15.10.2015

Indická mystika v symbolech

buddha-1033604_1920Indická mystika je velmi bohatá na obrazovou symboliku týkající se duchovních představ o transcendentním vesmíru. Poukazuje na mýty, které nám říkají, že pravé Já není ohraničené, nic neexistuje mimo skutečný, nadsmyslový princip stvoření. Védské knihy popisují životní energii jako všeprostupující, není ji možné identifikovat pouze s hmotným tělem. Átman není ohraničený, prostupuje celým vesmírem, vesmír resonuje s dechem universálního vesmírného principu stvoření.

Átman, jenž proniká vším stvořením, je souhrnným vědomím všeho, co je

Nic neexistuje mimo věčné vědomí. Átman je možné poznat ve spánku, v extatických stavech vědomí, a ve smrti. Osvobození přichází, pokud si dokážeme životní sílu (proud hadí síly) uvědomovat v celé své mnohosti a nekonečnosti i za bdělého stavu vědomí. Je náhoda, že hadí síla je prezentována snad ve všech duchovních směrech velmi podobně? Může dnes ještě někdo pochybovat o tom, že všichni jsme na transcendetní úrovni Jedním, a že lze proud životní energie ovlivňovat pouhým myšlením? Každá civilizace si vytvořila vlastní mýty a představy o všeobsahujícím vesmíru, dnešní moderní svět nazývá tuto sílu: kvantové vědomí.

Indická mystika v symbolech

pictures-67518_1920

elephant-1033599_1280

 

hoses-1033601_1280

hindu-964318_1280       altar-870204_1280       ganesha-352049_1280

lakshmi-1033429_1280

 

hinduism-281675_1280 shiva-162780_1280india-979795_1920

snake-1055963_1920

india-1028624_1920

buddha-1033604_1920

thanjavur-140696_1280

mahamaya-835611_1280    india-1028617_1920    india-1028621_1920

buddha-1040081_1920

buddha-1054775_1920

buddhism-982404_1920

E-knihy ke stažení zde

Diskuze