Tajemná temná hmota

universe-284542_1280Co udržuje vesmírné galaxie, včetně Mléčné dráhy pohromadě? Pokud by byly v moci pouze odstředivé síly, galaxie by se zhroutila, vše vyvažuje a drží pohromadě právě síla gravitační. Co ale způsobuje tuto gravitační sílu? Má se za to, že ve vesmíru existuje nám prozatím neznámá hmota. Temná hmota, která je neviditelná – nezáří a tudíž nevydává světlo, ale projevuje se svou tíhou a přitažlivostí. Možná právě ona ovlivňuje pohyb hvězd a planet ve spirálních galaxiích. Doposud se neví z čeho tato temná, záhadná hmota sestává. Vesmír tak stále zůstává jedním velkým nekonečným hlavolamem.

Astronomové vědí, že temná hmota existuje, jen ji nedokáží přesně pojmenovat

Dokonce tuší, že ovlivňuje pohyb hvězd v galaxiích. Ovšem odpovědět na otázku, z čeho se temná hmota skládá, zatím neumíme. Temná hmota nevydává žádné světlo, proto ji nelze v záření kosmického pozadí určit, rozeznat a přesně definovat. Předpokládá se, že temná hmota se projevuje tíhou a přitažlivostí, tím působí na viditelnou hmotu a má například vliv na to, že drží galaxie pohromadě. Vědci si kladou otázku, zda je možné temnou hmotu popsat sice jako planetovitá ale studená tělesa, která se pohybují mezi hvězdami aniž by vydávala světlo. Vesmírná tělesa tvořená dosud nepoznanými elementárními částicemi. Aby těch záhad nebylo málo, tak paralelně k existenci temné hmoty existuje současně neznámá a záhadná temná energie. Ovšem ,,temná energie“ je pouze vědecké pojmenování. Možná, ale to je jen úvaha, možná tato energie vůbec není temná, ale přesně naopak!

VIDEO: Temná hmota a temná energie

Temná hmota vesmíru je velkou neznámou

earth-11014_1280Se skromností a pokorou můžeme říci, že o vesmíru toho zkrátka a dobře víme stále velmi málo. Temná hmota patrně není tvořena nám známými prvky tak, jak je známe a umíme je definovat v nám známém prostoru. Temná hmota představuje velkou neznámou, dokonce jí byl vědci přiřknut přívlastek ,,exotická“. Vědci se domnívají, že veškerá vesmírná hmota je z 80% tvořena právě temnou hmotou. Částice tvořící temnou hmotu jsou předmětem zkoumání, žádná pozorování však zatím temnou hmotu přesně nedefinují. Naše neznámá je astronomy nazvána: nebaryonová hmota.

Baryonová hmota, ta kterou známe, vidíme ji nebo alespoň známe některé její vlastnosti, tvoří právě pouze oněch 20% veškeré hmoty. Možná, pokud bychom se o (holografickém) vesmíru dozvěděli všechno, možná by se nám z toho pěkně zatočila hlava. A možná ne, možná je všechno ve svém konečném pochopení jednodušší, než jsme si kdy dokázali představit. 

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.