Numerologie – starobylé vědění o schopnostech člověka

Numerologické rozbory nejsou založené pouze na mystické teorii o energii čísel, jsou založené především na kosmických pravidlech a ponoření se do jejich vibrací. Všudypřítomné energetické vibrace sice nevidíme, přesto nás v každém okamžiku ovlivňují. Stejně tak my sami svým rozhodováním a osobním stylem života energetické vibrace do okolního prostoru vysíláme, a tyto neviditelné síly ovlivňují lidi i věci kolem nás. Naše životní energie je stejně činná a šíří se prostorem podobně jako energie světla nebo energie zvukových vln. Numerologie mnohé vypovídá o tvůrčích schopnostech každého člověka, podstatu této vědy, která se dočkala mnoha moderních úprav, už v dávných dobách vytvořil Pythagoras. Ale už v mnohem dřívějších dobách lidé věděli o skrytých energiích Universa a zásadách numerologie, například indiáni a staří Číňané měnili nejen svá jména, ale i jména svých dětí, dokonce i v evangelických písemnostech se můžeme dozvědět, že i Ježíš měnil svým učedníkům jména.

Numerologie - starobylé vědění o schopnostech člověka

Numerologie je spirituální věda založená na energii čísel, přitom platí, že numerolog se neorientuje pouze podle významu čísel, ale také podle svých zkušeností a intuice. Numerologický rozbor pracuje s interpretací různých dat a ve výsledku, po sečtení dvouciferných hodnot (podčísel), pracuje s jednomístnými čísly od 1 do 9, a s energií mistrovských čísel 11 a 22, které se během numerologického rozboru již dále nesčítají. Jedná se o magická čísla s mystickým významem, a stejně magická je interpretace základních devíti typů osobností, s danými osobnostními dispozicemi. Energie čísel nás ovlivňovala vždy, jejich mystický význam tu byl dokonce dříve než význam písmen abecedy, a v dnešní době binárních kódů si všudypřítomné energie čísel zaslouží naši pozornost. Analýzu čísel významných pro náš život lze získat nejen z data narození, nejen ze jména a příjmení, ale například i z našeho telefonního čísla, čísla domu či bankovního účtu. Každé, jakkoliv vysoké číslo lze analyzovat sečtením jeho jednotlivých cifer, protože každé složené číslo je ve své podstatě zobrazením základního jednociferného čísla od mystické jedničky až po mystickou devítku.

Numerologický rozbor redukuje základní údaje o naší jedinečné osobnosti především na základě data narození a na základě písmen, z nichž je složeno naše jméno. Písmena jsou na energetické úrovni propojena se základní numerologickou řadou výše zmíněných čísel 1 až 9 a čísel 11 a 22. Redukcí jakéhokoliv data, například významné životní události, se také lze dopracovat k poznání významu právě prožívaných či očekávaných okolností. Redukcí data narození v součinnosti s právě aktuálním letopočtem, se lze dopracovat k důležitým údajům o kvalitě energií, které nás v daném roce našeho života ovlivňují, anebo budou v příštích letech ovlivňovat, zde se jedná o takzvané devítileté cykly. Numerologickou analýzou dojdeme k vyššímu poznání o tom, s jakými předpoklady pro život se naše duše inkarnovala právě na to či ono místo na naší krásné planetě Zemi. Svůj význam a spirituální hodnotu ve výsledném efektu numerologického rozboru má také analýza písmen našeho rodného města či rodné země. Podobně čas a místo našeho narození zohledňuje také astrologický výpočet.

Numerologie - starobylé vědění o schopnostech člověka

Numerologie data narození, křestního jména a příjmení nám odhalí naše vlastnosti a charakter v plném světle, před působením těchto energetických vibrací se nelze nikam skrýt, jsou stále přítomné. Ovlivňují náš postoj k sobě samému i k okolnímu světu, podílejí se na našem rozhodování i jednání. Numerologickým rozborem se můžeme dostat k podstatě naší osobnosti, poznat do hloubky plán své duše, ujasnit si naše profesní předpoklady, společenské uplatnění, poznat naší skutečnou duchovní misi v tomto světě, který sám je založen na energii čísel, mystických symbolů, božské geometrii a v neposlední řadě na energiích binárního kódování. Dokonce je možné, pokud jsme již dosáhli plnoletosti, nechat si změnit jak křestní jméno tak i příjmení, pokud skutečně silně cítíme, že s naším jménem není něco v pořádku, a že nás související vibrace neovlivňují tak, jak bychom si přáli. Naše křestní jméno dostáváme od našich rodičů, což má samo o sobě velký význam, nic v našich životech není náhodné, tedy ani výběr jména pro dítě, které se má teprve narodit. V této souvislosti jsou zajímavé dávné zvyklosti v Číně, kde dítě dostávalo jméno až po sto dnech svého života, možná zde hrála důležitou úlohu právě numerologie. Pro výpočet charakteristiky jména, které se rodiče rozhodnou dát svému dítěti, je totiž důležité jeho životní číslo, které určuje až jeho datum narození, a které tedy není možné zohlednit dopředu v době, kdy jméno pro ještě nenarozeného potomka teprve vybíráme.

V číslicích data našeho narození je skrytý náš osobní kód, z kterého můžeme vyčíst nejen náš charakter, ale také rozpoznat touhy naší duše, našeho vyššího Já. Tento kód je skrytý v numerologické mřížce a v mnoha dalších možnostech rozboru číslic a písmen, které jsou v našem životě jednak stálé, ale které se časem i mění, například změnou jména se částečně změní i náš základní životní kód a tím i vibrace energií, které vyzařujeme, ať už vědomě či nevědomě, a které se k nám s určitou energetickou hodnotou vrací zpět. Typickým příkladem je změna příjmení v souvislosti se sňatkem, kdy žena, (v některých případech i muž), přijímá vibrace nového příjmení, což může mít na dosavadní život nezanedbatelný vliv. Jde o období, kdy je oslabena energie rodného příjmení-, v některých numerologických rozborech se bývalé příjmení, získané po rodičích, také může v celkovém rozboru zohlednit.

Okolnosti našeho narození se v podobě energetických vibrací zapisují do naší osobní databáze, do hologramu naší duše, databáze, která má své pevné místo v kronice Akáše. Morfogenetické pole naší jedinečné osobnosti je kronikou nejen našeho současného života, obsahuje také veškeré informace o minulých životech, a tyto informace, jejich hodnota, jsou vždy základem pro naše budoucí vtělení. Numerologický rozbor je pro nás přínosem, odkrývá plán naší duše, odkrývá naše skryté talenty, říká nám, v jakých oblastech našeho života na sobě máme zapracovat, aby hodnota informací, uložených v naší osobní databázi, získala a vyzařovala během našeho současného života co nejpozitivnější vibrace. A také aby získala co nejpozitivnější vibrace do všech životů příštích.

Numerologický rozbor je přínosem pro naši jedinečnou osobitost s originálním vyzařováním, poodhalí nám, jak svou osobnost prosadit, jak ve fyzickém světě ztělesnit své ambice a přitom zůstat svobodní a plní elánu. Dozvíme se, jak zůstat sám sebou, jak svobodně žít nespoutáni okolními událostmi či vnějším diktátem okolního prostředí. Jak si zachovat své soukromí nedotčené okolními, ne vždy příjemnými vibracemi, jak objevit a v životě uplatnit své priority. Naše základní charakteristika, daná numerologickým rozborem, nám pomůže naplnit náš životní cíl za podmínky, že se rozhodneme sami sebe poznat do hloubky, že sebereme odvahu na sobě zapracovat, zjemnit a zkvalitnit naše osobní vyzařování tak, aby cokoliv, co kolem sebe vyzařujeme, se nám v dobrém vracelo zpět. Život není a ani nemůže být bez překážek, žijeme v polarizovaném světě, ale od chvíle, kdy vědomě vezmeme život do svých rukou, budeme vědět, jak životní překážky lehce zdolávat. Budeme vědět, jak zkoumat své myšlenky, jakou hodnotu dát svým snům a představám o budoucnosti. Budeme vědět, jak svým vyzařováním působíme nejen na naše blízké, ale i na různé životní události. Dozvíme se, že jsme na tomto světě především hercem, a že díky našim talentům, zakódovaných v naší originální osobnosti, můžeme na jakékoliv publikum působit tak, abychom v dobrém upoutali pozornost, abychom se stali šťastnějšími nejen my sami, ale aby štěstí a láska, která z nás vyzařuje, příjemně ovlivňovala vnější svět. Svět, který se před naším zrakem neobjevuje jen tak náhodou, protože ve svém životě nejsme jen pouhým hercem odkázaným na kvalitu svých talentů, jsme také režisérem, scénáristou a spolutvůrcem všeho projeveného.

Eshop – inspirace pro vědomou mysl

Kvalitu svých talentů nerozvineme, pokud zůstaneme zabraní pouze do svého „divadelního světa“, musíme rozšířit své obzory a poznat, jak na sebe navzájem s každým, kdo se objeví buď přímo na společném jevišti, anebo nás jen zpovzdálí sleduje z vnějšího hlediště, v pravdě a lásce a bez příkoří vycházet. Numerologický rozbor našich blízkých (daný konkrétním typem programu narození), rodičů, dětí, přátel či nadřízených, nám také pomůže otevřít oči, pokud si uvědomíme, že žádná duše to na tomto světě nemá lehké, že v tom nejsme sami, a že si můžeme navzájem pomáhat, pokud se o sobě navzájem více dozvíme. Nikdo nedosáhne svých cílů jen sám za sebe, a nedosahuje jich jen sám pro sebe, můžeme si jakoukoliv životní cestu zjednodušit tím, že si uvědomíme, jak a s kým o své cíle „bojujeme“, ať už jde o rodinné vazby, osobní partnerské či pracovní vztahy. Numerologický rozbor nám pomůže být vstřícní a upřímní, dá nám odvahu odstranit z našeho obličeje zbytečné masky přetvářky a z našeho osobního slovníku slova jako je právě boj, nezdar, nespokojenost, soužení a tak podobně. Detailně vypracovaný numerologický rozbor nám předá informace, které ovlivní náš život nejen po stránce z hmotného, materiálního hlediska, ale především z duchovního, mentálního a psychologického hlediska. Jedinou podmínkou je, nezaložit tyto informace na dno někam do šuplíku, ale nechat se jimi motivovat a inspirovat se jak naplnit svůj vrozený potenciál, porozumět těmto informacím, a na jejich základě porozumět především sám sobě. Jde především o pochopení, že každý z nás si žijeme v tom svém vnitřním světě, jenomže tyto naše osobní světy nejsou diametrálně odlišné světy, jsou si navzájem velmi, velmi podobné.

Související článek: Děti narozené od roku 2000 – proč jsou jiné?

Numerologie - starobylé vědění o schopnostech člověka

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.