Newgrange – keltské království Slunce

newgrange-1026983_1920Irský mohylový monument Newgrange, který se nachází na území hrabství Meath na východě Irska, severně od řeky Boyne, pochází z období neolitu. Vznik tohoto neolitického komplexu je datován do období kolem roku 3200 před naším letopočtem. Vchod do komorové mohyly směřuje k horizontu, kde při zimním slunovratu vychází Slunce a jeho světlo v tem okamžik osvětlí jinak ponuré prostory uvnitř pradávné posvátné komnaty. Celý komplex je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Zajímavě je mohylový monument Newgrange popsán v knize „Záhadní druidové“ (keltská mystika, teorie a praxe), autor Brendan Cathbad Myers:

stone-733747_1920„Od zimního slunovratu do slunovratu letního stoupá nově zrozené slunce na obloze stále výše a výše a zároveň se prodlužuje délka dne. Sám čas na sebe bere formu kruhu, ve kterém jsou čtyři zvláštní polohy. Tyto polohy, slunovraty a rovnodennosti, jsou rozmístěny podél obvodu kruhu a také jako čtyři místa na obzoru. Tato čtyři místa jsou: postavení slunce na východě za svítání, postavení slunce na západě za soumraku, nejvyšší bod slunečního oblouku na jihu a nejnižší bod slunečního oblouku na severu. (Na jižní polokouli jsou sever a jih samozřejmě naopak.) Snad proto má vnitřní komnata v Newgrange a také mnoho jiných podobných komorových mohyl v Irsku půdorys ve tvaru kříže. Monument v Newgrange je nejznámější díky tomu, že je jedním z nejstarších – je starší než egyptské pyramidy! A díky matematické přesnosti jeho půdorysu a tajemným tvarům a postavám, které jsou vyryté do kamenů, ze kterých je vybudován.

newgrange-332864_1920

Pro tyto mohyly je typické, že je zde dlouhá a úzká chodba vedoucí do jejího středu, kde strop je mnohem vyšší a kde tři neveliké zahloubené komory tvoří malý kříž. Knowth, Fourknocks, Carrowkeel a Lougherew, všechny mají stejný základní vzor stejně jako mohyly ve Skotsku a jiných keltských zemích. Architektonické památky jsou seskupeny do KRUHU ČASU, ve kterém jsou čtyři polohy, dva slunovraty cross-1365113_1920a dvě rovnodennosti, tyto polohy odpovídají bodům na obzoru, severu, jihu, východu a západu. Čas na sebe bere formu rovnoramenného kříže uvnitř kruhu, což je symbol keltského kříže.

Masivní a překrásně vytesané kamenné kříže s kruhem, který protíná jeho ramena, se vyskytují v klášterech a kostelech po celé zemi.

Čtenář bude možná překvapen, když se dozví, že se tento symbol také objevuje v zemské atmosféře.

Ve dnech, kdy jsou správné podmínky, slunce vytvoří obrovský kříž na obloze

Když je slunce v náležitém úhlu a vzduch dosahuje správné vlhkosti, sluneční světlo vytvoří vertikálu nad a pod sluncem a také dva duhově zbarvené paprsky, které se nazývají „vedlejší slunce“ přímo nalevo a napravo od něj. Je velmi vzácné, když se oba tyto jevy vyskytnou ve stejnou dobu. Sám jsem je viděl oba najednou pouze jednou za celý život.

newgrange-1026984_1920

Idea, že fyzický svět je rozdělen do čtyř říší, v každé světové straně, které se střetávají v „páté oblasti“, jež představuje střed, je prastará. Sdílely ji téměř všechny ostatní kultury na světě ve všech dobách. To může být důsledkem toho, jak je naše tělo tvarované. Protože jsou naše oči umístěny v přední části lebky a ne po stranách, jako je tomu u zvířat, například u koňů, ptáků a králíků, všechny naše smysly jsou automaticky prostorově uspořádané jako přední a zadní, pravé a levé. Přirozená čtyřnásobná shoda už obstará všechno, co vidíme.

celtic-cross-1457423_1920Rovnoramenný kříž v kruhu toto uspořádání reprezentuje. Další kříž je vytvořen vertikální dimenzí vzrostlého stromu, pohoří nebo lidské bytosti, kterou protíná horizontální dimenze obzoru nebo člověka s roztaženými pažemi. Tento symbol funguje jednoduše proto, že má svůj základ v okolním světě. Podobně lze nalézt čtyři světové strany v „postaveních slunce“. Osa východ-západ je daná místem, kde slunce vychází a zapadá. Osa sever-jih je dána nejvyšším a nejnižším postavením slunce na obloze: jih je dán nejvyšším postavením slunce v poledne, a sever určuje místo, kam se slunce nikdy nedostane.

Vertikální linie sahá vzhůru a připomíná náš vztah s duchovním královstvím slunce, měsíce a hvězd. Horizontální linie připomínají obzor Země, pomíjivost a smrtelnost, která je nám vrozená.

Pátý bod je průsečík, kde se obě tyto podmínky naší existence spojují. Jakožto symbol soustřednosti, pevného základu a vztahu prostoru a času je keltský kříž o několik století starší než římský křesťanský kříž. Mnoho tvarů křížů, které vyryli po stranách oghamových kamenů po celém Irsku pravděpodobně raní křesťané ve snaze tyto kameny „odpohanštit“, nám stále připomíná tento přirozený symbol protnutí dimenze prostoru a času, duchovního a světského, nahoře a dole.

Zobrazit všechny eKnihy

ireland-698199_1920

Trojité „vertikální“ rozdělení Oblohy, Země a Moře, které zhruba odpovídá Nebi, Zemi a Jinému světu, se protíná s čtyřnásobným „horizontálním“ rozdělením Země, říše ve které žijeme, a to odpovídá čtyřem světovým stranám. V případě Irska odpovídá také čtyřnásobnému rozdělení ostrova do čtyř oblastí.

Uspořádání vesmíru do těchto říší vytváří mandalu

Mandala je grafické znázornění prostoru a času ve tvaru kombinace soustředěných kruhů a paprskovitých čar. Její symetrie je vyvážena rovnoměrným a opakovaným dělením, obvykle násobků čísla tři nebo čtyři. A vždy má střed, nerozdělující „osu světa“, která vše spojuje. Popis světa v keltské tradici je popisem mandaly. „Čtyři zelená pole“ jsou čtyři oblasti Irska, které jsou uspořádány do vzoru mandaly: Leinster, Munster, Connaught a Ulster odpovídají světovým stranám i společenským funkcím.“

Jeden z mnoha kamenných kruhů v Irsku

stone-ring-387693_1920

Keltský kamenný menhir

celtic-474068_1280

Irsko – neolitický dolmen

dolmen-456997_1920

Irské pobřeží

ireland-873802_1920

Irská krajina

travels-in-anascaul-751479_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.