Mudry – energetické vyjádření beze slov

eyes-141363_1280Co znamená výraz mudra? Jde o jiný výraz pro rituální gesta, magické znaky nebo pečetě. Mudry jsou znamení beze slov, používaná při zaříkání nebo rituálech. Jedná se například o gesta tvořená skládáním prstů, o různé pozice rukou, dlaní nebo i symbolické tělesné pozice. Mudra může dokonce představovat cílený výraz v očích.

Pokud například zkřížíme prostředníček přes ukazováček a ostatní prsty schováme do dlaně, vznikne znamení, které slouží jako ochrana proti zlým silám. Případně slouží proti zakřiknutí – toto gesto uděláme, pokud jsme vyslovili něco špatného, co nechceme k sobě nebo komukoliv jinému přivolat. S tím souvisí také ,,zahnání“ neblahého tušení čehosi. Případně pokud jsme nuceni poslouchat někoho, kdo svou negativní mluvou má tendence přivolávat nechtěné, provedeme toto gesto s rukou za zády, nebo s rukou v kapse. Zároveň se snažíme na podobné proslovy pokud možno vůbec nereagovat.

Magická mantra pro sebeuvědomění

Dáme-li levou ruku v pěst a ukazováček rovně zvedneme, vytvoříme mantru sebeuvědomění. Podvědomě používáme tuto prastarou mantru dodnes, znamená sebeovládání, například učiníme-li pohyb, znamenající ,,ty ty ty“, jako na malé dítě. Tato mantra znamená vnitřní soulad, sjednocení duše, ducha a těla v jednotu. Poukazuje na ovládnuté ego a tvoření bez nekalých úmyslů.

Další ochranné gesto vznikne: pokud sevřeme ruku v pěst tak, že palec vložíme mezi ukazováček a prostředníček. Toto gesto můžeme učinit nenápadně, třeba s rukou v kapse. Stejně tak je mocným gestem pokud proti nějaké bytosti nebo nebezpečné situaci nenápadně namíříme vztyčený malíček, ostatní prsty držíme v pěst. Tohoto gesta však nezneužíváme k posilování vlastní moci. Mágové nosívají právě na malíčku osobní magický prsten. Vytvořte si vlastní gesta, taková fungují nejlépe, uchovávejte je ale v tajnosti.

the-witch-539683_1280Po pronesení zaříkadla, nebo po provedení imaginace týkající se našeho přání, učiníme vždy stejné gesto na znamení potvrzení. Gesto je vyjádření beze slov, používáme je tedy za určitým záměrem. Daným gestem potvrdíme naše rozhodnutí, vznikne tak znamení pro vyšší moc. Zaříkadla mají být definována v čase přítomném a někdy za použití rozkazovacího způsobu. Zaříkadla nikdy neformulujeme ufňukaným odprošujícím způsobem. Rázné gesto stvrdí náš záměr, neochvějnost přesvědčení a jistotu v jeho uskutečnění, vyjádří jasné očekávání, samozřejmost úspěchu. V nadpozemském světě, kde čas nehraje žádnou roli, vyjádří, že záměr je již splněn.

Některé gesto může splnit svůj účel beze slov, pokud jej použijeme automaticky, s neochvějnou vírou v jeho účinek. Takové gesto působí jako rezonátor, vysílá vědomou, přesně mířenou energii.

Gesto rukou používané při meditaci

Dejte ruce volně před sebe, dlaněmi otočenými nahoru. Mějte dlaně otevřené a z této základní pozice vytvořte dvě magická oka tak, že spojíte palce a ukazováčky v kruh, ostatní prsty necháte volně natažené. Mudra tohoto typu pomáhá při meditaci otevírat vědomí, dovoluje životní energii volně proudit, probouzí ducha a navozuje pocit klidu a harmonie, přináší inspiraci a prohlubuje intuici. Při dostatečně hluboké meditaci dojde k propojení vašeho vědomí s vědomím vesmíru. Ukazováček představuje mikrokosmos, vědomí člověka a inspiraci. Palec představuje makrokosmos, vesmírné vědomí a intuici.

Mudra na posílení paměti

Potřebujete-li posílit paměť, něčemu se naučit nebo něco pochopit vytvořte pomocí prstů tuto mudru: Dlaně dejte před sebe, jako když chcete zatleskat, a roztáhněte prsty. Potom spojte zrcadlově bříška prstů levé a pravé ruky. Meditujte takto třikrát denně patnáct minut. Případně nechte ruce takto spojené vždy, když se učíte, nebo si čtete a chcete si vše dobře zapamatovat.

Také vzdušný polibek, kdy přiložíme prsty ke rtům a polibek odešleme adresátovi, je pradávné gesto několik tisíc let staré. Nejen v antických chrámech se tímto gestem vzdával hold a posvátné uznání starověkým božstvům. Dalším magickým gestem je příkaz k mlčení, kdy ukazováček přiložíme ke rtům. Toto gesto je přisuzováno Harpokratovi – bohu mlčení.

Také poklepání na dřevo má dávnou historii, spočívá v ochraně proti negativním energiím

Dříve se lidé zlehka dotýkali posvátných stromů, žádali si ochrany od přírodních bytostí, obývajících například tolik uctívané duby. Pohané klepali na dřevo, pokud se dopustili něčeho nepatřičného a žádali tak odpuštění. Také dnes klepeme, abychom snad nebyli ,,potrestáni“ za předčasnou radost a štěstí nám neuteklo. Často vyřkneme něco, co mělo zůstat uchováno v tajnosti. Nebo se s něčím pochlubíme a najednou jako bychom dostali strach, potom rychle třikrát klepeme na dřevo. To vše jsou rituály tisíce let staré, do dneška neztratily nic na svém kouzlu.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Mudry - energetické vyjádření beze slov

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.