Nová planetární těla – hudba budoucnosti

Nová planetární těla - hudba budoucnostiZ čeho všeho se skládá pozemské lidské tělo? Z pohledu mikrosvěta můžeme říci, že se skládá z atomů, molekul a buněk. A také z (elektrizované) vody. Z minerálních látek apod. Z energie, informací a kódovaných dat. To vše je sám o sobě zázrak. Ne všechna data světelného těla, na úrovni DNA, jsou v současnosti aktivována. Nejdůležitější podstata inteligentního planetárního těla je propojená synchronní kombinace elektromagnetických signálů, které vysíláme i přijímáme. Transformace člověka může probíhat díky tomu, že podstata těla je světelná. Světelná vlákna informací nás spojují s tvořivou silou vesmíru, s vyšším řádem Universa. Každá buňka lidského těla vydává světlo. Nejen mozek, ale celé tělo je nástrojem pro vnímání vyšších či nižších frekvencí. Transformace znamená vnímání jiných realit, přesouvání vědomí z jednoho frekvenčního pole do druhého. Transformace znamená, že si uvědomíme propojení s ostatními světelnými těly. Veškerá hmota je projevené světlo.

Traumatizující realita je odrazem lidského myšlení

Počátek transformace začíná uvědomováním si, že myšlenky tvoří realitu – to se nyní skutečně děje. Začínáme si uvědomovat svobodu v tvoření. Již si uvědomujeme, že nejsme oběti, považovat se za oběť znamená, přitahovat k sobě nemohoucnost. Uvědomujeme si, proč nejsme svobodní. Od dětství jsme naprogramovaní čekat na souhlas, myslet a jednat tak, jak je nám vnucováno. Vnímat stud za vlastní sexualitu. Módní koncepce určují, jak má vypadat lidské tělo, programují nelásku k tělu. Uvědomujeme si moc sebeuzdravení, učíme se promlouvat ke svým buňkám, jako by šlo o naše nejlepší přátele. Buňky lidského těla cítí a vnímají, reagují, pokud je zalijeme světlem svého vědomí. Čisté vědomí je zároveň vědomím buněk. Dále půjde o probouzející se spirituální schopnosti, o jiné vidění a novou interpretaci reality. Odhalíme tajemství fraktálů, svět fraktálů jako by byl již dávno zaznamenán v tajemném poselství smaragdové desky: „Jak nahoře, tak dole.“ Až bude naší samozřejmostí odstranění blokací a starých programů, osvojíme si schopnost žít déle a zdravěji, pomaleji stárnout. Tento proces je ale teprve na začátku. V paralelní realitě, například v té kde není válek, se mohou naše světelná těla ocitnout, pokud uvěříme v tento svět bez násilí. Reality různých dimenzí existují současně vedle sebe, svou vírou, připoutáním a představivostí se přesouváme z reality do reality. Přitahujeme k sobě vibrace té reality, v kterou věříme.

Až se v myšlenkovém uvolnění podíváte k obloze, nevnímejte pouze její klenbu, nebo obzor v dálce, vnímejte především prostor samotný

man-1012872_1920Časem pochopíme, že ve vesmíru existuje tajemná neznámá látka, která má vliv na vše, disponuje ohromnou tvůrčí silou a podílí se na rozmanitosti různých realit. Tato látka prochází vším, i prázdným prostorem, veškerým prostorem především. Nebo jinak: tato esence je prostor sám. Prostor je tajemnou esencí protože je tvárný a je schopen pohybu, a zároveň je pojivem tvoření. Prostor, v kterém se pohybujeme, a který stojí mezi námi a dalšími objekty, nás od hmoty kolem nás neodděluje. Je tomu právě naopak: prostor vše spojuje. Tatáž látka, substance či princip prostoru je společný pro všechny paralelní dimenze, a účastní se velké kosmické hry. Jde o substanci, která je tvárná, vibruje ve shodě s universálním vědomím, s vědomím skupinovým, druhovým, i s vědomím jednotlivců.

Jde o tajemnou inteligentní a vnímající látku, kterou ovlivňujeme naší identitou i osobním cílem, obrazně a nadneseně řečeno: čte naše myšlenky a reaguje na ně. Během transformace vědomí zjistíme, že sdílíme společnou realitu s mnoha dalšími formami života. Některé formy života, a některé entity vibrující na vysoké úrovni, se pohybují z jedné dimenze do druhé vlastní volní silou, podle aktuální potřeby.

Virtuální doména úspěchu – zrcadlení

Pro nás je zatím tvoření myšlenkou omezené časem, ale nespoutanost překonává hranice a nabízí nové příležitosti. Vědomě k sobě můžeme připoutat energie, které souzní s vyšším spirituálním cílem. Cíl je ale nezbytný, stanovit si hranice je podmínkou úspěchu. Vaše verze života musí mít pevné záchytné body. Prvním bodem je víra v sebe, ve vlastní světelné tělo, tato víra dává do pohybu proud událostí, které mohou na první pohled působit nelogicky. Představujte si váš plán virtuálně, alespoň jednou za den takto tvořte. Přesuňte své vědomí do snového virtuálního prostředí. Nechte vaše vědomí tvořit, zde vás naprosto nic nesvazuje ani neomezuje. Virtuální prostředí si vytvořte co nejvíce stabilní, nedělejte každý den změny, stanovte si pevný cíl a pouze doplňujte podrobnosti. Váš plán učiňte živoucím pomocí dokonalé představivosti, starejte se o svou novou vizi, jako by již byla skutečností. Tak uvedete do pohybu proud energie, který předem podpoříte emoční radostí. Vyzářená energie emočního těla předchází situaci, je na místě události dříve, než událost sama – neustále si to uvědomujte. Těšte na výsledek.

Možná často čtete: soustřeďte se na svůj dech, využijte dech k tvoření, dech je život

pentagram-1068852_1280Dech je skutečnou nápovědou k putování duše různými dimenzemi. V meditaci je podstatné sledovat rytmus dechu. Sledujte linii dechu – nádech od čela až do břicha, a zpět výdech od břicha až k třetímu oku. Po několika minutách se tato linie zkrátí: od čela k solar plexu, potom a od čela k oblasti plic a srdce. Po půl hodině, ale i podstatně déle (to je individuální), pozorujeme linii dechu od čela k ramenům. Linie dechu je stále kratší a kratší, až nakonec dech vnímáme jen jako pulsující místo uprostřed čela mezi obočím. V tuto chvíli tělo spí a vědomí zůstává vzhůru.

V této chvíli máme tělo dokonale uvolněné, vlastně je už nevnímáme. Srdeční aktivita rezonuje ve velice pomalém rytmu. Takto váš dech dovede vaše světelné tělo do místa, odkud můžete tvořit, odkud můžete vstoupit do svého nitra, nebo do svých vědomých (lucidních) snů. Zde můžete navázat spojení s vesmírem, s podstatou bytí. Pomocí dechu – sledováním dechu, procítěním jeho energie, napojením se na jeho velmi jemnou vibraci – můžeme vycestovat do astrální reality. Poté zjistíme, že jakákoliv jiná realita není nikde daleko, není zavěšená někde daleko ve vesmírném prostoru, sama je prostorem, který je součástí určité vibrace našeho vědomí.

EXKURZE MIMO TĚLO

Na závěr malá ukázka z knihy: ZEMĚ – klíče k živé knihovně, Barbara Marciniaková

„…Už dříve jsme se zmínili, že ve vašem těle se nachází síla zvaná kundalini, hadu podobná energie sídlící v základně vaší páteře. Její poznání a přivolání usnadňuje skládání a spojování vašeho světelného těla. Tato síla rovněž pomáhá udržovat vaši stabilitu a uzemnění při zvýšených elektromagnetických posunech. Pro většinu lidí je síla kundalini tak pronikavá, že začínají stárnout, místo toho, aby omládli a mocné tvořivé elektrické energie využili.

Pocítíte-li kundalini, budete ji vnímat jako intenzivní koncentraci energie v sakrální oblasti v základně páteře. Lidé při práci s kundaliní mají někdy pocit, jako by si přáli sexuální zážitek, protože nevědí, co si počít s veškerou narůstající energií. Celá planeta používá svou kundalini k reprodukci. Lidé souloží jako šílení, aniž by chápali, že kundalini se může pohybovat tělem a stoupat nahoru do hlavy a kolem ní. Jestliže jí to umožníte, získáte novou interpretaci své osobnosti. Pochopíte, že všechno vaše tvoření, léčení, projevování se – všechno – pochází ze zdroje přirozené Bohyně ve vašem nitru…“

Související článek: Evoluce v dimenzích těla, duše a ducha

psy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.