Cílená hypnóza a sugesce

personal-358068_1280Hypnóza a sugesce ovlivňují podvědomí. Dnes již nelze nic týkající se hypnózy zařadit mezi paranormální jevy, tímto oborem se seriózně zabývají například psychoanalytici. Patrně je inspiroval řecký bůh spánku Hypnos. V písemnostech starého Řecka nebo Egypta můžeme najít záznamy o užívání hypnózy v běžném životě. Během hypnózy se pomocí sugesce můžeme například zbavit nespavosti, pozitivně ovlivnit zdraví a podobně. Hypnózu lze vyvolat pomocí psychického nebo mechanického působení na osobu. Při samotné hypnóze dochází jen k částečnému utlumení buněk šedé kůry mozkové. Hypnotizovaná osoba zůstává stále při vědomí – hypnotický stav je pouze dočasný. V ovlivněné oblasti lidského mozku se nachází paměť, psychomotorické centrum řeči, psaní a pohybu, intelektuální a podvědomé schopnosti člověka.

Sugesce, autosugesce: pozitivní vědomé podněcování je působivé, nenápadně ale jistě ovlivňuje podvědomí

doll-50180_1280Zaměříme se na pozitivní motivace, vlastní charakter, zbavujeme se závislostí, deprese, upevňujeme zdraví. A nemusíme se ani nechat zhypnotizovat, pokud za plného vědomí dostatečně využijeme vlastní pevnou vůli (autosugesci). Přesně po vzoru čarodějek a různých pohanských rituálů: v bdělém stavu budeme na své podvědomí cíleně působit jasnou formulací nebo obrazy žádaného účinku. Můžeme si všimnout, že na nás sugesce častěji než je zdrávo působí bez jakéhokoliv vědomého, osobního úsilí. A to v podobě všudypřítomných a především dobře promyšlených mediálních masáží: vtíravá reklama a politické agitace nebo účelové mediální informace jsou přesně ten případ. Dříve bychom to nazvali kouzlem používaným čarodějnicemi nebo kmenovými šamany, a dnes tyto cílené manipulace popisujeme jako seriózní práce reklamních agentur!

Případně si bez vlastního úsilí vsugerujeme jakékoliv informace o naší osobě, aniž by se nutně musely zakládat na pravdě, které nám někdy neúmyslně a jindy úmyslně vštěpuje nejbližší okolí. Často se tak děje v dospívání. Rodič nebo učitel nás v dětství nebo mládí častěji než je zdrávo nařkne z nešikovnosti nebo hlouposti, a máme mnohdy zbytečně a uměle vsugerovaný mindrák na celý život. Toto jsou jen některé příklady z mnoha, proč zastávám názor, že magie je prostě život sám, ať už jsme si tohoto faktu vědomi nebo ne!

Mentální povaha vesmíru nás nabádá k nepřetržitému a svobodnému tvoření

mask-1083605_1920Hmotný svět je svým způsobem iluzorní a přesto skutečný. Vyšší síly to takto zařídily již od počátku času. A na nás zůstává, zda budeme předstírat nevědomost, nebo zda se budeme cíleně snažit rozpomenout odkud pocházíme a co tady na tom světě vlastně pohledáváme. Postačí uvědomit si tak jednoduchou a banální věc, jako že prvním magickým slovem a smyslem všeho je Láska. Pokud by se myšlenky nás všech odvíjely pouze a jen od tohoto magického slova základního božského (lidského) principu, potom by bylo možné vytvořit ráj na Zemi. Ovšem tak jednoduché to bohužel není, neboť je k nevíře, že mnozí z nás tímto slovem opovrhují. V tom lepším případě zapomínají na přívlastek ,,bezpodmínečná“. Láska je přírodní zákon. Přírodní zákony nepřinutíme svým negativním přístupem k ústupu, nikdy se nám nepodaří nad nimi zvítězit. Příroda sama přinutí nás k pochopení, že je nám nadřazená, přestože se nepovyšuje nad člověka ani nad žádnou jinou bytost.

To jen lidé se neustále povyšují nad přírodu. Potom se zlobíme, pokud se nám energie vynaložené do jejího ignorování, ničení a zotročování, bolestivě vrací zpět. Nic se neděje samo od sebe, není změny bez příčiny, negativní energie se k nám vrací zpět v podobě přírodních katastrof. Tomu nelze uniknout, pokud zavčasu nepochopíme v čem je problém. Pozitivní myšlenky, které působí jako autosugesce, ovšem musí následovat pozitivní činy. Obávám se však, že nepochopíme. Alespoň ne do té doby, dokud nám budou vládnout vlády světa tak, jak vládnou a upřednostňují hmotu a materialismus nad vším ostatním.

Mocní tohoto světa jakoby pocházeli z Marsu. Lidskost je degradována na poslušné ovečky, které si nechají téměř všechno líbit. Nechají sebou manipulovat! Za použití nenápadné, tajné a z pozice moci řízené hypnózy, která cíleně oslabuje člověčí energii a lidskost ve své podstatě, a vytváří tak psychické kolektivní sugesce. Pravá podstata lidskosti měla by být utajena, zapírána a křivena, pokud možno až do soudného dne – potom koneckonců už bude všechno jedno! Hlavně ať se do té doby, pro boha, nikomu nepodaří podívat se jim do karet nebo do svědomí a prohlédnout tu ,,zvířecími“ pudy řízenou kamufláž! A zdaleka se nejedná pouze jen o elitu politickou, kdo má podíl na novodobém a moderním otrokářství.

mask-217404_1280Napadlo vás někdy, proč vlastně byly ve středověku upalovány čarodějnice?

Proč se církevní moci páni tolik snažili umlčet přírodní – pohanské národy po celém světě? Proč se snažili převést je na víru v jediného – jak jinak než patriarchálního Boha, trestajícího vládce světa? Proč nejedna náboženská víra slibuje ,,ráj“ až po smrti? Proč byly ze starého zákona cíleně odstraněny statě o reinkarnaci? Nejedná se náhodou o cíleně mířenou sugesci, že život nutně musí být pln bolesti a spasení nás čeká jedině až na onom světě? Proč různé vlády v novodobém světě utajují před veřejností ty nejhlubší pravdy o hermetickém učení, proč se snaží potírat esoterické myšlenky a znevažovat jejich moudrost? Proč se všichni tak urputně snaží, aby se ucho veřejnosti nedozvědělo pravdu o možném prozření?

Odpověď je nasnadě, v sázce je velmi mnoho lží. Příliš mnoho polopravd a přísně utajovaných skutečností, a to nejen o historii lidstva! Pokud by se lidé přestali nechat ovlivňovat řízenou celospolečenskou sugescí a hypnózou, potom by přestaly platit zákony, ne ty přírodní, ale zákony, které se proklatě prohnaně pouze tváří jako svoboda a demokracie.

Cílená hypnóza a sugesce

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.