10.3.2015

Manitou – indiánská přírodní síla

john-stanley-81527_1280MANITOU nebo také Manitu je božským symbolem pro šlechetnost, laskavost, trpělivost a úctu. Pro indiány představuje jakýsi neviditelný střed vesmíru. Uctívají tuto vesmírnou sílu pokaždé, když vzdávají úctu duchům ohně na východě, duchům země na jihu, duchům vody na západě, a mocným duchům větru na severu. Manitou je v jazyce severoamerických (algonkinských) indiánů nepozemská, tajemná síla. Jde o SOUHRNNÉ označení pro přírodní energie nebo duchovní bytosti, které spoluutvářejí různé přírodní jevy a zákonitosti. Tato neosobní magická síla je šude ve vesmíru a v přírodě: ve věcech, v oblacích, ve skalách, ale i ve snech. Najdeme ji v léčivých rostlinách, kterým dává sílu léčit. Všechny tajemné přírodní síly jsou ve své podstatě spíše neutrální, ačkoliv v sobě obsahují síly „dobra“ i „zla“. Avšak každému, kdo je s pokorou vnímá a uctívá přírodu, mohou duchové živlů, hor, vod, stromů a květin na neviditelné úrovni pomáhat na dobrodružné cestě životem.

Orlí péro je posvátné, je symbolem duality, podvojnosti, protikladů objevujících se všude v přírodě (světlo a tma, teplo a zima, život a smrt)

Orel má blízko k nebesům, kde sídlí Velký duch – Manitu. Orlí péra jsou důležitým artefaktem používaným šamany, slouží během rituálů jako posvátný symbol rovnováhy pro uzdravení a očišťování, jsou symbolem odvážných činů. Také během zkoušek iniciace slouží jako symbol duchovní cesty, představují rovnováhu mezi duchovním a fyzickým světem. Orlův let, kdy vytváří na obloze kruhový pohyb, představuje kruh života, vzájemně provázané kruhy (cykly) v přírodě a vesmíru.

Vloženo 10.3.2015, v Českých Budějovicích, Věra Balková

historical-1386147_1920  historical-1386167_1920 historical-1386164_1920

historical-1386149_1920

historical-1386158_1920

painting-1023375_1920

portrait-93751_1920

painting-1023379_1920

impressions-1096759_1920

impressionisme-1179611_1920

Diskuze