Osho Zen Tarot – Vina, Politika, Břemeno a Zdroj

Ráda používám tarot, skrývá mystickou moudrost v odpovědích na naše otázky. Mou oblíbenou sadou je Thothův tarot, Aleister Growley. Dnes jsem ale zamíchala balíček karet Osho Zen Tarotu. Byla to vnitřní volba, asi jako když přijdete ke své knihovně a ruka je podvědomou volbou vedena, bez uvažování, kterou knihu vybere. Mám ve své knihovně na jedné z poliček vyskládanou pěknou řádku různých balíčků vykládacích karet, podvědomí tentokrát zvolilo Oshův Tarot. Balíček výstižně malovaných karet nese podtitul: Transcendentální zenová hra. Položila jsem otázku týkající se současné situace v naší zemi, v našich krajích, kde jsme doma. Karty jsou citlivé bytosti, jejich přesná výpověď nás nikdy nepřestane udivovat, jejich odpověď přišla v názvech tří karet: Vina, Politika, Břemeno. Doplňující karta, která napovídá, kde je možné hledat řešení, nese název Zdroj. Karty odpověděly natolik přesně (alespoň na část základních otázek, které nás v současné době tíží), že jejich výpověď se týká nejen našich končin, ale celé Země. Například karta Vina, tento pojem se skloňuje v mnoha podobách, (na celém světě) jedni obviňují druhé, a zdá se, jakoby to nebralo konce. Ale pokud si dáme ruku na srdce a uvědomíme si, že někdy můžeme my sami mít „máslo na hlavě“, snadno sklouzneme k nežádoucímu vnitřnímu tlaku a začneme obviňovat také sami sebe – jenže ona ani tudy cesta nevede 🙂.

Osho Zen Tarot - Vina, Politika, Břemeno a Zdroj

Předkládám citaci Osho Zen Tarotu, abych do výpovědi karet „Vina, Politika, Břemeno a Zdroj“ nevkládala žádné své úvahy, osobní přesvědčení nebo názory. (Ale nevím, jestli vás dnešní volbou „naslouchání hlasu tarotových karet“ potěším, protože ono i to „ezo“ je také propírané ze všech stran, a tarot samozřejmě patří do esoteriky, která sama o sobě má, jako vše ostatní, své světlé i stinné stránky.)

OSHO ZEN TAROT – VINA

Osho Zen Tarot - Vina, Politika, Břemeno a ZdrojVina je jednou z nejdestruktivnějších emocí, které se nás mohou zmocnit. Když někomu ublížíme nebo půjdeme proti své vlastní pravdě, budeme se samozřejmě cítit zle. Ale nechat se přemoci vinou je jako pozvat si na návštěvu migrénu. Skončíme natolik obklopeni sužujícími mraky pochybností o sobě a pocity bezcennosti, že neuvidíme žádnou krásu a radost, kterou se nám život snaží nabídnout.

Všichni toužíme po tom být lepší – víc milující, víc bdělí, víc pravdiví sami k sobě. Ale budeme-li se trestat za každý nezdar pocitem viny, skončíme zajati v kruhu zoufalství a beznaděje, jenž nás zbaví jakékoli jasnosti ohledně sebe a situací, s nimiž se setkáme. Tak jak jsi, jsi absolutně v pořádku a stejně tak je absolutně přirozené, když občas sejdeš z cesty. Vezmi si z tohoto ponaučení a jdi dál, využij tuto lekci k tomu, abys neudělal stejnou chybu znovu.

TENTO OKAMŽIK!… tady a teď… je zapomenuto, jakmile začneš přemýšlet o dosažení něčeho. Když se probudí mysl toužící něčeho dosáhnout, ztrácíš kontakt s rájem, ve kterém jsi. Je to jeden z nejvíce osvobozujících přístupů: osvobodí tě hned teď! Zapomeň vše o hříchu, zapomeň vše o svatosti, obojí je hloupost, obojí zničilo všechny radosti lidstva. Hříšník se cítí být vinen, takže jeho radost je ztracena.

Jak se můžeš radovat ze života, když máš neustále pocit viny, nebo obviňuješ druhé? Špatně a zase špatně, zdá se, že se celý tvůj život, nebo že se celý svět skládá jen z hříchů. Jak potom můžeš mít radost ze života? Takto není možné mít ze života potěšení. Staneš se těžkým, obtěžkaným. Za krkem máš jako kámen uvázanou vinu, drtí tě, nenechá tě tančit. Můžeš snad takhle tančit? Může snad vina TANCOVAT a ZPÍVAT? Může snad vina MILOVAT? Může vůbec vina ŽÍT? Ten, kdo si myslí, že něco dělá špatně, je vinen, zatížen, mrtev aniž by zemřel, skočil již teď do svého hrobu.

OSHO ZEN TAROT – POLITIKA

Poznáváš toho člověka? Všichni, až na ty nejnevinnější a nejupřímnější z nás (děti), máme politika číhajícího někde v naší mysli. Ve skutečnosti je mysl politická. Samotnou její podstatou je plánovat, vytvářet schémata a snažit se manipulovat situace a lidi tak, aby dostala to, co chce. Na této kartě představuje mysl had, celý pokrytý obláčky a promlouvající „dvojím jazykem“. Důležité je však poznat, že obě tváře jsou falešné. Sladká nevinná tvářička vyjadřující „věř mi“ je maskou, stejně jako ta zlá, otrávená tvář „já ti ukážu“. Politici skutečnou tvář nemají. Celá ta hra je lež.

Pořádně se na sebe podívej, jestli náhodou nehraješ podobnou hru. To, co uvidíš, tě možná bude bolet, ale ne tolik, jako kdybys dál pokračoval ve hře. Nakonec to stejně neslouží ničím zájmům a nejmíň ze všeho tvým. Čehokoli tímto způsobem dosáhneš, promění se v tvých rukou v prach.

KDOKOLI, kdo umí dobře předstírat, kdo je pokrytec, se může stát tvým politickým vůdcem, tvým náboženským knězem. Stačí mu k tomu pokrytectví a mazanost (skrytá za božským neboli pomazáním duchem svatým), stačí mu fasáda, za níž se schovává. Tví politici žijí dvojí život, tví kněží žijí dvojí život – jeden u předních dveří, druhý u zadních dveří. A život u zadních dveří je jejich skutečným životem. Úsměvy u předních dveří jsou faleš, ty nevinně vyhlížející tváře jsou vypěstované.

Jestli chceš vidět realitu politika, musíš se na něj dívat od zadních dveří. Tam stojí ve své nahotě takový, jaký je, stejně jako kněz. Tyto dva druhy vychytralých lidí vládnou lidstvu. Velice brzo zjistili, že když chtějí vládnout lidstvu, musí OBVIŇOVAT, OSLABOVAT, HANOBIT. Zničit jeho důstojnost, sebrat mu všechnu slávu, PONÍŽIT ho. A vynalezli tak jemné způsoby ponižování, že je na scéně vůbec neuvidíš, NECHÁVAJÍ TO NA TOBĚ, aby ses sám ponížil, sám zničil. Naučili tě, jak pozvolna zabít sebe sama.

Osho Zen Tarot - Vina, Politika, Břemeno a Zdroj

OSHO ZEN TAROT – BŘEMENO

Když neseme ten náklad všeho, co bychom měli nebo neměli dělat, který nám naložili druzí, budeme za chvíli jako ta otrhaná postava, jež se všemi silami snaží vydrápat nahoru. „RYCHLEJI, ZABER, UŽ AŤ JSI NAHOŘE!“ pokřikuje na něj pomatený tyran, kterého nese na ramenou, zatímco zmíněnému tyranovi sedí na hlavě panovačný kohout. (Rychleji, zaber, ať už jsi nahoře – a že to někomu přinese hoře – co na tom!)

Jestli ti v těchto dnech život připadá jako jeden velký zápas od kolébky do hrobu, pak možná přišla vhodná doba pokrčit rameny a zkusit, jaké to je CHODIT BEZ TĚCH DVOU NA ZÁDECH. Máš své vlastní hory k dobývání, své vlastní sny ke splnění, ale nikdy nebudeš mít dost energie k jejich dosažení, dokud se neoprostíš ode všech očekávání, kterými tě zahrnuli druzí a která ty teď považuješ za svá. Je možné, že existují jen v tvé mysli, ale to neznamená, že tě nemohou strhnout k zemi. Je na čase si odlehčit a poslat je jejich vlastní cestou.

OPRAVDOVÝ ŽIVOT člověka je cesta, na níž se zbavuje lží, jež mu vnutili druzí. Vysvlečený, nahý, přirozený člověk je tím, čím je. Je to záležitost bytí, ne stávání se. Lež se nemůže stát pravdou, osobnost se nemůže stát tvou duší. Neexistuje žádný způsob, jak z nepodstatného udělat podstatné. Nepodstatné zůstane nepodstatným, podstatné zůstane podstatným, nelze je zaměňovat. A úsilí dosáhnout pravdy není nic jiného než vytváření ještě většího zmatku. Pravdy nemůže být dosaženo. Nelze jí dosáhnout, ONA UŽ TADY JE. Stačí, když se zbavíme lží.

Veškerá úsilí a účely a ideály a cíle a ideologie, náboženství a nápravné a zlepšovací systémy jsou lži. Dej si na ně pozor. Uvědom si skutečnost, že to, jaký jsi, je lež. Zmanipulovaný, zkultivovaný ostatními. Usilování o pravdu jen rozptyluje a něco odsouvá. Je to způsob, jak se lži skrývají. Podívej se na tu lež, pozorně se podívej na lživost své osobnosti. Protože uvidět lež znamená zastavit ji. Přestat lhát znamená přestat hledat jakoukoli pravdu – není proč. V okamžiku, kdy lež zmizí, je tu pravda v celé své kráse a zářivosti. Lež zmizí, jakmile ji uvidíme, a to, co zbyde, je pravda.

OSHO ZEN TAROT – ZDROJ

Když mluvíme o spojení „se zemí“ nebo „s vlastním středem“, je vždycky řeč o tomto zdroji. Když začínáme nějaký tvořivý projekt, jsme naladěni na tento Zdroj.

Tato karta nám připomíná, že máme přístup k obrovskému rezervoáru energie. A že se na něj napojíme přemýšlením nebo plánováním, ale tím, že se spojíme se zemí a se svým středem a ztišíme se natolik, abychom byli se zdrojem v kontaktu. Je přítomen v každém z nás jako OSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍ SLUNCE, které nám dává život a energii. Je to čistá, pulzující energie, dostupná a připravená dát nám cokoli, co potřebujeme k dosažení svých přání, která nás uvítá zase zpátky doma, když si chceme odpočinout.

Takže ať už právě teď začínáš něco nového a potřebuješ inspiraci, nebo jsi zrovna něco dokončil a chceš si vydechnout, jdi ke zdroji. Jsi vždy očekáván a nemusíš udělat ani krok z domu, abys ho našel.

INSPIRACE – tištěné a elektronické knihy Psychologie chaosu

Zen po tobě chce, abys vyšel z hlavy směrem k základnímu zdroji… Neznamená to, že by si Zen nebyl vědom možností využití energie v hlavě, ale když budeš všechnu energii využívat v hlavě, nikdy si neuvědomíš, jaké to je být celkem.

Když energie zůstává ve středu, pulzuje, když se nikam nepohybuje, ani do hlavy ani do srdce, je v samotném zdroji, odkud ji čerpá jak srdce, tak i hlava, pulsuje v samotném zdroji – to je skutečný význam zenu. Zen znamená sedět ve zdroji samotném a nikam se nehýbat, až se vynoří obrovská síla, transformace energie ve světlo a lásku, ve větší ŽIVOT, V SOUCIT, V TVOŘIVOST. Může na sebe vzít mnoho podob. Ale nejdřív se musíš naučit, jak být u zdroje. Pak zdroj rozhodne, v čem spočívá TVŮJ POTENCIÁL. U zdroje se můžeš uvolnit a on ti ukáže tvou sílu a tvůj vlastní potenciál.

Osho Zen Tarot - Vina, Politika, Břemeno a Zdroj

GALERIE FANTAZIE – Květinové dekorace, dárky

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.