Očekávaný druhý příchod Krista

aridea-831232_1920Zřejmě některé jedince zklamu, možná rozzlobím, pokud si dovolím napsat, že očekávaný příchod Krista v podobě „osvícené bytosti“ je nesmysl, kterému část lidstva v nevědomosti podlehla. Pokud se obáváme nejistoty a přitom si neuvědomujeme, jak je to zbytečné, protože jistota prostě neexistuje, zbavujeme se tak osobní svobody. Jistota neexistuje stejně jako absolutní pravda. Je mnoho „pravd“ a každá z nich má své příznivce, posluchače a pozorovatele. Nejistota je přirozený stav bytí. Očekávaný druhý příchod Krista je strach převlečený za touhu po jistotě. Odevzdat svou naději v očekávání spasitele, je v přímém rozporu s tím, co vlastně onen příchod Krista znamená. Co si pod tím lze představit? Příchod „kouzelníka“ s kouzelnou hůlkou? Toto očekávání způsobuje, že nám (lidstvu) zbytečně uniká spousta energie a času. Tímto očekáváním se lidstvo snaží vyhnout vlastní odpovědnosti. Energie vysílaná směrem k tomuto přání, za posledních více jak dva tisíce let, by už dávno musela donutit tuto božskou sílu dotknout se země, předstoupit před svůj lid a zachránit náš svět. Musíme pochopit, že Země a její obyvatelé čelí nashromážděnému množství těžkých energií, které jsou naším vlastním výtvorem. Tyto energie můžeme shrnout do jediného pojmu: STRACH.

Duchovní energie Krista může být aktivní jedině skrze nás, každý jedinec může posilovat pozitivní vliv Světla a Lásky na dění v okolním světě

Láskyplné energie Světla proudí k nám z vesmíru, ano to je pravda, ale musíme si uvědomit, že k nám proudí prostřednictvím lidí, kteří jednají a žijí ve Světle Lásky. Energie Krista se k nám tímto způsobem zrcadlí, není možné očekávat, že lidstvo spasí příchod skutečné bytosti v podobě vysněného spasitele.

inspiration-378418_1920Vědomé zvyšování osobních vibrací, duchovní i duševní čistota, napojení na jediný zdroj skutečné lásky a nezbytné napojení na přírodu a přírodní zákony, je jedinou jistotou, jak najít Krista ve svém srdci, a tím zároveň posilovat kolektivní vědomí.

Každý muž i žena disponuje principem mužské a ženské energie, nevědomost vytváří disharmonii. Ženská energie je magnetická, přitažlivá. Mužská energie je elektrická a tvůrčí. Vesmír funguje na principu odpuzování a přitahování. V lidském životě to znamená účastnit se nepřetržitého toku dávání a přijímání.

Strach snižuje frekvenci vibrací. Pokud někdo šíří paniku, nebo se snaží své okolí ovládat strachem, sám má z něčeho strach, například ze ztráty postavení a moci, případně z vlastní bezmocnosti

Většina lidstva trpí vnitřním, nezpracovaným strachem, potlačovaný strach je zhoubný, vytváří astrální larvy (negativní energetická pole), potom zrcadlením vzniká realita, kterou vidíme před sebou. Astrální larvy potřebují výživu, pokud ji nedostávají, ztratí svou sílu a časem přestanou existovat. Energie Lásky vytváří pozitivní energetická pole, jedině skrze sebe se lidstvo dokáže napojit na nevyčerpatelný zdroj tvořivé vesmírné energie.

Vesmírný systém je unikátním, inteligentním hologramem – kosmickou energetickou sítí, každá projevená část v sobě obsahuje celek. Vesmírný hologram vytváří neomezená mysl, moudrost a nekonečná tvořivost. Lidská mysl – výtvor neomezené inteligence – je projevenou částí celku. Vesmírná inteligence se projevuje ve třech základních rovinách: fyzické, mentální, duchovní. Nic ve vesmíru není nehybné, na kvantové úrovni je vše tvořeno vibrací, včetně fyzické hmoty (koncentrované energie), neboť je složená z vibrujících atomů a energie. Rozdíl mezi jemnohmotným a fyzickým světem, mezi existenčními rovinami, se projevuje rozdíly mezi vibračními frekvencemi. Čím pomalejší frekvence, tím hmotnější úroveň. Čím rychlejší frekvence, tím jemnohmotnější úroveň. Na této jemnohmotné (astrální) úrovni existuje energie Krista v podobě archetypu, jehož existence je pro lidstvo tím nejlepším příkladem pro pozemský život.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Fyzický svět je složen z pevných látek, při hlubším pohledu si uvědomíme, že jde o energie projevující se v pevném, hutném stavu. Energie, které se účastní procesu tvoření, se nikam neztrácí, vibračními proudy se přenáší do centrální databáze kolektivního vědomí (vysokofrekvenčního pole). Holografická podoba osobního pole každého jedince se v každém okamžiku proměňuje, a to v závislosti na rytmu a kvalitě emocí, myšlenek a činů. Lidstvo samo tvoří VELKÉ DÍLO, každý jedinec je tvůrčím umělcem, ať už jedná v napojení na energii Krista, nebo jedná v nevědomosti pod tíhou strachu.

Očekávání spasitele je projevem STRACHU, je projevem SLEPÉ VÍRY, že někdo jiný za nás vyřeší naše kolektivní problémy

Určitě už jste se nejednou setkali s tím, že někteří lidé předstupují před veřejnost s prohlášením, že právě a jedině oni ztělesňují očekávaný příchod Krista na Zemi. Nad těmito aktivitami nezbývá nic jiného, než se pousmát a myslet si své.

Tvořivou energii lásky musí každý objevit jedině skrze své vlastní srdce, vnitřní klid a vyrovnanost, jiné cesty prostě není. Toto je jediná cesta ke spojení všech lidí v harmonii, což může znít jako utopie. Každý painting-1023419_1280jedinec může kolem sebe šířit světlo, a tím inspirovat ostatní, a tímto způsobem vkládat pozitivní energii do skupiny, a jednotlivé skupiny do celku. Oddělenost jeden od druhého je pouhým iluzorním klamem. Pokud budeme tento princip tvoření považovat za nemožný, pokud nepochopíme tuto kosmickou hru na pravdu (zákon příčiny a následku), v jejíchž pravidlech každý jeden z nás působí jako spolutvůrčí prvek, budeme i nadále popírat vlastní svobodu, tak zůstaneme ve spárech svazujících dogmat. Kristova energie, ve své celistvosti a komplexnosti, je otevřena všem lidem bez rozdílu, národností i vyznání. Smyslem života jsou prožitky, které vedou ke stanovenému cíli, nikoliv cíl sám, proto je kladen důraz na přítomný okamžik, jedině tak se lze vyhnout stresu ze strachu, jakým způsobem se nám podaří, nebo nepodaří, dojít do cíle. Konečné výsledky jsou předem dány, záleží jen na tom, jakou realitu z přítomných budoucností, nacházejících se v paralelních světech, si nakonec vybereme. Důležité je vybrat si vědomě, vědomě se účastnit velké kosmické hry, uvědomit si, že to nejdůležitější se odehrává v našem nitru, a že vědomí jedince je součástí inteligentního kosmického vědomí – živoucího vesmírného organismu.

Kristus není nejmocnější bytostí vesmíru – je nejmocnější DUCHOVNÍ energií vesmíru, je energií vedoucí k duchovnímu vzestupu, k rozvoji nového vědomí, a nakonec i k zvyšování vibrací lásky na Zemi. Kristovo vědomí je nejčistší forma Lásky.

Související článek: Energie Ježíše na kříži

Zobrazit všechny eKnihy

death-109110_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.