Monáda netradičně – mozkové hemisféry

yin-yang-93980_640Je to mysl, kdo nás dokáže povznést k nebi nebo srazit k zemi. Ale i zašlapat do bláta. Jde o to, naučit se BÝT v přítomném okamžiku, nenásilně vyrovnat pravou a levou hemisféru. Uvědomovat si sám v sobě ženský a mužský princip a udržovat tyto dvě mentální energie v rovnováze. Monáda je mimo jiné dokonalým obrazem harmonie. Je jedním z nejkrásnějších a nejvýstižnějších esoterických symbolů. Pojďme se tedy na tento magický symbol podívat z pohledu mužského a ženského principu.

Bílé pole s černým kruhem: levá hemisféra, mužský princip. Černé pole s bílým kruhem: pravá hemisféra, ženský princip. Vlnovka uprostřed: představme si ji jako jakési zrcadlové převrácení, pravá hemisféra totiž ovládá levou část těla. A naopak levá hemisféra ovládá pravou část těla.

Mužský princip: levá hemisféra, ale pravá ruka, svět ,,horejší“. Ženský princip:  pravá hemisféra, ale levá ruka, svět ,,dolejší“. Vlnovka uprostřed znamená harmonii, sjednocení.  Malý černý kruh v bílé ploše znamená, že v každém muži je přítomen ženský princip. Bílý kruh v černé ploše znamená, že v každé ženě je přítomen mužský princip.

Monáda tedy představuje dva energetické póly jediné věci

Dvě prvotní energie, které nelze rozdělovat: koruna stromu sice roste do nebe (mužský princip), ale výživu a sílu čerpá ze země (ženský princip)! Kmen představuje páteř, hadí sílu, která vše sjednocuje a spojuje v harmonický celek. Polovina monády představuje světlo a Slunce, druhá polovina představuje tmu a Měsíc. Vlnovka uprostřed nám připomíná magické časy mezidobí: okamžik svítání a okamžik stmívání. Jedno nelze odloučit od druhého. Dále zde najdeme například symboly života a smrti, vlnovka uprostřed značí přechodný pobyt duše v nadsvětí.

Mužský princip: Animus (duch), racionalita, ego. Slunce, světlo, poledne, den, horko, sopka, oheň. Mysl, nebe, vzduch. Luk a šíp, klas obilí. Levá hemisféra, vědomí, pravá ruka, trojúhelník postavený špicí nahoru, lichá čísla, zlato.

Ženský princip: Anima (duše, psýché), iracionalita, intuice, emoce. Měsíc, tma, noc, půlnoc. Podvědomí, moře, voda, vlhko, mlha, studna, podzemí, jeskyně. Harfa, motýl, had, drak.  Pravá hemisféra, levá ruka (ruka srdce), trojúhelník postavený špicí dolů, sudá čísla, stříbro.

Ego je odvislé od našeho myšlení. Ego vytváříme vlastní subjektivní pravdou, ať už se týká čehokoliv. Ego ovlivňuje život každého jedince. Odvíjí-li se různé události kolem nás i v nás v souladu s naším egem, cítíme se být spokojení a šťastní. Odvíjí-li se různé události v rozkolu s naší subjektivní pravdou, cítíme se být nespokojeni a nešťastní. Nelpíme-li na svém egu, jsme sami se sebou a vnějším děním v harmonii. Monáda je symbolem dokonalé harmonie.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Monáda netradičně - mozkové hemisféry

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.