Platidla a hermetické symboly

dollar-1362243_1920Hermetické symboly máme často přímo na očích, ať už jde o architekturu, platidla, pečetě, nebo umělecká díla, a nakonec i samotnou přírodu. Víte například, že na americké jednodolarovce je napsáno: „NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD“? Na mnoha bankovkách nebo mincích, z různých států světa, včetně eura, najdeme šesticípou hvězdu – hexagram. Tajemství symbolů obrazně znázorněných na různých platidlech je obsáhlé, podívejme se stručně alespoň na některé z nich. Nejvýstižnější, co se hermetických odkazů týče, je jednodolarová bankovka, která se jako platidlo ve Spojených státech používá od vlády presidenta Franklina Delana Roosevelta.

Americká jednodolarovka – tajemné symboly

dollar-1161782_1280

Pyramida, božské oko, hexagram, orel s hadem v zobáku

PYRAMIDA: základna pro tajemnou moc a sílu vesmíru. Obecně je považována za posvátný chrám Slunce, symbol všech kosmických sil, věčnosti a ochrany. Působí jako tvarový zářič, kosmickou energii přijímá, soustřeďuje, transformuje a vysílá do okolí. Nedokončená pyramida na bankovce: říká nám, že ještě není dokončeno jakési tajemné, velké dílo? Jde o „Nový světový řád“? Co je konečným cílem (probíhající) světové globalizace? (Pyramida na bankovce je zednářským symbolem.)

Nápis pod pyramidou: „Novus ordo seclorum“ – „Nový světový řád“

masonic-385251_1920BOŽSKÉ OKO: mystický symbol, třetí oko, latentní sídlo paranormálních schopností. Otevřené třetí oko představuje vědomou spirituální, mystickou cestu duchovního poznání. Oko Horovo (bůh Slunce a světla) je jedním z egyptských hieroglyfů, které jsou pokládány za symboly magického významu, prezentuje duchovní energii, a božský pohled, který je přítomen vždy a všude.

TROJÚHELNÍK: božská triáda, princip tvoření, oko vše-vidoucího boha. Božská triáda představuje mysl, tělo a ducha, toto jest nazýváno trojjediným božstvím. Triáda sjednocuje protiklady a povznáší je na vyšší úroveň. (Svatozář v trojúhelníku znamená boží oko.)

MAGICKÁ TŘINÁCTKA: skrývá mytická tajemství, je symbolem zvratů a změn. Na bankovce najdeme: třináct drobných hvězd, třináct šípů a ratolest s třinácti lístky v orlích pařátech, pyramidu bez vrcholku složenou z třinácti řad, nápis nad pyramidou složený ze třinácti písmen.

judaism-1015469_1920HEXAGRAM: v kruhu napravo vidíme ještě symbol hexagramu, (nad orlem, který drží hada v zobáku – hadí síla). Nad orlem je třináct drobných hvězd, pokud je správně propojíme dostaneme Davidovu hvězdu. (Trojúhelník postavený špicí nahoru: mužský princip, symbol planoucího ohně, božského slunce. Trojúhelník postavený špicí dolů: ženský princip, symbol živlové energie vody, plodnosti, matky a Země.)


Šalamounův chrám – dva posvátné sloupy – Boaz a Jakin

coins-835926_1280

Posvátné sloupy Šalamounova chrámu najdeme nejen na platidlech

BOAZ: černý, pravý, ženský sloup – jeden ze dvou sloupů chrámu krále Šalamouna v Jeruzalémě. Představuje ženský princip, jednu ze dvou polarit vesmíru. JAKIN: bílý, levý, mužský sloup. Sloup Jakin představuje mužský princip, jednu ze dvou polarit vesmíru. Společně, ve svaté dvojici, podporují božský chrám a tvoří dokonalou jednotu. Zde opět najdeme, mimo jiné, skrytý symbol hadí síly (životní energie), a zřejmě také skrytý význam dvojšroubovice DNA.

Svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle (představuje materiální svět). Krychle je prostorový útvar, šestiúhelník je její dvojrozměrná podoba. S šestiúhelníkem souvisí význam hexagramu.

Uprostřed posvátných sloupů vidíme také symbol KRÁLOVSKÉ KORUNY (symbol nejvyšší moci, osvícení, změněného stavu vědomí apod). To vše spojuje na energetické a symbolické úrovni skutečnost, že si lidé odpradávna uvědomují vesmírné energie (morfická pole), ať už pouze intuitivně, podprahově, nebo dokáží vědomě s touto tvořivou přírodní silou pracovat.

Orel s hadem v zobáku – probuzená hadí síla

coin-855597_1280ORLÍ SÍLA: symbol neomezené moci, čistého bytí, skryté latentní síly lidské duše. Orel je posvátným symbolem nebeské říše, indiánské totemové zvíře. Orel s hadem v zobáku představuje symbol probuzené hadí síly (nejvyšší duchovní úrovně, kundaliní). Podobně jako had na stromě, případně na kříži, představuje nejvyšší alchymistický proces (mystická svatba). Jde o proces posvátného spojení vesmírných protikladů.

(Ne náhodou mají egyptští faraoni na čelence vyobrazen mystický symbol hada, který představuje energii hadí síly, související s květem života, s posvátnými vědomostmi, transformací vědomí apod.)

peso-910185_640

Pentagram a božský poměr: Zlatý řez

money-820327_1280

Na okraji mince vidíme dvanáct pentagramů, uprostřed člověka jako symbol mikrokosmu

pentacle-1015485_1920PENTAGRAM: představuje koncentrovanou sílu vesmírných energií Je symbolem člověka, dechu a vývoje lidského ducha. Často je nazýván planoucí hvězdou mágů. V magickém pětiúhelníku je skryt další velmi mocný prastarý symbol – Zlatý řez. (Magický význam má také číslo dvanáct.)

AGRIPPŮV PENTAGRAM: člověk jako symbol mikrokosmu. Jde o symbol mágů a zasvěcenců, je vyjádřením neobyčejných vědomostí, díky nimž lze nalézt spojení s vyššími sílami Universa.

ZLATÝ ŘEZ: božský princip, nadčasový symbol všech věků, symbol skrytý v dynamických principech božské přírody, symbol posvátné tvořivosti. Všude v přírodě se v mnoha podobách objevuje tajemný kód – božský princip. Jde o jednotící princip vesmíru, univerzální zákon, klíč k fyzice kosmu. Božský poměr nalezneme v širších souvislostech v celém vesmíru, v přírodě, v proporcích člověka, v architektuře, v umění. Zlatý řez je přítomen všude, kde je harmonie, symetrie a rovnováha.

plant-1158445_1280Božský poměr: každá malá část je neoddělitelnou částí většího celku, kdy vše je v dokonalé harmonii. Celek je k větší části v přesně stejném poměru jako větší část k části menší. Mikrokosmos (člověka) není oddělen od makrokosmu (nekonečného vesmíru). Nepřipomíná nám to HOLOGRAFICKÝ VESMÍR?

Zlatý řez, jeho harmoničnost a rovnováhu, najdeme připomenutý ve starém zákoně, dále v egyptských a řeckých chrámech, v pyramidách. V přírodě jej nalezneme ve struktuře biologických soustav, v proporcích lidského těla, v semeníku slunečnice, v uspořádání semínek borové šišky, ve hvězdičce ze semínek v rozkrojeném jablku, ve spirálovitých ulitách. Nově je viděn stále častěji ve vzkazech z minulosti a zároveň budoucnosti: v symbolice kruhů v obilí.

Tato symbolika je mnohem bohatší a složitější, než jak zde stručně nastiňuji. Prazáklad najdeme již v KABALE. Opět zde ukazuji, že hadí síla – princip životní energie, který se máme naučit vnímat a správně uchopit díky osobním zkušenostem, je obsažen snad ve všech mystických učeních.

Související články: Spirituální tajemství zlata,  Washington a posvátná geometrie, Symbol královská koruna.


Ještě pro zajímavost: Aztécký kalendář – bůh Slunce Tonatuih

AZTÉCKÝ KALENDÁŘ: mystický kámen Slunce, symbol pomíjivosti času, minulosti, věčnosti a posvátné pravdy. Kamenný reliéf představuje kruhový oltář s astrologickými a astronomickými symboly. Obsahuje informace o evolučních cyklech vesmíru a lidstva, o posvátnosti cyklického času. Ve středu reliéfu je zobrazen aztécký bůh Slunce Tonatuih. Čtyři čtverce uprostřed symbolizují čtyři roční období. Aztécký kalendář slouží k určování světových stran, a cyklického pohybu planet a vesmírných těles po obloze, pro určování zatmění Slunce a Měsíce, a dalších astronomických a astrologických jevů, na tehdejší dobu naprosto dokonale a přesně stanovených.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Na této minci je pouze střední část z celého obrazu aztéckého kalendáře

coin-961233_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.