Sny budoucích matek, sny prorocké

Sny budoucích matek, sny prorockéČlánek odjinud: „Mnoho žen uvádí, že během těhotenství se jejich sny změnily. Bylo v nich více pohybu, jasnější barvy a výraznější emoce, jednoduše jejich sny byly jiné, než jaké k nim běžně přicházely. Často se ve snech budoucích matek vyskytují události nebo jen symboly zaměřené na budoucnost, čili sny prorocké. Prorockých snů u žen v těhotenství si všimli už starověcí Řekové. Prorockým snem začíná pověst o trojské válce. Hekabe, žena krále Priama, měla sen, že porodí planoucí pochodeň, která zapálí Tróju. Nakonec její syn, Paris, přinesl zkázu celému království.“

Matce Alexandra Velikého, Olympii, se zdálo, že porodila hada s korunou na hlavě, který svým tělem obepnul celý svět. Nepochybně šlo o věštbu podmanění se velkých území, což uskutečnil největší vojevůdce starověku.

Neobvyklé sny měla před porodem také Kleopatra. Zdálo se jí, že se miluje s orlem, což odpovídá nastávajícímu otci, velkému Juliovi Césarovi. Díky němu vešel do dějin i jejich syn Cézarion, přestože padl v bitvě ve věku 24. let.

Sny budoucích matek, sny prorockéVýznamné sny mívala rovněž matka Napoleona Bonaparte. Před narozením budoucího francouzského císaře měla vize, že vystupuje po mramorovém schodišti do nádherného paláce se sloupořadím nebo do velké pokladnice. Také těhotné matce Jozefiny, budoucí ženy Napoleona, se zdálo, že hned po porodu jí porodní bába podala děťátko se zlatou korunkou na hlavě.

Může nás napadnout, že mocní tohoto světa takové události záměrně vsunuli do svých životopisů, aby ještě více posílili svoji pozici vládců a miláčků bohů. Ovšem také současná psychologie uvádí neobvyklost ve snech těhotných žen. Už počátkem 20. století tvůrci psychoanalýzy rozdělili takové sny na dvě kategorie: jednak má jít o nepříjemné sny, vyvolané strachem a obavami z porodu, jednak jde o sny prorocké, v nichž žena vidí to, co se teprve uskuteční.

Podle Eileen Stukane, autorky knížky „Snové světy žen, očekávajících dítě“, v prvních měsících těhotenství snové vize souvisí s plodností a rozmnožováním. Ve snech se objevují malá zvířátka nebo rostliny s opylovanými květy. V polovině těhotenství se objevují spíše nepříjemné sny – těsné místnosti, pobyt v nějaké nepřístupné výšce (na stromě, na komíně), nebo ztrácení důležitých předmětů, jako jsou klíče či dokumenty.

Několik týdnů před narozením dítěte se pak objevují tzv. prorocké sny

Vyskytuje s v nich také dítě, které má přijít na svět. Bylo zjištěno, že kolem 40 procent těhotných žen má v tomto období prorocké sny. Je znám případ, kdy těhotná žena podle vyšetření měla přivést na svět děvčátko. Ona ale tvrdila, že určitě porodí syna, neboť takto se jí dítě zjevuje ve snách. Skutečně se jí narodil chlapeček. Matky před porodem mnohdy vidí ve svých snech náznaky budoucnosti svého dítěte. Jedné matce se ke konci těhotenství zdálo, že je v nemocnici, kam ji přišel navštívit její, ještě nenarozený syn. Byl tak vysoký, že se musel ve dveřích sehnout. Chlapec této ženy skutečně rostl jako z vody a později, ve svých 19 letech měřil 210 centimetrů.

Facebook: Čarodějka příroda

Sny budoucích matek, sny prorocké

Co může být příčinou toho, že pouze v těhotenství mají ženy takové neobvyklé a často pravdivé snové vize?

Lékaři to vysvětlují změnou psychiky a také obavami těhotné ženy z očekávaného porodu, obavy o zdraví dítěte i nejistotu z nových povinností, které jí po porodu nastanou. Jak si ale vysvětlit především prorocké vize, které později docházejí naplnění, případně jiné příjemné sny, jež jsou zářivě barevné a silně emoční?

Někteří badatelé lidské duše tvrdí, že v období těhotenství je žena i v úzkém psychickém spojení s ještě nenarozeným dítětem, tj. i s jeho duší. Ta přichází ze světa nám běžně nedostupného a stále ještě je částečně v tomto duchovním světě a částečně už i ve hmotném spojení s matkou. Tak se i budoucí matce otevírá kanál do onoho neviditelného a nehmotného světa a tímto kanálem k ní ve chvílích největšího uvolnění, to jest ve snech, přicházejí neobvyklé, často až prorocké informace. Mohou to být záblesky z minulosti, z tzv. minulých životů, nebo naopak jakési osudové budoucí jevy, „naplánované“ pro tento život buď matce nebo jejímu přicházejícímu dítěti.

Je zajímavé, že i dítě v lůně matky má sny

Už ve 23 týdnu těhotenství byly u plodu pozorovány pohyby oční bulvy, charakteristické pro aktivní snění. Není však možné zjistit, o čem dítě v této prenatální fázi sní. Mohou to být sny velmi jednoduché, odpovídající fyzickému stavu plodu, nebo může jít také o sny totožné s těmi, které prožívá jeho matka.

Zdroj textu: časopis Medium, text: A. Fischer


Související článek: Úloha ženy Bohyně – karma Země

V souvislosti s dnešním příspěvkem mě napadá zajímavá souvislost ke slovu SPOKOJENOST. Spokojený muž. Spokojená žena. Spokojený člověk. Spokojenost je blaženost, možná podobná té, jakou prožívá kojenec po kojení: je spo-kojený.

Magický oltář, soška představuje „Bohyni Matku Zemi“

Sny budoucích matek, sny prorocké


Sny přicházejí z jemnohmotného světa, souvisí s informačním polem astrálního těla

Z knihy: „Skrze prostor a čas“, Johannes von Buttlar, Trutz Hardo

„Astrální tělo není kopií fyzického těla, spíše je tomu naopak. Fyzické tělo sestává z informací, které jsou zadané v informačním poli astrálního těla. A toto tělo má i tvar, neboť se skládá z hmoty, třebaže jen z velmi nepatrného množství. Astrální tělo pak vypadá jako normální člověk, má konkrétní podobu a nese informace. Oblast jemné hmoty je informačním polem. Při svých cestách oblastí jemné hmoty si uvědomuji, že za ní je ještě něco. A předpokládám, že to má cosi společného s kolektivním vědomím. Že to je vrstva, která se někdy oddělí od jemné hmoty, aby se rozpustila v kolektivním vědomí.“

„Oblast jemné hmoty má svou vlastní identitu, tvar a informace. V podstatě také proto představuje rozhodující faktor pro oblast hrubé hmoty. Drží vlastně všechno pohromadě.“

„Někdy jistě dojdeme tak daleko, že jemnou hmotu budeme moci vysvětlit i metafyzicky. Musíme ovšem nabýt ještě mnohem větších znalostí o existujících nejjemnějších a nejmenších elementárních částicích. A nakonec budeme muset konstatovat, že elementární částice vůbec neexistují, neboť to, co nazýváme elementárními částicemi, je holismus. Je to součást vlastnosti časoprostoru, jehož jsme součástí. Člověk představuje zhuštěný časoprostor. Pokud toto tvrzení přijmeme, pak také víme, že dodnes sice nebyly žádné časoprostorové částice objeveny – ale přesto existují. A pokud tyto částice podléhají zákonům kvantové fyziky, pak by byly pravděpodobně vlnami. Vlnami natolik jemnými, že jsou nehmotné – přesněji: nemají skoro žádnou hmotu, takže je nemůžeme změřit ani registrovat.“

„Jsme tedy vlastně jen zhuštěný časoprostor s jemně kmitajícími časoprostorovými částicemi. Jsme prostě holistickými vlnami v čase a prostoru. Vše, co si myslíme a co děláme, ovlivňuje i jiné oblasti.“

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR

Sny budoucích matek, sny prorocké

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.