Nesebevědomá EU a síla Matrixu

building-79221_1280Proč neustále nasedáme do různých kočárů, označených erby nejrůznějších ,,…ismů“? Komunismus, kapitalismus, EUnismus – proč žádný z těchto „…ismů“ nefunguje? Nasednout do kočáru, s erbem toho či onoho „…ismu“, je v podstatě jednoduché: necháme se vést, a zbaveni vlastní svobodné vůle nemusíme vynakládat mnoho vlastní energie. Amerikanismus nás uchvátil (svého času) uvolněnými mravy, dnes snad konečně procitáme z nevědomosti, a uvědomujeme si, kde je pravda, týkající se zla ve světě!

EUnismus euro-371329_1280nás stále více ,,uchvacuje“ různými zákazy a příkazy, a obé nám přináší rozčarování a různé druhy nákazy. Pomineme-li různé cíleně mířené nákazy ,,chřipkovými epidemiemi“, tak máme co do činění s nákazou materialismem a globalismem. (Národní tradice si v sobě snad dokázaly zachovat už jen zbytky indiánských a podobných starobylých kmenů.) Globalizace a materializace si však vybírá svou daň. Daň za vnější nesvobodu, nemožnost svobodného rozhodování o celku. Amerikanismus a EUnismus vytváří čím dál více nestabilizační politiku na celém světě. Ani jedno ani druhé nepochází ze svobodné vůle ,,normálně myslícího obyčejného člověka“. Nyní se Evropou šíří nová vlna ismů, ovšem se zaklínací formulkou ,,is“ na začátku – islamismus. Uvědomujeme si, že toto je důsledkem, mimo jiné, rádoby globalizace? A především, pomineme-li další faktory, všude se cpoucí amerikanizace? (Často za použití násilí, když ne přímého, tak alespoň zprostředkovaného?)

Nesebevědomá a nesourodá EU nám naléhavě připomíná, že každá civilizace, která pozapomněla na pokoru, vysloužila si ,,náhlý“ pád. Moderním civilizacím, snažícím se ovládnout hmotu, a neberoucím na vědomí čistou esoterní duchovnost, čím dál víc stoupá pýcha do hlavy. Ale pýcha předchází pád. Různé národy se vezou na různých vlnách ismů a zapomínají na hrdost celku a své národní a především rodové tradice. Vynucovat si cestu globalizace pomocí všemožných zákazů, příkazů, paragrafů a skrytých kliček může vést jedině k všeobecnému nezdaru.

V jakých případech jsou vyvolávány protestní bouře a rozkoly v ,,obyčejných řadách“?

euro-373008_1280Vždy, když je vůdce nebo vládce vzpupný a namyšlený, nespravedlivý, nebo slabý. EU je toho zdárným příkladem. Nebo snad vzbuzují vládci z Bruselu úctu, soucit a pokoru v ,,obyčejných řadách“? Či snad sílu a moudrost? Ztratily snad jednotlivé státy, se ztrátou svých hranic, a s příchodem ,,světské“ globalizace své sebevědomí? K čemu nám slouží EU? K uspokojení velkého ega vládců? Jdou lidem příkladem? Jsou příkladní ve svých činech? K čemu nám slouží EU, když není jednotná a harmonická?

EU je o vytváření VELKÉ ILUZE harmonie a soudržnosti. Jak chce Brusel vychovat ,,obyčejné řady“, když sám nemá vyvinutý smysl pro čestnost, poctivost, autoritu? Kdo by chtěl nadále podporovat nesebevědomé vůdce? Nebo je snad úspěch EU na dosah ruky? Ještě tomu někdo věří? Na ,,pozlacených“ židlích v Bruselu se potí rádoby politici a dělají jedno ukvapené rozhodnutí za druhým. Okamžitá uspokojení však nejsou cestou prozřetelnosti, směřující k spokojené budoucnosti (podmaněných) národů.

Sémě EU bylo zaseto do neúrodné a vyčerpané půdy. Bohatá sklizeň zdá se být v nedohlednu. Chtít sjednotit několik (dříve soběstačných) států, rozdílných národů a tradic, je dílem ,,blázna“, nikoliv génia. Génia trpělivosti, nestrannosti a prozřetelnosti.

shaking-hands-1398448_1920Obyčejné řady se však probouzí, lhostejnost ustupuje. Je ale žádoucí probudit se v LÁSCE a sounáležitosti – nenechat se vyprovokovat! Svár plodí svár, strach plodí strach, hloupost plodí hloupost. Obyčejné řady se probouzí. A politici si uvědomují, že sami sedí na ocase probouzejícího se lva (symbol Slunce a duchovního Světla). Lví síle však nelze podlézat, ani se nad ní povyšovat. Lev spal už dlouho, přesycen nechutnou krmí, umělou krmnou směsí, podporovanou přesně cílenou mediální masáží. Co se stane, až se lev docela probudí?

Jaké má spící lev sny? Sní o lásce, pravdě, pokoře? 

hands-908169_1280Sní o žezlech v rukou moudrých králů? Lev se probouzí, tak je zapotřebí nacpat mu do hlavy STRACH. (Novou slepičí nebo prasečí chřipku? Válku z moci potomků ruských carů? A tak podobně?) A když to nepomůže, tak dostane probouzející se lev další dávku kolektivního STRACHU v podobě ,,satana“ s tváří hrůzného islámu. Je zapotřebí čím dál silnější injekce STRACHU, aby se lev náhodou neprobudil docela, a nezačal dělat potíže. Mocnosti tuší, že lev není hloupé zvíře, bez emocí, instinktu a esoterní duchovní intuice.

button (11)

Esoterní? Duchovní? Co je to za ,,sprostá slova“, ozývající se z ,,obyčejných řad“? Brusel, natož Amerika, nemůže přece dopustit, aby se číše naplněné až po okraj energií strachu přetransformovaly v energie Lásky. Natož duchovní Lásky!

Naoko spící lev moc dobře ví, že ,,satan“, (ať už s tou či onou tváří), se bojí SVĚTLA a LÁSKY. Inteligentní lev si je ale vědom, že není zapotřebí žádného ukvapeného boje ani šavlozubého násilí.

Majestátní a hrdý lev si je vědom toho, že stačí všude kolem sebe lion-898381_1280vysílat mocnou energii Lásky – DUCHOVNÍHO SVĚTLA, a vnitřní sebe-vědomé opravdovosti. Probouzející se lev ví, že spirituální růst přináší do srdcí ,,obyčejných řad“ neobyčejné výzvy. Mocnosti možná dokáží poručit větru a dešti, ale nedokáží již utopit NEBE zářící vzrůstající energií LÁSKY v moři svých lží, nepravostí a uměle produkovaných strachů. Kdo má v sobě sílu probouzejícího se slunečního LVA, nevykřikuje nic o násilí, ať už by mělo být mířeno proti jakékoliv skupině. ,,Satan“ je živen bojem a násilím! Satanova smrt může vzejít pouze transformací jakéhokoliv strachu a zla v LÁSKU.

A co na to říká sama energie velkého Matrixu? Slyšme tedy, že patriarchátu už bylo dosti! Probouzející se LEV je silná sluneční energie – principiálně mužská – ale s novým, hodnotným láskyplným nábojem. LEV musí najít spojení a harmonii s energií MATRIXU! Proč? Víte, že MATRIX – je latinský výraz – a že přeloženo znamená: děloha, rodička? Tedy principiálně ženská síla? Dílo bude dokonáno, kámen mudrců bude nalezen, až principiálně mužská síla utvoří HARMONII spolu s principiálně ženskou silou – rodičkou, matkou, čarodějkou přírody a bohyní.

Svět musí konečně přijmout a plně akceptovat ženskou sílu. Musí přijmout nově se rodící NÁBO-J-ŽENSVÍ

Úloha ženy bohyně   button (3)

Čili: nové ,,nábo-ženství“ se znovuzrozeným nábojem-ženství. Žena dneška zraje, sílí a uvědomuje si podstatu své ženskosti, uvědomuje si v sobě sílu proměnit svět. Jsou to ženy, které vedou v duchovní sebe proměně, a ukazují BEZ BOJE A NÁSILÍ tu správnou cestu.

Život je jako šachová partie (plán Matrixu). Jak rozehrajeme nové šachové pole, záleží už jen na nás. A na tom, zda zvládneme spoluhráče či protivníka, životní překážky a všechna protivenství porazit energií čisté bezpodmínečné, nesobecké LÁSKY. Lev se probouzí v míru. Netouží po boji v žádné podobě. A majestátný LEV v nádherné kotlině luk a strání, obklopené ochrannou energetickou silou kopců a hor?

Energie LIDU dvouocasého lva nechť probouzí se v kotlině MÍRU,  v té nejvyšší duchovní LÁSCE – zbaven vší paniky a všeho strachu.

Psychologie chaosu – kvantové vědomí, facebook  zjistit více)

Odkaz: Ringo Čech – o kapitalismu a globalismu

prague-218797_1280

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho!Share on Facebook

Diskuze