Ovládací životní dramata

girl-1774818_1920Co jsou ovládací dramata? Odpověď můžeme nalézt v knize: Celestinské proroctví, pracovní kniha. Odkaz Jamese Redfielda je stále aktuální, je přínosným vhledem nejen do lidské psychiky. Pomáhá nám pochopit, mimo jiné, jak se lidé vzájemně okrádají o energii. Je také návodem, jak se povznést na vyšší vibrační úroveň.

„Čtvrté poznání nám říká, že lidé soutěží o energii. Děláme to proto, že nám to dává psychické povzbuzení. Věříme, že musíme získat pozornost, lásku, uznání, podporu a souhlas – což jsou všechno formy energie – od druhých. Způsob, jak tuto energii přitahovat, jsme si osvojili ze vztahů, které jsme měli jako děti ke svým rodičům.

Jedním z prvních kroků, který musíme učinit, abychom se mohli začít vědomě vyvíjet, je zbavit se svých navyklých postojů, obav, mylných informací a způsobů ovládání proudu energie. Ve svém dětství jsme se nevědomě přizpůsobovali svému okolí. Chování našich rodičů a to, jak jsme se v jejich přítomnosti cítili, nás naučilo přitahovat k sobě podobné energie v podobě lidí a situací, shodné s tím, jak se ve svém nitru cítíme.

V Celestinském proroctví se říká:

„Každý z nás se musí vrátit do své minulosti, do svého dětství a zjistit, jak se tento návyk formoval. Když víme, jak vznikl, uvědomujeme si svůj způsob ovládání. Nezapomínej, že většina členů rodiny používala svých vlastních dramat, jejichž prostřednictvím se snažili vytahovat energii z nás dětí. Proto jsme si museli vytvořit své vlastní ovládací drama. Museli jsme mít nějakou strategii, jak dostat energii zpět. Své vlastní drama si vytváříme vždy ve vztahu k ostatním členům rodiny. Nicméně jakmile rozpoznáme energetickou dynamiku v naší rodině, můžeme prohlédnout tyto ovládací strategie a vidět, co se skutečně děje.

V rukopisu se mluví o čtyřech hlavních způsobech ovládání energie, a mezi nimi je spojitost. Někteří lidé používají v různých situacích více než jednoho způsobu, ale většina z nás má své hlavní ovládací drama, které opakujeme podle toho, jak bylo účinné na členy naší rodiny.

hammock-1031363_1280

Celestinské proroctví: „Druhy ovládacích dramat“

ZASTRAŠOVATEL

Zastrašovatelé získávají pozornost druhých tím, že užívají tělesné síly, hrozeb, hulákání a neočekávaných výbuchů vzteku. Druzí jim věnují pozornost ze strachu, aby nevyvolali jejich nepříjemné poznámky, zlost nebo v extrémních případech zuřivost. Zastrašovatelé přitahují energii proto, že druzí se obávají toho, co se může „stát příště“. Zastrašovatelé jsou vždycky středem pozornosti. Vyvolávají v druzích nervozitu a strach.

Jsou to v podstatě egocentričtí lidé, kteří obvykle poroučejí druhým, neustále mluví, jsou autoritářští, bezohlední a sarkastičtí a občas se uchylují k násilí. Zastrašovatelé jsou pravděpodobně ze všech lidí nejvíce izolovaní od universální energie. Zpočátku na sebe upoutávají pozornost druhých lidí tím, že kolem sebe vytvářejí auru moci.

Každé ze čtyř ovládacích dramat vytváří zvláštní energetickou dynamiku, které se říká odpovídající drama. Například odpovídající drama vytvořené Zastrašovatelem je nejčastěji drama „Trpitel“ – které je extrémně pasivní. Trpitel, který cítí, že ho Zastrašovatel okrádá o energii, se brání tím, že zaujme podlézavý, bezmocný postoj: „Podívej, jak mi ubližuješ. Přestaň s tím, jsem příliš slabý.“ Trpitel se snaží vyvolat v Zastrašovateli pocit viny, aby zastavil jeho útoky a získal zpět ztracenou energii. Dalším odpovídajícím dramatem může být drama „Protizastrašovatel“. Toto drama se vytváří, když postoj Trpitele není účinný nebo když je zastrašovaný také agresivní. Tento člověk se bude proti Zastrašovateli bránit. Jestliže byl jeden z rodičů Zastrašovatel, je pravděpodobné, že jeden z jeho rodičů byl také Zastrašovatel nebo pasivní Trpitel.

Zastrašovatel/Vůdce. Spojí-li se Zastrašovatel se skutečným zdrojem energie, získá mnohem víc sebeúcty, bude-li užívat svých vůdcovských schopností. Sebevědomý, ne však panovačný, sebejistý, ne však arogantní, bude mít větší požitek z řešení problémů a větší možnost získat spolupráci druhých.

girl-1733335_1920

TAZATEL

Tazatelé neohrožují druhé lidi tělesně, ale oslabují jejich vůli a zpochybňují všechnu jejich činnost a motivaci. Jako nepřátelští kritici hledají způsoby, jak najít něco špatného ve všem, co druzí dělají. Čím víc vám budou vyčítat vaše chyby a omyly, tím víc je budete sledovat a reagovat na každý jejich pohyb. Tím, že se snažíte ospravedlnit se nebo odpovědět, posíláte jim svou energii. Je pravděpodobné, že všechno, co řeknete, bude dříve nebo později použito proti vám. V přítomnosti těchto lidí máte pocit, jako byste byli neustále sledováni.

Tazatelé jsou obezřetní, cyničtí, skeptičtí, sarkastičtí a moralističtí perfekcionisté, kteří dovedou být zuřivě manipulativní. Pozornost druhých získávají zpočátku tím, že jsou vtipní, logičtí, věcní a inteligentní.

Když jsou rodiči, Tazatelé vytvářejí Pozorovatele a někdy Trpitele. Oba tyto typy se snaží uniknout zkoumání tazatele.

Tazatel/Obhájce. Transformovaný Tazatel může využít svých přirozených sklonů k výzkumu a stát se učitelem, poradcem nebo obhájcem.

POZOROVATEL

Pozorovatelé žijí ve svém vnitřním světě nevyřešených zápasů, obav a sebepochybností. Nevědomě věří, že když budou vypadat tajemně a odtažitě, druzí se budou snažit pochopit je. Jsou často opuštěni a udržují si svůj odstup ze strachu z toho, aby jim druzí nevnucovali svou vůli nebo nezpochybňovali jejich rozhodnutí (jako to dělali jejich rodiče). Protože věří, že musejí všechno udělat sami, nikoho nežádají o pomoc. Potřebují „spoustu prostoru“ a zřídkakdy se nechají spoutat závazky. Jako dětem jim nebylo často dovoleno uspokojit svou potřebu nezávislosti a málokdy se jim dostalo uznání.

Neuvědomují si, že jejich rezervovanost je příčinou toho, že nemají co chtějí (nař. peníze, lásku, sebeúctu), a také důvodem jejich pocitu stagnace a zmatku. Za svůj hlavní problém považují nedostatek něčeho (peněz, přátel, společenských styků nebo vzdělání). Obvykle jsou nezaujatí, nedostupní, blahosklonní, neochotní spolupracovat, vzpurní a záludní.

Zatímco udržování odstupu je jejich obranou, od své vlastní energie se oddělují s takovými prohlášeními jako „Jsem jiný než ostatní“, „Nikdo opravdu nerozumí tomu, co se snažím dělat“, „Nejsem ochoten hrát jejich hloupou hru“, „Jen kdybych měl…“ Příležitosti jim unikají, zatímco všechno zbytečně analyzují. Při sebemenším náznaku konfliktu se Pozorovatel začne vyjadřovat nejasně a dokáže doslova zmizet (nezvedá telefony a nedodržuje schůzky). Tito lidé zpočátku upoutají pozornost svou tajemnou, nedostupnou osobností.

Pozorovatelé obvykle vytvářejí tazatele, ale mohou se zaplést i do dramat se Zastrašovateli nebo Trpiteli, neboť stojí ve středu kontinua.

Pozorovatel/Nezávislý myslitel. Jakmile se pozorovatel zbaví své potřeby udržovat si odstup, může využít svých hlubokých intuitivních zdrojů a tvořivosti k tomu, aby se stal terapeutem, léčitelem nebo umělcem.

walker-1413707_1920

TRPITEL neboli OBĚŤ

Trpitelé mají stále pocit, že se jim nedostává síly, aby se postavili světu aktivním způsobem, a proto vyžadují soucit, který jim přitahuje energii. Když užívají mlčenlivé metody, mohou sklouznout do pozice Pozorovatele, ale jako Trpitelé si dají záležet na tom, aby jejich mlčení nikdo nepřehlédl.

Vždycky pesimističtí Trpitelé přitahují pozornost svým ustaraným výrazem, vzdycháním, pláčem, zasněným pohledem, pomalým odpovídáním na otázky a neustálým opakováním dojemných dramat a krizí. Rádi stojí poslední v řadě a podrobují se druhým. Nejčastěji odpovídají slovy „Ano, ale…“.

Trpitelé zpočátku svádějí druhé svou bezbranností a potřebou ochrany. Nicméně nechtějí nic opravdu vyřešit, neboť by tak ztratili svůj zdroj energie. Jejich chování může být příliš úslužné, a to je nakonec vede k tomu, že se cítí zneužívaní, ale posiluje to jejich metodu získávání energie. Tito příliš ochotní lidé mají velmi malou schopnost cokoliv odmítnout, a proto se stále brání, omlouvají, něco vysvětlují, příliš mluví nebo se snaží řešit cizí problémy. Odkrývají se tomu, aby je druzí zvěcňovali, např. kvůli jejich kráse nebo sexuálním laskavostem, a pak se jim nelíbí, že nejsou dostatečně oceňováni.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Trpitelé udržují svůj trpitelský postoj tím, že přitahují lidi, kteří je zastrašují. V extrémních případech rodinného násilí zatahuje Zastrašovatel Trpitele do stále násilnějších situací, až dojde k vyvrcholení. Po vyvrcholení Zastrašovatel ustoupí a omluví se, čímž Trpitele svede nazpět.

Trpitel/Reformátor. Když trpitel pozná opravdovou jednotu, je schopen zůstat ve spojení se svým vnitřním zdrojem a stane se soucitným reformátorem, sociálním pracovníkem nebo léčitelem.

Ovládací dramata jsou založena na strachu

Všechny způsoby ovládání energie jsou zakořeněny v původním strachu z toho, že když ztratíme spojení s rodičem, nebudeme schopni přežít. Když jsme byli dětmi, naši rodiče byli zdrojem našeho přežití, a když jsme potřebovali energii, abychom se cítili bezpečněji, používali jsme takové drama, které se zdálo být účinné. Když si však uvědomíme, že existuje univerzální zdroj energie, který je dostupný všem, nemusíme se nadále spoléhat na své staré způsoby ovládání a přežívání. Když změníme své drama tím, že se spojíme se svým vnitřním zdrojem, začneme existovat na vyšší vibrační úrovni. Když si svá dramata uvědomíme, můžeme je změnit v pozitivní vlastnosti.“

Zdor textu: Celestinské proroctví, pracovní kniha. James Radfield a Carol Adrienne, Pragma 1996

VIDEO: film Celestinské proroctví

dsc_1023

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.