Numerologie – odvaha pro změnu jména

Numerologie - odvaha pro změnu jménaNení neobvyklé, že se lidé z určitých osobních důvodů rozhodnou pro změnu jména, případně jména a příjmení současně. Může jít o změnu radikální anebo jen o přidání druhého jména křestního. Jméno představuje pro život člověka docela zásadní energii, vzhledem k tomu, že každé písmeno má vlastní význam, účinnou moc, vnitřní podstatu. Jedno písmeno rezonuje s druhým, správnou kombinací vzniká potřebný silový energetický proud na jemnohmotné úrovni. Písmena a číslice jsou energetické zářiče.

Změníme-li uvážlivě křestní jméno, případně i příjmení, za pomoci numerologie, (vždy v souladu s astrologickým rozborem), můžeme energie ovlivňující náš osud naladit pozitivním směrem. Po celý život jsme pod vlivem astrologického hvězdného pozadí od okamžiku narození – znamení zvěrokruhu, ale i pod vlivem vibrace našeho jména. Jméno je vlastně něco jako mantra, při vyslovení rezonuje a vzniká určitý, specifický zvuk. Rezonance zvuku jména, společně s ostatními aspekty spoluvytvářejícími osobnost člověka, ovlivňuje lidské bytí více, než si myslíme. S osobním – na míru přesným – astrologickým rozborem souvisí i jméno místa narození.

Jméno by mělo rezonovat a být v harmonii s tělem i duší člověka

Numerologie - odvaha pro změnu jménaTo neznamená, že jméno nutně musí být s námi v nesouladu. Ale někdy intuitivně vnímáme (někdo dokonce od dětství), že s energií jména je cosi v nepořádku. Nejsme s křestním jménem spokojeni, nelíbí se nám, máme s ním spojené nepříjemné asociace. To platí též o přezdívkách, ke kterým jsme přišli náhodně, nebo je sami zvolili. Stejně tak, zvolíme-li po sňatku nové příjmení, může se naše osobní energie nápadně změnit – někdy s pozitivním, někdy se záporným dopadem.

Totéž musíme vzít v úvahu, pokud se častěji stěhujeme. Někdy se přihodí, že se nezharmonizujeme s daným místem, s jeho jménem, historickou pamětí, legendami, karmou atd. A naopak, někdy nám nové prostředí energeticky velmi sedí, netušíme proč, přesto se v novém prostředí cítíme jako ryba ve vodě. Energetický vliv má dokonce číslo domu, v kterém bydlíme.

Vzpomeňme na indiány: s přibývajícím věkem, tak, jak se osobnost vyvíjí, od dětství až do stáří, mění svá jména. Podle toho, jak se mění osobnost jedince a podle toho, co v životě dokázal. Staré jméno se později nesmí vyslovovat. Indiáni uvážlivě volí jména pro své děti. Indiáni jsou velmi moudří. Víte, že indiánská čelenka je symbolem koncentrovaného myšlení?

Podobně to fungovalo ve starém Egyptě. Faraon nosil čelenku s vyobrazením hadí hlavy, posvátné kobry, ta spočívala, kde jinde, než na místě třetího oka. Egypťané běžně užívali dvě jména, druhé jméno uchovávali přísně v tajnosti, pro ochranu osobnosti. Pokud se člověk provinil proti daným společenským pravidlům, bylo mu za trest pozměněno a v nejhorším případě odebráno jméno. Zůstat bezejmenným, bývalo považováno za nesmírnou potupu. Ani čínská tradice není v tomto ohledu pozadu. Rodiče dávají dítěti falešné jméno na prvních sto dní života, chrání tak své potomky před negativní energií astrálních mocností. Teprve potom dítě dostane pravé jméno.


Uvažujete o změně jména a hledáte inspiraci?

Numerologie - odvaha pro změnu jménaZ určitých důvodů, osobních, které zde nebudu specifikovat, už delší čas uvažuji o změně jména i příjmení. Podstata tohoto rozhodnutí ale nespočívá v nespokojenosti se životem. Spočívá především v osobním posunutí se v profesní sféře, a s odstraněním určitých bloků z minulosti, které mohou člověka zpomalovat, brzdit v zásadních životních volbách.

Nad novým jménem jsem nepřemýšlela nikterak intenzivně, spíše jsem „čekala“ až mě „něco“ osloví, spontánně, intuitivně a hlavně pocitově.

Nové jméno i příjmení se v mé hlavě poskládalo tak nějak samo s ohledem na „náhodnou“ událost a určitý synchronní sled událostí. Pocitově jsem s novým křestním jménem okamžitě vnitřně souzněla, s novým příjmením o trošku méně. Provedla jsem numerologický rozbor a hned na první pokus vše sedělo téměř podle představ, které mám o výsledku.

Ale  s celkovým výpočtem, jméno + příjmení, to přeci jen nebylo úplně tak, jak bych chtěla. Zvolené jméno jsem chtěla zachovat nedotčené. Půl dne jsem si pohrávala jen s příjmením, přidávala písmena, až se mi před očima objevil výsledek numerologického rozboru shodný s mou představou, a pocitově jsem byla konečně spokojená.

Ve výsledku nejde o „náhlé“ dosažení dokonalosti, ale o nové nasměrování, takže je zde i prostor pro „učení se“, pro postupné osobní zdokonalování, prostor pro nové obzory a nové „životní nenáhody“.

A jak takový numerologický rozbor jména a příjmení může vypadat? Nahlédněte, pokud vás to zajímá. 

Numerologie - odvaha pro změnu jména


ROZBOR NOVÉHO JMÉNA A PŘÍJMENÍ

(V první řadě je třeba při změně již stávajícího jména vycházet z čísla životního, které je dáno numerologickým rozborem data narození (sečtením čísel data narození). Níže nebudu popisovat vše, co je při změně jména nutné zohlednit, ale předkládám pouze pro zajímavost část výsledné charakteristiky nového jména, bez obsáhlého číselného rozboru jmenné numerologické mřížky a dalších numerologických výpočtů.)

Vibrační číslo: je součtem všech písmen jména REBEKA a příjmení SPRINNCOVÁ. Vibrační číslo představuje především profesní a materiální život, postoje k životu, vnější projev člověka a jeho realizaci v životě.

11 – citlivost, intuice, mravní síla, výrazná psychická energie, schopnost vnímat inspiraci všude kolem sebe a rozvoj určitých vlastností podporuje zájem o duchovní cestu. Aktivita, ambicióznost a autoritativní chování přináší schopnost uspět v originálních a neobvyklých oborech a činnostech. Jedenáctka je nekonvenční, je důsledná, působí charismaticky a zajímavě pro okolí, může však být nestabilní a nepředvídatelná, především z důvodu širokého okruhu zájmů. Některé lidi může osoba s tímto vibračním číslem přitahovat, a jiné může odrazovat. Ona sama vědomě neubližuje, ale musí se naučit zvládat úzkost, podrážděnost a nervozitu, a vědomě vytvářet rovnováhu mezi dáváním a braním, a najít si pravidelný čas na odpočinek. Jedenáctka přináší nové vize a smělé plány, je vizionářská v plném slova smyslu, obsahuje moudrosti duchovního světa. Osoba obdařená jedenáctkou je vnímavá, kreativní, je individuální osobností s idealistickým pohledem na svět, může se stát nenapravitelným snílkem. Nerada se svěřuje a své soukromí si chrání. V některých neobvyklých oborech může velmi vynikat, může mít revoluční myšlení, obzvlášť pokud zvládne nástrahy „velkého ega“, pokud dokáže správným směrem usměrnit svou energii, a dokáže být soucitná k druhým. Často staví na své schopnosti nepřipoutávat se k věcem a okolnostem, a svým způsobem dokáže být lhostejná k reakcím druhých, pokud okolí nesouhlasí s jejím originálním vnitřním vedením. Jedenáctka si zachovává věčný optimismus, mívá zvláštní poslání a neobvyklé životní cíle, které se mohou dotýkat větší skupiny lidí, a které se snaží naplnit na úkor soukromého života. Jedná se o mistrovské číslo, které se plně realizuje, pokud člověk přistupuje k životu odpovědně, pokud neignoruje své vlohy a nadání, například léčitelské či vizionářské schopnosti, a pokud si plně uvědomuje svobodu své volby a je obeznámen s vesmírným konceptem příčin a následků.

Klíčová iniciála: jedná se o číselnou hodnotu prvního písmene křestního jména, zde je hodnocena intimní stránka člověka.

R = 9 – Devítka je aktivní, nerada jen tak lelkuje, má potřebu neustále něco tvořit, pomáhat druhým, ráda je užitečná. Je zvídavá, dokáže sledovat více různých oborů či zájmových činností najednou, následuje své vize a své ideály, klade si nelehké cíle, neodmítá dobrodružství.

Intimní číslo, číslo duše (číslo touhy srdce): jedná se o číselnou hodnotu samohlásek jména a příjmení (v 5. pádě). Představuje niterné touhy, sny a přání, odhaluje skryté ideály.

9 – devítka přináší touhu být pro ostatní přínosem, její přístup k životu je inspirativní, vyhledává dobrodružství. Ráda se učí novým věcem a je zvídavá. Pro své ideály je schopna velkých obětí. Musí se ale naučit zvládat náladovost, emotivnost a přecitlivělost.

Číslo realizace: jedná se o číselnou hodnotu souhlásek jména a příjmení, ukazuje charakter, aktivní schopnosti, životní ambice, předpoklady pro seberealizaci.

11 – jedenáctka je působivé mistrovské číslo životního poslání, psychického a mentálního nadání. Obsahuje vibrace soucitného učitele, dokáže nahlížet nejen do svého podvědomí, ale i do nitra druhých. Číslo jedenáct předurčuje ke spirituální citlivosti, k neobyčejné předvídavosti, již od dětství obdařuje člověka velkou fantazií. Je ctižádostivá, aktivní, má spoustu inspirace pro neobyčejné a netradiční záležitosti, je schopna uspět v záležitostech, do kterých se ne každý pustí s odvahou a velkým odhodláním. Díky přesvědčovacím schopnostem inspiruje druhé k aktivitě. Musí se naučit ovládat svou přecitlivělost a citový zmatek, zvládat silný tok vnitřní energie a vnitřní napětí, krotit svou touhu po ovládání situace, to souvisí i s ovládáním ve vztazích. Měla by být méně vybíravá, více rozhodná a ovládat svou náladovost.

Číslo aktivní (činné): jedná se o součet písmen pouze křestního jména. Výsledek odhaluje hlubokou vnitřní, niternou podstatu člověka.

6 – rovnováha, soulad, harmonie, něžnost, soucítění. Opatrovník universální lásky, učitel základních pravd, advokát prohraných sporů, usmiřovatel, strážce a duševní léčitel. Používá představivost k poznání všeho, co je skryté, svou odvahou se stává příkladem pro okolí. Energie tohoto jména umocňuje smysl pro krásu, umělecký manuální talent, empatii a toleranci. Učí odpovědnosti a vnitřní rovnováze v dávání a přijímání. Nejvyšším bohatstvím pro tuto energii je rodina a teplo domácího krbu.

REBEKA obsahuje karmické vibrace třináctky

13 – energie čísla třináct učí pracovitosti, trpělivosti a profesní odpovědnosti. Dává predispozice k práci vyžadující systematičnost, učí organizování a metodičnosti.

Energie písmen jména REBEKA: písmena A, B, E – pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností, písmena K, R – pracují na úrovni intelektuálních a myšlenkových procesů.

Monogram R S nese vibraci jedničky

1– odhodlání jít za hlasem svého srdce, umění poslouchat své vnitřní já. Rovnováhy bude dosaženo během vykonávání uspokojujících a naplňujících aktivit pokud bude do každodenních záležitostí vědomě uveden soulad mezi duševní a materiální stránkou života. Pasivita vzdaluje od cíle, to je třeba mít stále na paměti, protože přání  se splní a vytyčených cílů bude dosaženo, jedině když bude zmobilizována veškerá energie. K jakékoliv akci je člověk vždy připraven, pokud běžně – každý den – vnímá sílu přítomného okamžiku. K dosažení duševní rovnováhy přispěje vzdání se závislosti na ostatních a hýčkání si svých snů a idejí. Čím častěji člověk dokáže do cíle dospět samostatně, tím větší má šanci na dosažení celkové vyrovnanosti, duševní i fyzické.

Použitá literatura: Osud podle jména – Malgorzata Brzozová, Camila Karolinss – Jméno je váš osud.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT


Ke změně jména je nutné neudělat unáhlený krok, s novým jménem je dobré se nějaký čas sžívat, oslovovat se jím v duchu a uvědomovat si jeho resonance, než změnu učiníte. A také je třeba počítat s částečným nepochopením ve vašem okolí. Ale pokud je vám vcelku jedno, co si o vás kdo myslí, a pokud nežijete ve „společenské kleci předsudků“, tak to hravě zvládnete.

Související článek: „TY NEJSI NORMÁLNÍ“

Numerologie - odvaha pro změnu jména

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.