Iluze a fatamorgány

surrealistic-155227_1280Některé iluze můžeme odhalit a ovlivnit, některé ale ovlivnit nemůžeme. Například perspektiva, ta nás může nejednou oklamat. Pozorujeme-li za teplého letního večera nádherný Měsíc v úplňku nad obzorem, ve chvíli kdy je nízko na horizontu, zdá se našemu zraku mnohem větší, než bývá obvykle. Očima vnímáme dokonalou iluzi. Na samotný Měsíc nemá změna vzdálenosti žádný vliv, těleso pozorované na horizontu je blízko a proto větší, to jen náš mozek podléhá tomuto klamu prostorové iluze. Měnící se velikost Měsíce je dána tím, že jeho oběžná dráha není pravidelný kruh ale elipsa. Člověk stojící nohama na zdánlivě nepohybující se Zemi a dívající se k obloze, nepociťuje pohyb, přestože Země obíhá kolem Slunce rychlostí zhruba čtyřicet kilometrů za vteřinu. Zároveň se Země nepozorovaně řítí společně s celou sluneční soustavou vesmírným prostorem rychlostí zhruba dvě stě kilometrů za vteřinu. A k tomu ke všemu se ještě otáčí kolem své osy. Docela nepředstavitelný kolotoč, co říkáte? Přitom žijeme v iluzi, že se kol kolem vcelku nic nehýbe…

Na obzoru pozorujeme předměty, například budovy nebo celá města či karavany, které se ve skutečnosti nachází někde jinde, často velmi daleko za horizontem. Dokonce můžeme různé objekty vidět i vzhůru nohama. Jedná se o optické efekty, pozorovatelné převážně v oblastech pouští ale stejně často například i v Antarktidě, které se vytváří v lomu a odrazu světla ve vrstvách vzduchu. Může to být způsobeno tím, že při zemi se vzduch ochlazuje jinou rychlostí, než vrstvy vzduchu nad zemí.

Tento jev se nazývá: ,,zrcadlení vzduchu v atmosféře“

port-572328_1280Své by mohli vyprávět kapitáni a posádky dávných korábů, kdy se v dálce před jejich očima na otevřeném moři zjevovaly neexistující ostrovy… Tyto skutečnosti jsou dnes vysvětlitelné. To ale nic nemění na tom, že kolem nás existují paralelní světy, pro naše smysly poznatelné jen za zvláštních okolností, které ale musíme umět rozlišovat od ,,obyčejných“ psychických fata morgán a halucinací.

Nikdo z nás si nepřeje mít zbloudilou mysl a vidět fata morgány či jiné chiméry v běžném životě. Proto by naším cílem měla být svoboda, rozuměj: svoboda ducha především, ať už jsou vnější okolnosti kolem nás jakékoli. Odpoutejme se vědomě od samozvaných pravidel společenských a rádoby módních předsudků a diktátů, a s vědomím nepřipoutanosti zkoumejme nepoznatelno. Nepřipoutanosti k výsledkům tohoto smělého bádání, neboť vše je energie a vše se neustále mění. Zaškatulkovat slepě cokoliv, pod vlivem nebezpečných iluzí, znamená ukončení procesu prospěšných změn. Znamená ukončení cesty poznání, ztrátu vlastní energie, dobrovolnou ztrátu možnosti rozvoje sebe i ostatních.

Očarovaný závoj ,,Máji“

Naše smysly se dají lehce ošálit jako mávnutím kouzelného proutku. Není-li naše bytí ukotveno v přítomném okamžiku a pokud se mysl nedokáže utišit tak, aby posuzovala svět a dění objektivně, můžeme se nevědomky vést na iluzorním kolotoči ošálených smyslů. Mozek pohlcuje denně stovky různých a zbytečných informací, bez větší snahy rozumové a tím spíše intuitivní analýzy. Přijímané informace povětšinou netřídíme, nevěnujeme hlubší pozornost přirozené intuici, bez hlubšího zájmu a povrchně je pouze slepě konzumujeme. Komunikační prostředky útočí na naše smysly ze všech stran ,,zaručeně pravdivými“ informacemi. Mnohdy jim slepě věříme a snad nás ani nenapadne, že některé jsou záměrně iluzorní a manipulační. Ať žijeme v dobrovolném područí jakýchkoliv mocností, či jiných entit, ať proměnlivý vítr vane od kterékoliv světové strany, vždy se touto důvěřivou odevzdaností připravujeme o osobní, avšak převážně o společenskou svobodu.

fantasy-1054223_1280Prozření, potřebné k transformaci vědomí, nastane, sejmeme-li z očí očarovaný závoj ,,Máji“. Tento výraz pochází z indické filosofie. Mája představuje zdroj iluzí a klamů, fiktivních pravd, produkovaných očarovaným vědomím, mozkem, který vidí jen to, co vidět chce. To, co nevidí, je pravé jsoucno světa. Mozek vidí skutečnost tak, jak to vyhovuje jeho povaze. Člověk sám sebe často dokonce vydává za něco jiného, mnohem lepšího, než ve skutečnosti je. Nebo zamilovaný člověk, ten vidí partnera zkresleně, milovanou osobu si idealizuje. Po půl roce známosti sejme nadobro závoj Máji a zůstane v nevěřícném rozčarování, když si uvědomí, že idea dokonalého partnera je jen myšlenková konstrukce.

Nejeden z nás zůstává v nevěřícném rozčarování, v okamžiku, kdy sejme závoj Máji a uvědomí si, že idea například dokonalého politika je jeho vlastní vybájenou konstrukcí a veřejnou blamáží.

Každý žije v takové realitě, která je často tvořena poněkud fiktivní pravdou té které společnosti. Realita sama se potom stává fiktivní. Například pravda společnosti žijící v duchu křesťanství je odlišná od skupiny, žijící v duchu pravdy arabského světa. Diametrálně odlišná. Přesto každý z účastníků věří té své pravdě! Pravda skupiny politiků, operujících například v evropském parlamentu, snažících se fiktivně zachránit svět pomocí virtuálních penězovodů, je diametrálně odlišná od pravdy lidiček, kteří s různými krizemi bojují v první linii. Někteří politici žijí ve svém vlastním iluzorním světě, diametrálně odlišném od většiny ,,obyčejných“ lidí. Subjektivní vnímání pravdy, protože pravda je obtížně definovatelná, je pro každého jedince ryze individuální.

Vnímání reality světa je individuální. Náš mozek není uzpůsoben holistickému vnímání světa. Stejná informace může jednoho rozradostnit, druhého rozplakat. Mocný král se ve stejném paláci raduje, otrok trpí. Ryze objektivní pravda jednoduše neexistuje!

animals-917715_1280Možná již nepochybujete o významu magie světla, vědomě zapojené, a to tvůrčím způsobem, do každodenního života. Pomalu přijímáte myšlenku, že magie je život sám. Zbývá jen uvěřit, že vyrovnáním se s jinými rovinami bytí můžeme získat novou moudrost, otevřené vhledy a smysl pro tvoření pomocí slova. Magie není způsob nazírání na život jen pro čarodějky a mágy, ale také pro kvalitní léčitele, věštce, kartářky a astrology, všichni svým způsobem vědomě pracují s energiemi. Svým přístupem k životu pečují nejen o své duchovno, ale také o duchovno každého, kdo o to požádá, ať už je zastáncem jakékoliv víry. Léčí, radí a mohou být v nouzi dobrými psychology. Uchovávají pro každého hledajícího důležité dědictví, předávané z generace na generaci. Pokud jste se ocitli v začarovaném kruhu jakýchkoliv potíží, osobních nebo společenských iluzí, zkuste se obrátit například na ověřeného, kvalitního astrologa. Uvěříme-li v tvůrčí moc samotné magie, především magie slova, potom osobitou vnitřní opravdovostí přitáhneme si k sobě nové, stejně nebo alespoň podobně smýšlející kamarády a přátele.

Námi vynaložená pozitivní energie bude k nám zpětně přitahovat pozitivní události, různé vhledy a shody okolností, které nás posléze dovedou k očekávaným výsledkům. Případně nás kroky povedou k nejedné zajímavé knize, kterou si budeme chtít prostudovat. V magii platí jedno zajímavé pravidlo: ,,Učitel (přítel, kniha, životní lekce…) se vždy objeví, jakmile je žák připraven.“

psy

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.