Menora – magický sedmiramenný svícen

Menora - magický sedmiramenný svícenMenora sedmiramenný svícen. Samotné slovo menora je odvozeno „lampa“ nebo též „světlo“.
Existuje několik výkladů symbolického významu menory: Sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření. Menora symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj.

V Tóře jsou v knize Exodus sepsány instrukce pro zhotovení menory:

„Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně. Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ.

Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy. Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.

Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky. Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.“

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Původní zlatá menora stála ve stanu setkávání během putování pouští Izraele. Později byla údajně přenesena do Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Po zničení Šalamounova chrámu se všechny posvátné předměty ztratily. V Druhém chrámu byla umístěna nová menora vyrobená podle návodu v Tóře. Tato menora byla zřejmě po zničení Druhého chrámu v roce 70 n. l. Římany odnesena a vystavena v triumfálním průvodu, jak zobrazuje Titův oblouk v Římě.

Jakožto odvěký náboženský a národní symbol lidu Izraele a židovského národa se menora stala spolu s olivovou ratolestí státním znakem novodobého státu Izrael

Menora je také symbol, jenž je blízce spojen s židovským svátkem Chanuka. Podle Talmudu bylo po znesvěcení Šalamounova chrámu v Jeruzalémě nalezeno pouze tolik rituálně čistého oleje, který by vystačil jen na jeden den. Zázrakem však olej hořel po osm dní, během nichž se stačil připravit nový olej. Chanuková menora proto nemá sedm, ale devět ramen. Osm ramen svícnu symbolizuje osmidenní oslavy zázraku oleje a prostřední rameno je určené pro svíci, kterou se zapalují ostatní svíce. Pro tento svícen se rovněž používá přesnější název chanukija.

Zdroj textu Wikipedie: Menora

Související články: Spirituální tajemství zlata, Sedmidenní rituál a planetární energie

Svícen se sedmi rameny je posvátný

Je symbolem věčného božího světla, představuje sedm vládnoucích hvězd zvěrokruhu. Použijete-li sedmiramenný svícen pamatujte, že prostřední rameno představuje člověka. Tři ramena nalevo od středu představují svět pozemský (říši živočišnou, rostlinnou a nerostnou). Tři ramena napravo od středu představují říši astrální (přírodní duchy, anděly, božský princip). Jindy můžeme sedmiramenný svícen použít vhledem k pročistění sedmi energetických bodů v těle. V tom případě použijeme sedm svíček v barvách jednotlivých čaker.

Menora - magický sedmiramenný svícen

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.