Zrcadlení ve snech

woman-411126_1280Sny jsou zrcadlem dušeDuše putuje během spánku vesmírnými dimenzemi, kde naplňuje své touhy a vize. V realitě snů, pod tajemnou rouškou noci, pohybuje se duše člověka v tajuplném světě, kde neexistuje čas a prostor tak, jak jej známe – od sebe oddělen. Mysl je ve spánku jen zdánlivě v klidovém stavu, nahlíží do jiných dimenzí nekonečného vesmíru, existujících paralelně s naší realitou. Do snů se nám promítají důležité vhledy, vize, odlesky minulosti, inspirace, spiritualita předků, požehnání od bohů a informace z neprobádaných hlubin spirituálních sfér. Zpětně tak získáváme nadčasové momenty, vzácné postřehy, inspiraci a především moudrost z kroniky všech věků, neovlivněnou alibismem vlastního já. Často se ve snech nevědomě napojujeme na myšlenky a pocity druhých lidí či dokonce na kolektivní vědomí.

Lidský mozek je nepoznaný fenomén

Dokonce produkuje myšlenky i ve spánku. Kdo to tedy vlastně spí? Vědomí, to asi nebude. Kdo tedy? Vědomí zdá se být i ve spánku velmi činné. Vědomí tedy asi nespí. Ale co tedy? Kdo nebo co v nás to spí? Mozek je precizně organizovaná hmota. Kdo nebo co tento ,,stroj“ tak dokonale ovládá, kromě všetečného ega? Kdo nám zprostředkovává duševní vidění? Jsou to pouze biologické buňky, kdo nám umožňuje prožívat duševní slast nebo duševní peklo, vztek nebo rozkoše slasti? Telepatické schopnosti nebo jasnovidnost? Krásné sny nebo noční můry?

face-275015_1280V čase blaženého spánku dochází k vymístění duše z fyzického těla

A následně k vizím, kterým vděčíme za nejeden geniální objev nebo dokonalé hudební či literární dílo. Potřebné informace nám v bdělém stavu, kdykoliv to potřebujeme, pohotově předkládá naše podvědomí srozumitelným jazykem, pomocí telepatie, alegorických obrazů, symbolů a znamení. Tedy pokud jsme dostatečně otevření, vnímaví a ochotni dát přednost starobylé moudrosti před moderními předsudky. Mnohé události nebo zážitky se postupem času z naší vědomé paměti vytratí. Tyto informace se v podobě asociací uloží do nevědomé paměti, přesunou se do podvědomí. Tam zůstávají uloženy až do chvíle, kdy je budeme potřebovat, kdy aktivujeme jejich rozkódování. Optimismus aktivuje pozitivní příběhy, pesimismus aktivuje nebezpečné ,,džiny v lahvi“ a vypouští je z hloubky nevědomí. Někdy se nám sny zdají být nelogické, to je způsobeno tím, že si pamatujeme jen zkreslené, neucelené útržky z jednoho nebo více snů. Vzhledem k tomu, že v duchovním světě neexistuje čas v pozemské lineární podobě, může se nám dlouhý sen zdát jen ve zlomku sekundy. (Můžeme to porovnat s počítačem, představte si, jak velké množství informací je schopen zpracovat za pár sekund.) Nebojte se snů a nechte duši, aby k vám bez zábran promlouvala, naučte se s ní komunikovat, mimo jiné, také skrze sny

Bezvýznamnost a nelogičnost snové reality je pouze zdánlivá

Například létací sny jsou úzce spjaté s duší, jsou symbolem nezávislosti a touhy po odpoutání se. Často doprovází nesnadné období dospívání, kdy si začínáme uvědomovat vlastní sexualitu. Představují podvědomou touhu vyrovnat se bohům, hvězdám, Slunci a Měsíci. Někdy nás nabádají uvědomit si správný směr cesty, abychom z nadoblačných výšin nedopadli tvrdě na zem. Jindy nám zas říkají abychom se osvobodili od všeho zbytečného, svazujícího, včetně myšlenek. Někoho mohou létací sny upozornit na nereálné plány nebo přehnané ,,vysoké“ mínění o sobě samém. Sny nás nabádají, jak uvést do harmonie energie naší osobnosti s vše prostupující energií kosmu. Učí nás vidět Světlo, jež nosíme v srdci, jak vidět svět objektivně, jak překonávat strach všeho druhu. Probouzejí v nás odvahu. Vyzývají nás, jak vidět v jasném světle naše charakterové vlastnosti, jak si přiznat slabosti a vyrovnávat protiklady. Varují před nebezpečím a radí nám, jak odhalit nereálná očekávání. Umělci hledají ve snech inspiraci.

Několik dní bez spánku přivodí zmatenost, nepřítomný pohled, vše se kolem nás točí. Můžeme slyšet neexistující hlasy, vidět imaginární postavy, oživlé duchy, různé přízraky a bizarní krajiny. Není-li duši umožněn pravidelný odpočinek od pozemského života v podobě vydatného spánku, (duše odpočívá od pozemské reality v duchovních sférách), pokud ve snech nerealizuje své přirozené potřeby, navodí nám právě tyto stavy zmatenosti a halucinace. Spánek je naprosto nezbytný, v době spánku naše energie (rozuměj duše) potřebuje se obnovit v jiných vesmírných rovinách (kvantové vědomí). Spánek je relaxací především pro duši samotnou. Život bez spánku, už po několika dnech, znamená pro fyzické tělo nesmírné vyčerpání a nakonec jistou smrt. Je naprosto nemožné bránit duši v pravidelném odpoutání se od pozemské reality.

Jak máme naložit se sny děsivými, nebo s nočními můrami?

background-313573_1280Někdy se ocitáme v příjemném snovém světě, v neskutečné říši fantazie, umožňující nám odpočinek od běžných starostí. Děsivé sny nás naopak upozorňují na skutečnosti z reálného života, se kterými se nedokážeme bez problémů vyrovnat, jsou reakcí na stres a nepřiměřené psychické vypětí. Sny nás nabádají ke změnám, nenásilně nás postrkují vpřed, všemožně se snaží zjednodušit nám život. Během spánku se duše každého jedince napojuje také na přírodní a mentální energie, komunikuje se stromy, přírodními živly, napojuje se na energie andělů, víl a jiných astrálních bytostí. Ovšem také bývá ve spojení s démony, stvořenými nevědomě naší vlastní mentální energií. S démony skrytými v nevědomí, jež jsou odezvou na negativní myšlenky, emoce a psychické potíže.

Zlých snů, kdy nás opakovaně pronásledují temné síly, a probouzíme se s nesmírnou úzkostí nebo zborceni strachem, nás zbaví znovuobjevení zářivého Světla v nás i v našem okolí. Noční můry mají na svědomí výčitky všeho druhu a pocity viny, strach ze života, případně přepracovanost. Naučme se vědomě změnit úzkostlivé reakce na nepříjemné sny s prozíravým nadhledem. Snažme se je chápat pouze jako pomíjivé pocity a imaginární obrazy. Není nutné nechat se vlastními sny negativně ovlivňovat, ony nejsou příčinou stresu. Právě naopak, snaží se nám pomáhat zvládat náš každodenní život s nadhledem. Reagujme na sny s naprostým klidem, ať už jsou jakkoli hrůzostrašné, tím se nám snáze podaří odhalit nejednu skrytou příčinu různých nezdarů v osobním životě. Vezmeme-li zlé sny tímto způsobem na vědomí, brzy uvidíme, že se dějové imaginární obrazy zklidní a začnou nám předávat informace přijatelnějším způsobem.

Pod polštář vložte pentagram

shapes-34437_1280Symbol magické hvězdy uzavřené v kruhu vás ochrání před neklidem a nepříjemnými nočními můrami. Dáte-li na noční stolek malou pyramidu z polodrahokamu citrínu, jaspisu nebo čistého křišťálu, jejich energie vás zbaví podrážděnosti a neklidu. Krásné sny přinese větvička sušeného jmelí utržená o letním slunovratu nebo šestý den vždy po novoluní. Případně prostudujte jógu a naučte se techniky vhodné pro duševní uvolnění. Vše učiňte s vědomím, že bylinky nebo jiné pomůcky budou skutečně fungovat, vdechnete-li jim pozitivní energii a budete věřit v jejich účinek. Protože nevěřit znamená mít a ,,vysílat“ odmítavé myšlenky, a již přece víme, že myšlenky mají tendenci se uskutečňovat v závislosti na jejich síle.

magie

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.