17.1.2015

Tajemství pyramid

camel-926435_1920Cheopsova pyramida (ne)skrývá symboly odkazující nás nejen k magickému tajemství hadí síly a sedmi čaker, energetickým liniím v těle člověka. Ať už jde o její čtvercovou základnu, trojúhelníky s vrcholem směřujícím vzhůru, nebo těžké kvádry, které drží pohromadě síla gravitace, a další magické znaky. Gravitaci je v hermetice připisována ženská aktivní energie. Dokonce sarkofág je symbolem místa, kde neprobuzená hadí síla spí. Zjistíme někdy, jak pyramidy aktivovat, jak je probudit? Nebo se snad může energie skrytá v pyramidách aktivovat sama, respektive vlivem zvýšeného kosmického záření, které přichází z centra galaktického středu směrem k naší planetární soustavě? Dá se předpokládat, že postupně dojde ke spojení energie skryté v pyramidách s energií pulsující turbulentní silou ve vesmírném fotonovém oblaku (galaktickém záření). Všechny tyto skryté jevy mohou mít zásadní vliv na měnící se lidské vědomí.

Cheopsova pyramida

egypt-1343517_1920Není bez zajímavosti, že Cheopsovu pyramidu protíná zemský poledník. Považovat tedy tuto nadčasovou stavbu, v závislosti na místě, kde se nachází a mnoha dalších faktorech, za mystický průsečík lidské civilizace, není nemožné. A že dávné vyspělé civilizaci, předcházející známé období starého Egypta, sloužila velká pyramida v Gíze jako centrum využití vesmírné a zemské energie, je také úvaha vcelku logická. Pyramidy jsou pravděpodobně mnohem starší, než si dnes myslíme. Pyramidy ne náhodou přirovnáváme k moderním urychlovačům částic. Jsou skvosty v architektuře také v tom významu, že představují využití nám známých a (prozatím) neznámých fyzikálních zákonů, skrytých v dokonalé (vesmírné) matematické přesnosti, v geometrickém tvaru. V pyramidách jsou zakódovány matematické vzorce, skrývají například rozměr vzdálenosti mezi středem Země a středem Měsíce. Což je z našeho pohledu na tehdejší dobu neuvěřitelné.

Svět kolem nás je někdy poněkud iluzorní

Málo je totiž známo, že velké pyramidy v Gíze nejsou uvnitř rovné, jak se na první pohled zdá, ale jejich stěny jsou vyduté. Pouze pohledem z výšky, za určitých světelných podmínek, je vidět, že základna pyramid není čtvercová, základna pyramid tvoří čtyřcípou hvězdu a jejich stěny mají osm stran. Ne vždy, ačkoliv si to myslíme, vidíme přímo před sebou realitu takovou, jaká skutečně je.

star-1096937_1280Člověk miluje tajemství, ač si to někdy nepřizná. Podivuhodná je ani ne zvláštní shoda, která panuje mezi pozemským rozmístěním pyramid v Gíze a rozmístěním hvězd na obloze. Gigantické egyptské pyramidy kopírují polohu hvězd v souhvězdí Orionu. Právě toto souhvězdí je spojováno se sídlem bohů, někdy je dokonce označováno za ,,hvězdnou bránu“. Ne náhodou vyrostly největší pyramidy poblíž Nilu, Egypťané nepřehlédli, že část Mléčné dráhy kopíruje, svým způsobem, božskou řeku Nil. Jakoby učenci dávných dob, vědomě, z dosud nezjištěných pohnutek, přenesli hvězdnou mapu na povrch Země. Podobné zrcadlení hvězdného nebe, dokonale propracované, můžeme pozorovat na mnoha místech zeměkoule. Čím více archeologie odkrývá z fragmentů minulosti, tím méně můžeme hovořit o pouhých náhodách. Jedním z tajemství může být fakt, že Egypťanům připisujeme autorství něčeho, co dost možná existovalo dávno před vznikem této civilizace.

Pyramidy si většina lidí spojuje především s africkou pouští

V Polynésii, v království Tonga, na tomto exotickém souostroví se vedle chýší z palmových listů nacházejí neméně tajemné pyramidy. Kamenné, stupňovité stavby v sobě skrývají pozůstatky vládnoucích králů. Polynésané nazývají tyto pyramidy vcelku přízračně, říkají jim ,,Nebe“. Kde se v Oceánii vzaly pyramidy? Známe je již ze zmíněné Afriky, dále se nacházejí v Americe, a překvapivě také v Číně. V nedávné době se objevily také zprávy o pyramidách na Antarktidě – záhadologové jsou toho názoru, že se zde pod ledovým příkrovem nacházejí starobylé pyramidy. Domnívají se, že byl tento kontinent v dávné minulosti obydlený. Antarktida byla kdysi protkána řekami…

Nelze opomenout starodávnou Čínu, také zde stojí několik utajovaných pyramid, o kterých se dlouhou dobu ve světě nic nevědělo. Světu je odhalily až satelitní snímky. Nemluvě o dávném učení starých čínských mudrců, které v mnohém předbíhá svou dobu. Dodnes nám může být vzorem nejen čínské léčitelství. Zastavme se však opět u oblohy, starověká čínská astronomie si též zaslouží pocty v mnoha podobách. Číňané popsali dvacet devět druhů komet. Na prastarém hedvábí zanechali kresby své doby, popisující komety, studie různých druhů oblak, studie měsíčních cyklů a mnohé další vesmírné objevy včetně jejich fascinace duhou.

Ani dávní Sumerové nezůstávají pozadu. Podíváme-li se do vzdálené minulosti, na hliněné tabulky z období Sumerů, musíme si položit otázku, jak mohli před šesti tisíci lety mít tak přesné astronomické poznatky. Nejen, že znali všechny planety naší sluneční soustavy, ale dokázali vypočítat i čas jejich oběhu. Včetně Uranu, Neptuna a Pluta. A o tom, že Země je kulatá a otáčí se kolem Slunce, neměli pochyb. Popsali dokonce desátou planetu, pojmenovali ji Marduk. Planeta Marduk, někdy zvaná též Nibiru, prý oběhne zvěrokruh jednou za velmi dlouhých tři tisíce šest set let. Řekové nazývali tuto záhadnou planetu Nemesis. Putuje planeta Nemesis vesmírem? Vědci tuší její existenci pouze na základě infračerveného záření. Ukáže čas, zda měli dávní pozorovatelé hvězd pravdu, pokud bude desátá planeta někdy skutečně objevena?

Projevuje se nekonečno také tím, že civilizace střídá jedna druhou, že vyspělost civilizací se v nekonečnu ztrácí a upadá do nevědomí, aby zas v koloběhu nekonečného času opět vzkvétala a rostla civilizace nová?

Paříž – skleněná pyramida

pyramid-495393_1280

Související články

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.