Meditační etnické nástroje – léčení zvukem

alleinunterhalter-650650_1920Tradiční etnické hudební nástroje jsou vhodné pro zvukové meditace, k relaxaci, k léčení zvukem (muzikoterapie), pro navození změněných stavů vědomí. Používají se pro skupinové i individuální terapie, a nejrůznější rituály. Jejich síla je v jednoduchosti, v širokém spektru zvukových vibrací, ve snadném použití, a v symbolice, která nám má připomenout paměť a moudrost našich předků. Další jejich aspekt vlivu na lidskou psychiku a duševní stránku života je skryt v alikvotních tónech, v přirozených zvucích, v přirozeném naladění na mozkové hemisféry. Alikvotní tóny mají léčebné a harmonizační účinky, čistí energetické aurické pole člověka, přinášejí tělesnou i psychickou rovnováhu. Pokud na sebe necháme působit zvuk etnických nástrojů, které mají široké spektrum využití, vyladíme svou mysl i tělo do duševní harmonie, která může přejít až do změněného stavu vědomí, díky propojení obou mozkových hemisfér. wood-1764741_1280Pokud možno používáme tyto hudební nástroje ve venkovním prostoru, na zahradě, v parku, ale nejlépe v tiché přírodě alespoň trochu vzdálené rušivému hluku civilizace, kde se nejlépe soustředíme na zvuk, rytmus, melodie, a okolní energie. Léčení zvuky není jen o fyzickém zdraví, jedná se také o léčení vztahů, citových vazeb, rozvíjení komunikace, sebevyjádření, rozvíjení a správné pochopení a vyjadřování emocí, hledání a uvědomování si vlastního potenciálu, o pochopení případných životních obtíží. Léčebné zvukové vibrace vedou skrze podvědomí také k prohloubení smyslového a nadsmyslového vnímání, posilování životní energie (uvědomování si osobní energetické vibrace). U dětí se jedná také o motorický rozvoj, cit pro rytmus, radost ze hry a vnímání radosti ze sebe sama.

(Odkaz na webové stránky, kde se dozvíte více o etnických hudebních nástrojích, o MUZIKOTERAPII (muzikohraní): http://masaze-michal-hk.webnode.cz/)

Pokud si budete pořizovat již hotový šamanský buben, nebo jiný ručně vyráběný meditační nástroj, uvědomte si, že by se měl stát vaší součástí, a to velmi osobní. Vybírejte proto intuitivně, vnímejte své pocity, buben k vám bude „hovořit“ sám, v podstatě si vybere on vás, dejte tedy na intuici. A držte se zásady, že osobní meditační nástroj, který je s vámi energeticky propojen, se  zásadně nikomu nepůjčuje.

gong-232244_1920Spousta etnických hudebních nástrojů má energetizující účinky, osobní hrou na ně, nebo soustředěným poslechem, můžeme nechat projevit a hluboce vyjádřit své emoce, především ty potlačované, a celkově posílit a probudit životní energii, nejen tím, že se oddáme zvukové, vibrační masáži celého těla. U etnických nástrojů platí duchovní pravidlo, že hraní nebo poslech vede k poznání sebe sama, k hlubokým duševním zážitkům, které jsou spojené nejen s hudbou, kterou vnímáme sluchem, ale i s tóny, které vnímáme podprahově, které vědomě neslyšíme. Jedná se o harmonizační frekvence podobné přírodním zvukům, léčivým tónům, které propojují a harmonizují naši mysl, tělo i duši s přírodou.

 KELTSKÁ HUDBA

bagpipes-662624_1280Keltský folklór a rituály se neobejdou bez „keltské hudby“. Ačkoliv nelze přesně říci co to tradiční keltská hudba je, o Keltech se mnoho informací nezachovalo. Keltské učení bývalo předáváno pouze v ústní podobě, stejně tak písně a poezie. Dnešní keltská hudba (smyšlený termín) je pouze zmodernizované pojetí střípků toho, co o Keltech vlastně víme. Přesto se traduje, že Keltové milovali nejrůznější hry, hudbu a tanec, také věřili, že hudba a tanec jim dodává sílu. Hudbou a poezií se zabývali zpěváci a hudebníci, stejně tak bardové. Zveršované příběhy a pověsti keltského etnika daly vzniknout baladám, jednoduchým, relaxačním a evokujícím melodiím. Keltové vyráběli bronzové trubky (karnyx) s vytepanou ozdobou v podobě hlavy kance nebo hada, které používali především na bojištích, a k zastrašení nepřátel.

harp-228274_1920Během pohanských svátků, například o letním slunovratu, jsou oblíbené keltské kruhové tance, kdy ženy tančí kolem jediného mužského tanečníka uprostřed. Jde o kruhové tance doprovázené keltskou hudbou, která evokuje zasněné pocity a romantické nálady.

Mezi „keltské“ nástroje patří flétny, dudy, keltská harfa, mandolína, jednoduché bubínky a různé druhy píšťalek. Ale v moderních skladbách se objevují také hudební nástroje, jako je kytara, housle, akordeon. Poslech keltské hudby, kterou běžně řadíme mezi relaxační, vytvoří okolo vás mystickou atmosféru, a uvnitř vás prostor k přemýšlení nejen o sobě samém, a o svém započatém duchovnějším životě.

carpentry-1764743_1920  wood-1764738_1920

mandolin-977667_1920A při troše fantazie vás magickou vnitřní cestou zavede do krajiny, kde se můžete naladit na dávné legendární příběhy, na živou a drsnou přírodu, hluboké lesy, dravé řeky a kamenné megalitické stavby. Relaxační keltská hudba je vhodná pro trénování vizuální představivosti, k sladkému snění a nic nedělání, uvede vás do klidu a pohody, a dovolí vám alespoň na chvíli zapomenout na plynoucí čas. Zavřete oči, spočiňte v přítomném okamžiku a nechte podmanivé tóny, aby se sladily s vaším dechem  a tlukotem srdce.

ŠAMANSKÉ BUBNY

tribal-1215118_1920Šamanské bubny (stolové, rituální, rámové) mají magickou schopnost uvést člověka do změněného stavu vědomí, navodit radost z bytí. Rytmické bubnování je energetizující, vytváří silné pole energie, harmonizuje energetická centra lidského těla, propojuje mozkové hemisféry. Žádný šamanský buben není stejný, každý ručně vyrobený má originální zvuk a osobité energetické vyzařování. Vše záleží na použitém přírodním materiálu, na prostředí, kde byl vyroben a na vložené energii tvůrce – energii srdce a duše. Šamanské bubnování vede vědomí šamana za hranice obyčejného prostoru, do oblastí, které indiáni nazývají: dolní, středí a horní svět neviditelné přírodní říše.

shamanic-1276762_1920Zvukové vibrace vnímáme celým tělem, zdaleka nejde jen o vnímání sluchem. Rytmus bubnování spojuje vědomí člověka s vědomím přírody, přírodních duchů, živlových energií,  také s vědomím planety Země a vesmíru. Po určitém čase, a správném uvolnění, dochází poslechem rytmického bubnování k rozpoznání a následnému léčení fyzického i psychického napětí. Ve změněném stavu vědomí je možné prožít napojení na paměťové pole svých předků, a na nejrůznější informační pole přírodních energií (stromů, léčivých rostlin, totemových silových zvířat).

AFRICKÉ DJEMBE, BONGO 

Vysoký buben z dlabaného špalku, který je potažen kůží, také slouží k šamanským rituálům, k relaxacím a duchovnímu léčení. Bubnování otevírá vědomí, mysl přivádí do nových rovin vnímání sebe sama, a okolního přírodního světa. Pomáhá objevit a osobně zakusit nové spirituální vědomí, novou duchovní cestu, a soustředit se na nové osobní vize a životní plány, odlišné od materiálního vnímání světa.

percussion-1420076_1920 (1)               africa-1280899_1280

AUSTRALSKÉ DIDGERIDOO

didgeridoo-389074_1920Didgeridoo je dechový nástroj (dutá trubka) původních australských domorodců, ve své jednoduchosti skrývá hluboké, velmi rozmanité tóny. Bývá vyroben z jasanového, dubového, akátového, habrového nebo olšového dřeva. Vydává sytý, bohatý a harmonický zvuk. Didgeridoo je vhodné pro muzikoterapie. Zvuková relaxace, pokud na tento nástroj osobně hrajeme, spočívá v celkovém fyzickém i psychickém uvolnění, v prokrvení mozku, v prohloubeném dýchání, a uvědomování si vlastního dechu. Pravidelné hraní vede k poznání sebe sama.

EXOTICKÉ DEŠŤOVÉ HOLE

Dešťové hole (známé také pod názvem rain-stick, deštné hole) patří mezi perkusní hudební nástroje, a zároveň mají terapeutické využití. Původní obyvatelé Ameriky (Chile) je vyráběli z dutých kaktusů, používali je jako obřadní, ceremoniální nástroje (přivolání deště). Vyrábí se v podobě dutých dřevěných holí, které mají uvnitř spirálovité přepážky vyplněné drobnými kamínky, případně různými semeny. Používá se rýže, fazolky, čočka. Během hraní se dešťová hůl rytmicky naklání, náplň ze semínek se uvnitř hole různě přesypává a tím vzniká monotónní, uklidňující zvuk podobný šumění deště. Terapeutický účinek vede k odstranění stresu, k celkovému uklidnění (včetně nejmenších dětí).

Dešťovou hůl si můžete dokonce vyrobit, a pestře ozdobit kresbou, nebo známou ubrouskovou technikou. Návod na výrobu meditační či relaxační dešťové hole najdete zde:

Jak si vyrobit dešťovou hůl: http://wp.brydova.cz/2009/09/30/destova-hul/

PANOVA FLÉTNA

pan-flutes-776942_1920Ekvádorská, peruánská flétna (syrinx), zvaná také Panova flétna, je tradiční nástroj jihoamerických indiánů s typickým, uklidňující zvukem. Tento dechový hudební nástroj je vyroben z bambusových, rákosových, třtinových, případně dřevěných, jednotlivých píšťalek, poskládaných do řady. Název Panova flétna vychází ze starořecké mytologie, podle které to byl bůh pramenů, lesů a pastýřů Pan, kdo světu přinesl hudbu. Z rákosu vyrobil první flétnu. Hra na kouzelnou flétnu ozývala se z hlubokých dubových lesů, někdy její melodie vzbuzovala panický strach. Bůh Pan prožíval neopětovanou lásku k nymfě Syrinx, ona před ním marně prchla, až se nakonec v zoufalství nechala od vládce bohů Dia proměnit v rákos. Zklamaný a nešťastný bůh Pan vyrobil z rákosí flétnu, a po nocích hrával pro svou lásku smutné písně.

Zvuk flétny dokáže otevírat brány paralelních světů. Na tento nástroj je možné vykouzlit melodie s velmi hypnotickými účinky

ecuador-1257115_1920Flétna jako taková představuje dech, tedy životní sílu, bývá také esoterickým symbolem hadí síly. Řecká bohyně vítězství, moudrosti a umění Athéna také učila svůj lid hrát na flétnu.

Staří Řekové uctívali boha slunečního svitu, umění a hudby Apollóna, nádherně hrál na hudební nástroj lyru, obvykle na řeckých slavnostech doprovázel přednášení veršů. První lyru sestrojil bůh Hermés, použil želví krunýř, opatřil ho rameny a spojnicí, na kterou upevnil struny a hudební nástroj byl na světě.

CHŘESTIDLO Z DEŠTNÝCH PRALESŮ

maracas-706753_1920Maraca (chřestidlo, rumba koule) je etnický hudební nástroj, či spíše šamanský, používaný většinou v páru. Rumba koule, oválného tvaru,  je na krátké dřevěné rukojeti (zhruba 15 cm). Výplň chřestidla, která uvnitř nástroje vytváří rytmický zvuk, tvoří sušené fazolky, rýže a různá semena. Originální chřestidlo, používané domorodci v tropických deštných pralesích je vyrobené z rostliny clecentia. Chřestidla se liší krajem i druhem etnika, vyráběné z různých přírodnin, například z opracované kůže, z různých skořápek exotických plodů, ulit a krunýřů. Zvuk chřestidla je vysoce rytmický, uvolňuje mysl, ovlivňuje psychiku, a celkové duševní rozpoložení. Nakonec vede i k jinému vnímání prostoru kolem sebe. Soustředěné vnímání zvuků vede ke změnám vědomí, k transu a mystickým zážitkům, obzvlášť v propojení se šamanským bubnováním. Šamanské rituály mají moc přivolat přírodní duchy a šamanovo vědomí spojit s jiným světem, navázat kontakt s duchy kmene.

maraca-837166_1920Během zvukové meditace, spojené s přírodou, je důležité být dobře uzemněn

Chřestidlo můžete použít v relaxační poloze, kdy sedíte s rovnými zády, a máte zavřené oči. Nejlépe v přírodě, chodidla máte bosá a spojená se zemí. Uvolníte se a posléze vyprázdníte mysl, soustředíte se na zvuky a na jedinečnost přítomného okamžiku. Pokud to vydržíte dostatečně dlouho, vaše mysl se může dostat mimo prostor a čas. Pokud budete pracovat ve dvojici, jeden z vás použije chřestidlo, a druhý přizpůsobí rytmus bubnování rytmu chřestidla.

LÉČIVÉ a HARMONIZAČNÍ TIBETSKÉ MÍSY

singing-bowl-235269_1920Tibetské zpívající mísy pochází z Tibetských a Nepálských klášterů, jsou jedním z nejpoužívanějších a nejsilnějších meditativních nástrojů (nepovažujeme je za hudební nástroj). Rezonance zvuku tibetské mísy posiluje spirituální vnímání, čistí mysl, posiluje ducha, otevírá srdce. Vnímání alikvotních tónů má silné účinky nejen v psychickém a duševním rozhraní, jemný účinek se projevuje v celém těle. Zvuk tibetské mísy, s velkým rozsahem alikvotních tónů, dokáže rozechvět i vodní hladinu, tak je možné si vysvětlit také terapeutický vliv na lidské tělo, které je složeno převážně z vody. Spontánní prožitky jsou různé, pro každého osobité. Z duchovního a léčivého hlediska dochází k harmonizaci frekvencí obou mozkových hemisfér, k příznivému vlivu na tělesné buňky a všechny vnitřní orgány.

 Léčivé zvukové masáže za použití alikvotních tónů tibetské mísy

wellness-285591_1920         wellness-285588_1920

Tibetské mísy jsou vhodné k sebeléčení, k muzikoterapii, s přihlédnutím k znalostem celostní medicíny. Zvuk tibetské mísy je nejen léčivý, obohacuje také duši na jemnohmotné energetické úrovni. Zvukové vibrace prostupují celým tělem, tělesnými orgány, a jednotlivými buňkami, které mají vlastní vibrace, a skrze ně dokáží spustit samoléčebné procesy.

Meditační zvuky, Solfeggio frekvence: http://cestyksobe.cz/solfeggio-frekvence/9586

TIBETSKÝ CHRÁMOVÝ GONG

gong-1193572_1920Chrámové gongy, tibetské nebo čínské, vás zaujmou nezaměnitelnými tóny, používají je mistři meditace, ve spojení s dalšími pro tuto oblast typickými melodiemi, jde například o zvuky známé tibetské mísy, tibetských cimbálů a trubek. Nebo mosazné nepálské brumle, jedná se o výrazně rytmické a melodické ústní harfy, které produkují alikvotní tóny. Pokud přidáme ještě chrámový alikvotní zpěv, nebo pronikavé tóny zvonů, jemné melodie zvonků a léčivě laděných trubkovitých zvonkoher, jedná se o jedinečný zážitek v atmosféře duševního klidu a hluboké meditace. K rozjímání, relaxaci a duchovnímu rozvoji slouží také malé a velké tibetské zvonky, starobylé shengy (mistrovský duchovní nástroj). Klasické malé zvonky mají stejný účel, včetně účelu rituálního, některé mají dokonce úchytky ve tvaru dordže. (Dordže je jednak tibetský výraz, původem ze sanskrtu (vadžra), a zároveň jde o rituální předmět, který je symbolem nezničitelnosti. Jedná se o silný energetický zářič, podobně jako egyptský klíč Ankh.)

bell-1514235_1920                 gong-1033432_1920

Etnických hudebních nástrojů, nejrůznějších mystických tradic a rituálů existuje nepřeberné množství

balalaika-533696_1920Nejrůznější etnické hudební nástroje, od ruské balalaiky, přes indiánský hudební luk, indickou tanpuru, až po africkou kalimbu nebo balafon, či šamanský bubínek damaso, mají každý svůj jedinečný příběh, v rodových či kmenových tradicích. Energie zvuku je vlastně silou, která utváří přírodu a vesmír. Proto na nás melodie hudebních nástrojů, zvuky rituálních předmětů, a přirozené přírodní zvuky tak blahodárně působí.

Například kalimba je jednoduchý nástroj, který připomíná ruční zvonkohru. Indiánský hudební luk, který vydává alikvotní tóny, je zase jeden z nejstarších hudebních strunných nástrojů, inspirace pro jeho vznik pochází z loveckého luku. Tento druh hudebního nástroje známe díky africkým domorodým kmenům (lovci, nomádi). Oboustranný malý bubínek damaso také slouží k šamanským rituálům. Drží se za dlouhou rukojeť, na které je upevněný. Otáčením rukojeti se uvedou do rytmického pohybu kuličky připevněné z boku na bubínku, a začnou vydávat rytmické zvuky charakteristické pro bubnování. Dalšími hudebními nástroji, které mají příznivý vliv na lidskou psychiku jsou: klasické flétny, lyry, harfy, housle, trempské kytary a mnohé další.

EXKURZE MIMO TĚLO

Související články: Čerpání energie země (uzemnění), Skrytá energie zvuku, Energie zvonů, bubnů a tibetské mísy, Éterická hudba

guitar-1055355_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.