Negativní energie šířící se z podivné říše „prostorových bublin“

Změny, které mají podle nejrůznějších předpovědí budoucnosti již tak brzy nastat, nedokáže nikdo popsat. Možná, necháme si pouze zdát o událostech, které mají přijít. Každý ve svých snech očekává něco výjimečného. Každý očekává něco jiného. Některá strach a obavy vzbuzující očekávání překvapují dokonce i ty, kteří vždy věřili v lidskou moudrost, kteří věděli, jak mohutnou moc má lidská představivost. Jak mohutnou moc má k dispozici lidská mysl. Jak mohutnou moc mají předměty uctívání. Jak mohutnou moc mají samozvaní vůdcové nejrůznějších menších i větších skupin, ke kterým lidé vzhlíží jako k božské bytosti. V tomto obdivu snad ani nemůže být úcta k moudrosti vůdce, možná tam není ani láska, v tomto obdivu je spíše bezradnost, strach a touha po záchraně. Pokud myšlenky vůdce a názory vydávané za pravdy, které přichází kdoví odkud, vstoupí do mysli bezradných, zaznění fanfáry v podobě souhlasného přikyvování, tyto ve své naivitě podporují vše, co samozvaný vůdce, bez špetky zodpovědnosti k životu, ze svého ega stvoří. A tak je vůdce, který si možná myslí, že řídí vesmír, a který si užívá svou sílu, den po dni, za zvuku fanfár, doprovázen „svými dětmi“. V mysli pozorovatele, který to vše s odstupem sleduje, vzniká smutek. Smutek vyvolaný (nenávistnou) energií šířící se z podivné říše „prostorových bublin“, které obsahují zhuštěné světlo slov a myšlenek. Obsahují převážně negativní energii, která je v těchto bublinách i nadále z vůle všech zúčastněných shromažďována a upevňována. Stačí, aby vůdce dal znamení, a přítomní odevzdají velkou část své osobní energie. Někteří dokonce odevzdají svůj život, aby mohli i nadále setrvávat v podivné říši prostorových bublin…

Odstavec, který jste právě dočetli, je psán slovy a stylem, který mám ráda, který mě baví, a který běžně používám ve svých textech. Je psán stylem, který svou abstraktností snad přiměje čtenáře k zamyšlení, k vlastnímu bádání, stylem, který nic nevnucuje, pouze inspiruje. Nebo alespoň doufám, že tomu tak je, vždycky bude existovat možnost, že se mohu mýlit. Pokud bych někdy přijala přesvědčení, že to dělám naprosto špatně, tak s tím okamžitě skončím. Zatím se tak neděje, i když mám poslední dobou pochybnosti. Možná také žiji v nějaké prostorové bublině a nevím o tom. Každopádně webové stránky Psychologie chaosu patří k těm alternativním zdrojům informací, patří k těm, které se zabývají bádáním po tajemství života a vesmíru, a snad patří i k těm, jenž se snaží druhé inspirovat.

Kam tím mířím? K některým záležitostem, které nyní hýbou světem, se obyčejně nevyjadřuji napřímo, protože mým přáním není rozdělovat, ale spojovat a udržovat si „zlatý střed“. Mířím k jednomu z těchto velmi diskutabilních témat, k očkování. A předem oznamuji, že si vyhrazuji právo nediskutovat v záporných, negativních energiích, a upozorňuji, že negativní nebo nenávistné komentáře, (jejichž nejrůznější podoby se na toto téma různě šíří na sociálních sítích), budou u tohoto příspěvku bez diskuse mazány.

Tímto příspěvkem se distancuji – i nadále si udržuji odstup, odtahuji se a odmítám spojitost – od všech výmyslů a dezinformací, které se ve společnosti šíří v souvislosti s očkováním. Těch informací a dezinformací a různých vln agrese (reakce na dané informace v komentářích) je už tolik, že to hlava nebere.

Důrazně se distancuji od těchto šířících se názorů: „Držte si odstup od očkovaných a nepřibližujte se k nim, očkování nezvratně mění DNA, lidem bere jejich duši a proměňuje je v zombie nebo na dálku ovládané roboty, očkovaní vyzařují nebezpečné negativní energie (způsobují nevolnost a nežádoucí zdravotní problémy neočkovaným), očkovaná žena může způsobit mateřským mlékem otravu dítěte, negativní aspekty očkování se přenášejí a dále šíří běžným dotekem i sexuálním stykem, očkovaní přijali znamení šelmy a podepsali rozsudek smrti a tak dále a tak dále.“

Myslím, že pro jasnot toho, co mám na mysli, a co mě v posledních dnech znepokojuje, je tento výčet názorů, kterých na sítích koluje mnohem více a v různých podobách, a které rozdělují společnost a vyvolávají odsuzující pohledy a nenávist, dostačující.

Distancuji se od těchto zavádějících informací, nejsou součástí mého pohledu na současné dění. Osobně respektuji svobodnou vůli každého jedince, respektuji každého, kdo očkování podstoupí, a každého, kdo nepodstoupí.
Děkuji všem za pochopení a přeji krásný den ♥♥♥

R.S.

Negativní energie šířící se z podivné říše „prostorových bublin“

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.