Náboženství a války

window-550648_1280Proč je tolik válek a násilí ve jménu ,,boha“? Může snad být ,,bůh“ schizofrenik? Na časové ose lidských dějin se neustále ve spirále vrací to, co zůstává už celé věky nepochopeno (kvantové vědomí v akci). A to, co je nepochopeno, je díky vládcům světa v lidech navíc ještě záměrně už celé věky potlačováno. Tím vzniká síla kolektivního vědomí, tedy síla tvořená největší masou lidí, tato je tvořena etickou a duchovní vyspělostí, nikoliv jednotlivce, ale právě většinovou společností. Co se nám, jako lidstvu, z kvantového vědomí dnes a denně odzrcadluje, vidíme všude kolem sebe. Dokud člověk a celé lidstvo nepochopí, že bůh je LÁSKA (všeprostupující vesmírná energie), a že máme všichni hledat božskou energii ve svých srdcích, do té doby ,,papež“, ani jiný představitel té či oné církve nebo různých pochybných náboženských směrů, svět nezmění. Natož aby se svět změnil vlivem ,,neosvícených“ vládnoucích představitelů různých národů. Nepodařilo se to ani za pomoci neduchovních, vládám na ruku jdoucích médií. Nepodařilo se to ani za DVA TISÍCE LET!!! Naopak v lidských duších vzniklo jakési nepolapitelné psychické duševní ,,vakuum“. (Které se ale konečně postupně otevírá a naplňuje vesmírným poselstvím.

Vliv náboženství v minulosti

angel-913630_1280Různá náboženství, pokud pomineme vše pozitivní, co přináší věřícím, jsou od pradávna předmětem různých forem pronásledování. Pohanské národy jsou v dávné minulosti pronásledované překrouceným smyslem křesťanství. Deprimované a utlačované šamanské kultury, jsou pronásledované a potlačované ,,osvícenými“ stoupenci různých ,,ismů“. Duchovní Tibet je pronásledován neduchovní propagandistickou Čínou. Socialistické bezbožné budování materialismu utlačovalo a utlačuje náboženství v nejedné společnosti. Různá náboženská vyznání jsou provázena krvavými represemi, kdy hlavy pomazané, odvolávající se na všemohoucího ,,boha“, používají nekompromisně sílu moci proti neposlušným ovečkám. Nebo naopak různé organizace neuznávají to či ono náboženské vyznání a snaží se je odstranit. Největším propadlištěm lidských dějin je válčení různých náboženských skupin proti sobě navzájem. V některých zemích se dokonce válčí ve jménu ,,boha“ či ,,aláha“. Nejeden ,,nevěřící v boha“ byl odsouzen na mnoho let do vězení. A naopak nejeden ,,silně věřící“ byl společností bez víry též uvržen do žaláře.

Nejedna (barbarská) víra vzdává hold posvátným nebešťanům, přitom v paměti dějin najdeme ďábelské činy věřících, náboženských hodnostářů, (např. nechvalně proslulé upalování ,,čarodějnic“ ve středověku). Postačilo spasení, nebo odpuštění od ,,boha“, těmto ,,temným“ náboženským vůdcům temné minulosti v následných očistných ceremoniích? Nejedna náboženská víra byla mezi pohanský lid šířena na základě boje, pronásledování a krutého zabíjení. Například Španělští inkvizitoři povraždili sta tisíce mayských indiánů. Ale o tom se běžně nemluví, mnoho podobných historických událostí se kupodivu nezapsalo ani do učebnic dějepisu, alespoň ne pravdivě.

Toto není boží dichotomie, toto je něco mnohem více nepochopitelného!!! 

Dnes se pozastavujeme nad tím, co se děje například díky silám které si říkají ,,islámský stát“, ale zde se předvádí pouze manifestace toho, jak je lidstvo nepoučitelné. DĚJINY SE OPAKUJÍ, stále, kolem dokola, jen vždy v jiné formě, a jak je vidět, vůbec nezáleží na ,,vyspělosti“ lidstva. Inteligenční vyspělost je důležitá, ale pokud nejde ruku v ruce s vyspělostí duchovní, nebude společenství lidí na planetě Zemi nikdy stabilní, bez válek a vzájemného pronásledování, bez stále se opakujícího chaotického rozkladu. Až přijde skutečné, veskrze lidské uvědomění, že je velký rozdíl mezi vyspělostí jak ,,materiální“, tak i vyspělostí ,,duchovní“, potom se snad konečně náš svět dočká tolik očekávaných pozitivních změn.

bird-919616_1280Může snad být ,,bůh“, opěvovaný dárce života, nevyzpytatelný schizofrenik?

V jedné osobě spasitel a v druhé ďábel? Může snad být představitel univerza někdo, kdo zjevně nepochopil, CO JE TO LÁSKA ve své nejčistší formě? Může snad být ,,bůh“ někdo, kdo v některých zemích staví ženu do pozice utlačované nesvéprávné bytosti? Mohou mít původní náboženské představy stejný kořen víry? Může ,,bůh“ za kvalitu mezilidských vztahů a za nepochopitelný ,,moderně pojatý“ rozpad ,,rodiny“, která by měla tvořit základ každého lidského společenství? Může ,,bůh“ za ,,necivilizované“ ničení přírody? Může ,,bůh“ za společenské uspořádání lidstva na chudé a bohaté? Je přáním prvotní a čisté, božské energie přivádět lidstvo do chaosu? Podobné otázky si můžeme klást do nekonečna. Podstata božské energie – mnohorozměrnosti nekonečného vesmíru – je někde úplně jinde, než v oslavování někoho nebo něčeho, ke komu se odvoláváme (jako lidstvo) pro ,,boží spravedlnost“. Oslavovat máme božskou energii skrze člověka, a odvolávat se pouze sami k sobě. A tak s čistým svědomím, otevřeným vědomím a pokorou v srdci podstoupit úplnou a veskrze kolektivní transformaci vědomí.

button (11)

Tento příspěvek není mířen proti žádné konkrétní osobě, proti žádnému slušnému člověku, ať už věřícímu nebo nevěřícímu. Není mířen ani proti žádné náboženské víře. Jde jen o to, že žádné náboženské přesvědčení, žádná náboženská ideologie, i kdyby byla tou nejlepší z nejlepších, není a nikdy nemůže být samospasitelná. Může být funkční, pravdivá, prospěšná, ale pouze s čistou, opravdovou a ničím nepodmíněnou vnitřní účastí všech zasvěcených. Proč ještě žádné náboženství samo o sobě nezměnilo duchovního cítění a celkovou filozofii většinové lidské společnosti? Možná se to podaří, až se z kolektivního vědomí konečně odstraní uctívání všemohoucího ,,penězo-boha“.

Duchovní vibrace každého z nás nechť prosvětlí léčivá energie andělů

Každý den můžeme v tichosti přijmout láskyplné energie z jemnohmotných dimenzí tohoto světa, a tím v sobě prosvětlit právě to božské, co nachází se v nitru každého jednoho z nás. Transformace lidského sunrise-938998_1280vědomí úspěšně proběhne, až se do vědomí čistého lidství vtiskne co nejvíce čistých a touhou po moci neposkvrněných duchovních pravd, předkládaných lidstvu duchovními učiteli všech dob.

Lidiček, toto vše si uvědomujících, je každým dnem stále více a více. Proto všem lidem dobré vůle a láskyplného srdce patří velké poděkování.

Hrdost představuje svobodu

Hrdost neznamená namyšlenost, neznamená ani pohrdání (něčím, někým). Být hrdým – znamená magický účinek – na sebe sama i na své okolí. Lépe to vyjádříme tímto slovním spojením: pokorná hrdost, vědomá hrdost, skromnost proměněná v hrdost. Hrdost znamená, nemít strach stát si za svým přesvědčením nebo názorem, aniž bychom komukoliv cokoliv vnucovali, a zároveň nejsme opanováni strachem, co si o nás kdo pomyslí, pokud budeme tak říkajíc poněkud vyčuhovat z davu. Hrdost je odvaha být beze strachu, studu a výčitek ,,jiný“. Magická hrdost znamená: odvážně hledět do tváře všemu neznámému, tajemnému a nadsmyslovému – beze strachu. Znamená vědět, že myšlenka je živá forma, a že hadí síla je proudící životní elixír.

baner kniha

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho!Share on Facebook

Diskuze