní bouřky nad krajinou. Okamžik tady a teď navždy již, pod prahem tvého vědomí, v sedmibarevné spirále času, zůstane navždy zahalen intenzivně živou vzpomínkou. Nebeské milování v náručí přírodních živlů. Nebeské milování v náručí strážců vědění. Zahalená podmanivým měsíčním stříbrem, v okamžiku náhlého vystřízlivění, nepodléháš již iluzím materiálního světa. Každá jedna myšlenka, a každá emoce, rezonuje, ve svobodné volbě tvé duše, s realitou pozemského prožívání.

Ve stříbrné pečeti vesmírné prasíly probouzíš se navždy jiná

(Vytvořte si jakoukoliv podobnou meditaci, zaměřenou na prociťování životní energie, která se pro vás stane pravidelným rituálem, například o každém úplňku.)

Související články: Magie ženského těla – TantraOčistná meditace – jóga

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.