Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Megalitický monument v Carnacu ve FranciiAsi čtyři tisíce vztyčených kamenů, srovnaných do alejí, tvoří nejpozoruhodnější megalitický monument v Evropě. Kdy byly postaveny? Bylo jejich poslání astronomické, náboženské nebo obojí? Jaký je smysl Krásného kamene?

Mohutné vztyčené kameny a hliněné pahorky postavené v prehistorické době svědčí o velké posvátnosti oblasti kolem Carnacu ve Francii. Ve zdejším největším megalitickém centru na bretaňském venkově nacházíme některé z nejstarších staveb na světě zhotovených lidskou rukou.

Nikde nelze vycítit prastarou zbožnost neolitických lidí lépe než v Kercadu u Carnacu, kde je velký pahorek porostlý trávou korunován vztyčeným kamenem

Vchod je o zimním slunovratu obrácen k východu Slunce a obsahuje chodbu lemovanou kameny, vedoucí do čtvercové kamenné komory. Kdysi to byla hrobka a její nejpozoruhodnější charakteristikou je vysoké stáří. Datuje se kolem roku 4700 před naším letopočtem a je to nejstarší stavba v celé Evropě, skoro o dvě tisíciletí starší než Stonehenge nebo egyptské pyramidy.

Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Postavili kameny v Carnacu prehistoričtí pozorovatelé oblohy?

Skupiny kamenů, hliněná návrší a jednotlivé megality mohly být postaveny, aby mapovaly a měřily zdánlivé pohyby Slunce, Měsíce a hvězd. Nejlepší důkaz o tom podal Alexander Tom, dřívější profesor strojnictví na Oxfordské univerzitě, který v letech 1970 – 75 přesně změřil megality. Došel k závěru, že carnacký megalitický komplex byl vytvořen jako astronomická observatoř, zejména k pozorování Měsíce. Bylo prováděno z alejí, kde čtyři větší kameny včetně šestimetrového Obra z Mania tvoří astronomicky významné linie.

Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Nejdůležitějším kamenem této observatoře byl nyní rozbitý megalit zvaný El Grah (Krásný kámen). Leží rozlomen na čtyři velké kusy na konci dřívějšího hliněného pahorku u Locmariaqueru, kam spadl při zemětřesení v roce 1722. Původně byl vysoký přes dvacet metrů a pohnout kamenem o váze větší než 350 tun a vztyčit jej byl fantastický výkon. Podle profesora Thoma myriád kamenů, skupin a alejí nebylo používáno pouze k pozorování astronomických dějů, ale hlavně k astronomickým výpočtům.

Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Navzdory nynějším nepravidelnostem v uspořádání a poloze, které způsobilo opotřebování věkem a pozdější znovupostavení, je zřejmé, že rozmístění kamenů naplánovali pozorovatelé oblohy jako sérii přímek a pravidelných geometrických tvarů. Jinými slovy řečeno – megalitické aleje a seskupené kameny, jež můžeme vidět dodnes, jsou pozůstatky velikého neolitického „přístroje“.

Zdroj textu časopis Spirit (4/2013)


Megalitické řady v Carnacu

Wikipedie: Megalitické řady v Carnacu (francouzsky Alignements mégalithiques de Carnac) jsou uskupení neolitických menhirů a dolmenů na více než čtyřech kilometrech v jižní Bretani. Nejznámější jsou aleje více než 4000 vztyčených kamenů rozestavěných v souběžných či vějířovitých řadách v délce asi 1 km u obce Carnac. Menhiry jsou od roku 1889 chráněny jako historická památka.

Řady se táhnou borovými lesy a vřesovišti do dálky skoro osmi kilometrů a jsou pozoruhodným důkazem organizačních schopností dávných obyvatel tohoto kraje.

Místo je rozděleno do několika částí. V každé řadě jsou menhiry uspořádány v sestupném pořadí a každá část navazuje určitým úhlem na předchozí. V průměru kameny váží mezi 1 a 2 tunami, ale mnoho z nich je mnohem těžších. Každá řada končí více či méně viditelným megalitickým ohrazením. Přerušení řad je důsledkem poškození v průběhu staletí včetně výstavby přilehlých budov.

Od západu na východ se nacházejí u obce Carnac řady a uskupení nazvané Le Ménec, Toul-Chignan, Kermario, Le Manio, Kerlescan a Le Petit Ménec u obce La Trinité-sur-Mer.

Řady Le Ménec: Největší seskupení se nachází u vesničky Le Ménec blízko Carnacu, kde je skupina domků obklopena kromlechem tvořeným elipsou z 71 kamenů stojících těsně vedle sebe. Na východ od ohrady v Le Ménec stojí 1099 menhirů uspořádaných do 11 alejí, jež se táhnou v délce 1165 m v pásu širokém 100 m v 11 řadách. Kameny jsou srovnány podle výšky. Nejblíž k ohradě jsou největší, vysoké 3,7 metru, a dál se stále zmenšují, takže na konci měří jenom 0,9 m. Řady kamenů nejsou přímé; opisují mírnou křivku směrem k severovýchodu a končí u další kamenné ohrady ve vzdálenosti více než 0,8 km.

Zobrazit všechny eKnihy

Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Podobné mystické místo se nachází na jihu Švédska: Alesovy kameny (Ales stenar)

Alesovy kameny stojí na útesu nad Baltským mořem již více než 2000 let. Výška devětapadesáti pískovcových dolmenů se pohybuje mezi 8 až 20 metry, každý kámen váží kolem 1800 kilogramů. 

Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Megalitický monument v Carnacu ve Francii

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.