Podivné energie v okolí mostů

bosnia-1111419_1920Vezmeme-li pohled na zdroje přírodní energie ještě z jiného soudku, tak zjistíme, že nápadným příkladem skrytých energií jsou mosty. Mosty bývají často budovány na místech geologických zlomů, jako jsou hluboká údolí nebo rokle, kde panuje zvláštní přírodní energie sama o sobě. Most spojuje dva protilehlé břehy, někdy dvě rozdílné krajiny, zde se tedy vytváří jakýsi dělící proud energie. Most není výtvorem přírody, takže musíme přičíst energii člověka. Pokud přidáme mlhu nad mostem, polarizované měsíční světlo, přicházející bouři, případně energii sebevrahů, potom se všechny síly dál násobí. Energie vodního živlu, proudící pod mostem, dává prostor dalším zvláštním jevům.

Mosty a negativní energie

Mosty nad vodními toky bývají všude po světě už v dávných dobách považovány za podivná, nebezpečná místa, jsou meziprostorem, kde se můžeme setkat s paralelní realitou, s jinou časovou dimenzí. Jsou symbolem přechodu mezi viditelnou a skrytou realitou. Most také symbolizuje přechod mezi pozemskou a nebeskou sférou, mezi životem a smrtí.

bridge-432586_1920

Na mostě se mohou protínat protichůdné energie. Jde o jakési bludné proudy, které neblaze působí na duševní rozpoložení, ovlivňují psychiku. Obzvláště na mostech, které necitlivě zasahují do přírody. Nebo pokud moderní, mohutné mostní pilíře narušují vyzařování v místě energetické zemské linie, kde se soustřeďují takzvané zemské čakry. Energie proudící v okolí mostů se dají stabilizovat například vztyčenými sochami, které působí jako kladný tvarový zářič do svého okolí. Už v dávných dobách se mosty stavěly podle geomantických pravidel. Rozhodující je tvar oblouků a pilířů, správné umístění v krajině. Sloupy a sochy stabilizují příčné energie tím, že přidávají energii proudící zezdola nahoru a obráceně.

Někteří lidé dokonce žádný most nedokáží v klidu přejít, takové fobie prokazatelně existují

isle-of-skye-706690_1920Na mostě můžeme z ničeho nic dostat závrať. Co to je vlastně za energii, z které se nám zatočí hlava? To podivné nutkání, ta neznámá síla, která nás svádí do hlubin? Může nás přepadnout neodůvodnitelný strach, nevolnost od žaludku, náhlý nečekaný pocit deprese, pocit marnosti, svaly mohou ztuhnout v křeči. Případně máme pocit, že se most houpe, nebo že se vlní jako had. Někoho může popadnout neodolatelný pocit skočit z mostu, nečekaně a nevysvětlitelně, právě v místě, kde se nebezpečně kříží negativní energetické proudy. A podle prastarých mýtů, pod mosty se skrývají démonické bytosti, někdy podobající se drakům. Symbol draka představuje nižší, živočišné já člověka, a nespoutanou sílu země. Země je živá bytost, v jejíchž žilách proudí energie – dračí energie. Japonská zahradní architektura příkladně spoutává přírodní energie, vytváří dokonalé léčivé a meditační prostředí.

Energie je v neustálém pohybu, utváří vesmírná morfická pole

stone-bridge-989506_1920Jedná se o vesmírné archivy všech událostí, otisky všech myšlenek a jevů, ať už světlých či temných. Také paměť přírody má vlastní morfická pole. Nezapomínejme, že paměť člověka je její neoddělitelnou součástí. S tím vším můžeme pracovat. V podstatě všechno řídí ,,živá mysl vesmíru“. Tomu odpovídá teorie všeho, teorie jednotného pole, o které byl přesvědčen Einstein. Zdůrazňoval existenci jednotné síly, síly která organizuje jak pohyb elektronu kolem jádra, tak pohyb planet kolem Slunce. Jediné centrální síly, která se projevuje jak gravitací, tak elektromagnetismem.

Síly, která je strůjcem architektury vesmíru. Magie je především práce s touto universální silou. Universální síla je všudypřítomná a vše oživuje, vytváří prostor kolem nás, její silou jsou protkány energetické linie země, (hlavně v lesích jsou místa se zvýšenou zemskou energií). Člověk sám vydává energii, ale není jejím původcem, životní energie jím ,,pouze“ proudí, pochází z vyššího zdroje a je dostupná pro každého.

bridge-777433_1280

bridge-1540510_1920

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.