Energie Ježíše na kříži

,,Sundejte Ježíše Krista z kříže“. Tak zní nadpis zajímavého článku, uvedeného v časopise Medium v roce 2005. Mám dojem, že právě nyní je vhodná doba nad hlubším zamyšlením se nad slovy autora: Vladimír Megre. Následující úryvek je z knihy: ,,Energie života“ (odpovědi Sibiřského poustevníka Anastasie). Kniha je především o tom, jak velkou sílu má mysl člověka. Myslím, že v této ukázce je skryta také velmi silná myšlenka: o síle kolektivní mysli, a o významu negativních energií. Ale o tom, jak to skutečně je, nechť si udělá každý svůj vlastní názor.

Energie Ježíše na kříži

Citace z knihy: Energie života

,,Úvodem říkám, že si nesmíme plést učení Ježíše Krista, či obětavou činnost stařešinů ruské církve s tou okultní řadou obřadů, s nimiž se dnes setkáváme. Jak sami chápete, Ježíš Kristus k nim žádný vztah nemá. A nejen to, sám dodnes visí na kříži díky úsilí okultistů a našemu nepochopení.

Dotazování, jaký nejjasnější obraz Ježíše Krista je v myšlenkách lidí, ukazuje obraz Ježíše Krista na kříži. Zobrazení krucifixu lze spatřit v každém pravoslavném nebo katolickém chrámě. Kdo a s jakým cílem vymyslel takový okultní trik? Chtěl sám Ježíš Kristus, aby toto zobrazení převažovalo nad všemi ostatními? Samozřejmě, že nechtěl. Ale my silou svých myšlenek pokračujeme v projektování krucifixu, všimněte si, ne zmrtvýchvstání, ale krucifix! A tak ho držíme na kříži.

Tento velice jednoduchý okultní trik využívá energii kolektivní lidské mysli při vytváření obrazu.

A ježíš Kristus bude dál viset na kříži do té doby, dokud to nepochopíme a nesundáme ho svými myšlenkami.

Dokud nepřestaneme podléhat okultním úskokům.

Už od samého začátku se při vytváření náboženství žrecové (ti, kteří si dali za cíl vládnout světu) snažili do každého z nich uložit své okultní doktríny. Kterékoliv náboženství, dokonce i to nejčistší, jež vzývá k tomu dobrému a krásnému, se při zavádění žrecovských nuancí stávalo pro ně mohutnou zbraní. Pomocí tohoto mechanismu žrecové bezvýhradně podmaňovali celé národy, štvali je proti sobě, až do úplného sebezničení.

Energie Ježíše na křížiEnergie Ježíše na kříži

Tak to bylo a tak to je i dnes. V mnohých náboženstvích jsou i dnes okultní rituály a doktríny, jejichž smysl a míra působení na lidstvo jsou známy pouze žrecům.

Promítání ukřižování Ježíše Krista v myšlenkách lidí se koná díky okultním rituálům.

Ale i samotní lidé, kteří si něco podobného promítají a přenášejí do jejich duše, budou ukřižovány do té doby, dokud budou promítat ukřižování.

Kolektivní myšlenka o ukřižování je natolik silná, že dokonce proniká do těla dnešních lidí. Krvácející rány Ježíše Krista se periodicky objevují na některých věřících, říká se tomu ,,tajemství stigma“.

Sibiřský stařec (dědeček Anastasie) řekl:

To, že se lidé navzájem zabíjejí a to, čemu říkáte terorismus, je důsledkem doktríny žreců, zavedené do množství velkých a malých konfesí. To oni vymysleli doktrýnu o tom, že opravdový božský život člověka není na zemi, ale někde v jiných rovinách. To oni vymysleli obraz Ráje mimo zem stvořenou Bohem. Díky této doktríně u mnoha náboženských fanatiků vzniká opovržení vůči pozemskému životu, při téměř neznatelném působení na jejich psychiku jsou připraveni zabíjet sebe i ostatní.“

                                                                                                                                                                                                                                                                      Vladimír Megre


Myslím, sama za sebe, že není třeba mnoho dodávat, snad jen to, že s Ježíšem na kříži souvisí mnoho dalších záležitostí, které se týkají těch náboženství, kterým se během času tak nějak podařilo, a určitě ne náhodně, ,,překroutit“ původní Starý zákon. Svět, v kterém žijeme, by neexistoval bez vědomí POZOROVATELE. Příběhy, které člověk stvořil, ovlivňují tento náš svět, pokud už si kdokoliv přeje ponechat si „příběh“ o Ježíši, pokud kdokoliv uctívá myšlenku: „Ježíši věřím v Tebe“, dobře udělá, pokud jej navždycky už „sundá z kříže“.

Energie Ježíše na kříži

Ježíš symbolizuje pravé lidství. Lidství upoutané na kříži upevňuje lidství v otroctví. Jen odvážní dokáží Ježíše jednou provždy SUNDAT Z KŘÍŽE. Uctívání Ježíše na kříži, a to mnozí nechtějí slyšet, znamená uctívání otroctví.

 Kříž je sám o sobě velmi silný magický symbol,  s bohatým spirituálním významem.

 Související článek: Očekávaný druhý příchod Krista

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

jesus-717623_1920

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.