Moderní mytologie – virtuální realita

cloud-217062_1280Hlavní potenciál tvořivé přírody spočívá především v elektrickém a magnetickém fluidu, dokonale rezonujícím s pravdami vesmíru. Zkoumáme od nepaměti potenciál vlastní svobody a hledáme všemožné pravdy. Nalezneme je, pokud se nám podaří zbavit se uvnitř sebe i navenek vlastní důležitosti. Naprostou svobodu pocítíme od okamžiku, kdy pochopíme, že je naprosto jedno, co si o nás kdo myslí. Nikdo nám neublíží více, než naše vlastní nepřiměřené reakce a připoutanost k okolnímu dění, ať již se nás dotýká či nikoli! Všímejme si důkladně podmíněných reakcí a podaří se nám snáze analyzovat naše slabé stránky, a sladit tak vlastní rezonanci s neutuchající rezonancí Universa. Ochrání nás to před nižšími energiemi a negacemi ve společnosti, kterých geometrickou řadou přibývá.

Strach a negativní energie

gothic-1346911_1920Roztěkanost, zlost, nesoustředěnost, různé sklíčenosti a nespokojenost, smutek, apatie a traumata se pokoušíme odbourávat sledováním filmů s katastrofickými scénáři, krvavě vražednými, děsivými příběhy, obdivováním hrdinů se samopalem v ruce, a bůhví čím ještě. Tyto ,,novodobé moderní mytologie“ nepochybně mají tu kouzelnou moc, zbavit nás oné devastující zátěže každodenních starostí! Bezesporu v nás jistě vzbuzují pouze pozitivně laděné myšlenky, tvořivé sugesce a optimistické nálady! Vnitřně přece všichni musíme vědět, že tomu tak není. Naopak, sledování pořadů s touto nebezpečnou virtuální realitou, v této krvavé podobě deformuje lidské vědomí. Zásadním způsobem deformuje skutečnou realitu!

Čím je to, že upadáme do transu způsobem takto slaboduchým, muži, ženy, děti nevyjímaje? Jako kdyby skutečného zla a bolestí bylo ve světě málo! Jenomže sledování krvavých scén na obrazovce nebolí! Můžeme se potom divit vražedným útokům mladých lidí na své vrstevníky a učitele ve školách? Můžeme se dál nechápavě podivovat nad stoupající agresivitou? Válečné a teroristické konflikty jsou na denním pořádku. V tomto ohledu se tedy od dob římských, indiánských nebo pirátských válek nic nezměnilo – zde evoluce podivně stagnuje! Člověče, kam to spěješ? Stačí jen každému, kdo prahne po násilí, dát do rukou kyj, jako nástroj k vyjádření skrytých emocí, vášní a potlačovaných pudů! Je novodobá, moderní mytologie cestou zpět do pravěku?

Hledáme úniky ze strachu, strnulosti a všednosti nesprávným směrem

Opakování je matka moudrosti. Zvykněme si na pojem, a berme ho naprosto vážně, že slova a věty, vyřčené i nevyřčené, včetně vizualizace – tedy i projekce na plátně, mění se ,,časem“ do fyzických forem.  Přediva myšlenek tkají nebezpečné sítě, mohou nás polapit v okamžicích, kdy to budeme nejméně očekávat. Proudy námi vytvořených nečistých sil jsou nebezpečnější, než si dokážeme představit. Kolik mysteriózních hororů, monster, krvežíznivých příšer a znetvořených mrtvol bude muset ještě bláznivý svět shlédnout, než konečně pochopí, že tudy cesta nevede? Potřebu adrenalinu v žilách, vzrušení, vášně a mrazení v zádech lze uspokojit mnohem smysluplněji, než sledováním pláten tohoto druhu.

child-1311854_1280Po náročném dni potřebujeme uniknout negativním podnětům a uvolnit vnitřní i svalové napětí, a to žádný katastrofický film nedokáže. Právě naopak. Proč učíme naše děti, že zlo se oplácí zlem, nespravedlnost nespravedlností a krutost krutostí? Cožpak jsme se nepoučili, nevíme, že agrese vyvolává agresi? A v dnešní době jako by to platilo dvojnásob! Člověk je tvor moudrý, ale jen podle toho, na jaký zorný úhel pohledu se zaměříme. Často je v některých lidech mnohem více barbarství než moudrosti! Barbarství a hlouposti, která nejčastěji přichází z nejvyšších míst. Kolik životů ještě musíme prožít, abychom to konečně pochopili? Kolik bezduchých vlád bude muset ještě svět zvolit, aby člověk s člověkem přestal válčit a navzájem se zabíjet?

Kdy přijde ta hranice, za kterou již nebude možno jít dál? Je lidstvo negativní zábavou krmeno zcela záměrně? Aby duše člověka neměla čas ani chuť smysluplně se realizovat? Aby neměla sílu na prohlédnutí a uvědomění si jakési řízené hypnózy vedené z těch nejvyšších míst, z jakéhosi novodobého, a dobře utajeného samozvaného ,,Olympu“! V některých politických, vojenských ale i náboženských kruzích snad dokonce panuje jakási skrytá ,,schizofrenie“! Jako kdyby společnost, respektive její určité vrstvy, o zdravý rozum nadobro přišla!

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Myšlenky, ať už harmonické nebo disharmonické, jsou magnetické, přitahují jim odpovídající následky. Můžeme se potom divit, až přízraky temnot pohltí – námi podporovanou mocí – veškeré plameny Světla a Lásky? Až se nahromadí kritické množství zhoubné energie, až všechny negativní myšlenky, emoce a energie nenávisti vykrystalizují do té správné podoby, potom už postačí jediná jiskra, která vznítí obrovský požár.

Je možné konečně si uvědomit (v globálním měřítku), že psychická energie pokud je tvořena Světlem a Láskou, vytváří v nadpozemském světě pozitivní vibrace?

flower-of-life-916476_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.