Polárka, Sirius, Plejády

delicate-arch-896885_1280 (1)Nejen planety, Slunce a Měsíc hrály v životech pohanských nebo starověkých národů důležitou roli. Také souhvězdí nebo samostatné hvězdy jsou opředeny poučnými bájemi a mýty. Hvězdy, planety, komety, Slunce, Měsíc a živlové energie – to vše jsou od nepaměti lidskými generacemi napříč celým světem uctívané vesmírné mocnosti. Mezi těmito mocnostmi a lidmi platí tichá dohoda o nekonečné vesmírné harmonii. Dodnes ale nejsme, ač bychom si to možná přáli, schopni dohlédnout do nekonečných vesmírných dálav. Možná by stačilo uvědomit si, že toho ani není zapotřebí. Paradoxně totiž zapomínáme, že ve vesmíru se vše cyklicky opakuje. Od velkých kosmických cyklů až po pravidelné přírodní rytmy. Od střídání dne a noci, po proměnlivá roční období, přes lunární proměny a sluneční periodické proměny až po biorytmy člověka.

Toužíme vesmír objevovat, leckdo touží přijít na to, jak si vesmír dokonce podmanit. Ale na jednu důležitou věc zapomínáme: na rozdíl od našich dávných předků už dlouhý čas neuznáváme duchovní vědomí vesmíru. Slunce nám během roku věnuje nejeden nádherný červánkový soumrak, to se potom nadšeně kocháme. Ale dokážeme být také vděční a vnitřně hluboce pokorní? Pokud tyto vlastnosti v sobě znovu neobjevíme, nesmíme se potom divit, pokud se nad naším světem snese soumrak temný, podobný soumrakům, jimž nejedena vyspělá civilizace v minulosti, v hlubinách nepoznaných věků musela čelit. Je jen na nás, zda se rozhodneme pro pýchu a pád, nebo raději a s oduševnělým rozmyslem pro vděčnost a pokoru.

Pohanské národy měli k hvězdám blíž než moderní generace, protože se dokázali napojit skrze nevědomí na dnes opomíjené vědomí přírody, uctívali tyto prchavé okamžiky pravdy, kdy hranice času a prostoru zcela mizí a odkrývá se posvátné tajemství vesmíru.

Severka (Polárka)

Polárka nebo-li Severka je jednou z nejuctívanějších hvězd vůbec. Polárka je považována za vesmírný ,,průsečík“, za onen tajemný a jediný pevný bod vesmíru, který vše pomyslně spojuje se vším pomocí vesmírného stříbrného provazu. Polárka a stříbrný provaz – pupeční šňůra Matky Země, představuje spojení vesmíru se světem lidí.

aztec-calendar-642655_1280Můžeme si opět připomenout, že velmi pečlivými pozorovateli hvězdného nebe jsou indiáni. Vědí, že pohyby nebeských těles jsou cyklické, a že planety a hvězdy ovlivňují pozemské dění.

Polárka představuje pro indiány bohyni tance, božskou moc, pod jejíž taktovkou tančí v nekonečném kruhu a v nikdy neutuchajícím víru magických událostí veškerá nebesa. Uctívají tuto božskou moc rituálními tanci, pohybem napodobují různá znamení a úkazy vypozorované z nekonečné noční oblohy.

Posvátný Sirius

Od srpna pozorujeme na obloze v souhvězdí Velkého Psa nejzářivější hvězdu – Sirius. Je jednou z mála hvězd, které jsou Zemi nejblíže, je zhruba dvakrát větší než Slunce. Její vysoká zářivost spočívá také v tom, že Sírius je vlastně dvojhvězda. Na její počest podnikali lidé poutě k posvátným místům. Sirius najdeme na obloze nedaleko souhvězdí Orion. Nejlépe je pozorovatelný na noční zimní obloze, jde o nejzářivější hvězdu mrazivých zimních nocí. V květnu Sirius tajuplně odchází a vrací se ze své vesmírné pouti do naší zeměpisné šířky koncem léta. Egypťané uctívali Sirius jako bohyni Isidu, ochránkyni hvězdného nebe. Sirius, hvězda moře, ochraňuje poutníky a mořeplavce. Symbolem této posvátné hvězdy je velká lastura.

Polárka, Sirius, Plejády

Tajemné Plejády

Plejády představují skupinu hvězd v souhvězdí Býka. Plejády jsou od Země vzdálené zhruba 420 světelných let. Také legendy o plejádách jsou prastaré a v mnohých zeměpisných šířkách jsou si obdivuhodně podobné. Viditelných pouhým okem v této hvězdokupě je sedm tajuplných a nejzářivějších hvězd, kterým říkáme – sedm sester. Sedmička je také tajuplné mystické číslo. Od nepaměti lidé předpokládají, nebo snad toužebně vyhlížejí, ve vzdálených slunečních soustavách existenci planet podobných Zemi. Legendy o Plejádách a možných ,,plejáďanech“ jsou staré jako lidstvo samo. Některé legendy dokonce působí, jako by je nějaká neviditelná síla opakovaně a snad i cíleně vkládala do lidského vědomí.

Zobrazit všechny eKnihy

Vesmírné mocnosti, opředené tajemnými a v mnohém si podobnými bájemi, možná skrývají nejedno tajemství o skutečné historii lidstva, o záhadném a do dnešních dnů nepotvrzeném, skutečném vývoji člověka na planetě Zemi.

Návštěvníci z hvězd a jiné dimenze

Určitě jste už zjistili, že se v článcích na mém webu nedočtete o mimozemšťanech, o bytostech navštěvujících náš pozemský svět v „létajících talířích“. Píšu pouze o tom, o čem jsem přesvědčená, a pokud si dokážu nejrůznější informace intuitivně spojit dohromady. Včetně informací získaných napojením se na astrální hvězdnou sféru. Nejlépe se mi píše o věcech, které mám potvrzené osobní zkušeností. Mimozemšťana jsem ještě žádného neviděla, ani tady ani TAM (astrální sféra), takže bych ani nemohla na toto téma obsáhleji psát. Co tím chci říct? Nevím, jestli existují mimozemšťané v té podobě, v jaké si je většina lidí představuje, a ani nevím, jestli to chci vědět, nepátrám po tom, není to pro mne podstatné. Podstatný je pro mne můj život tady a teď a k tomu mimozemské bytosti nepotřebuji.

Víra v cokoliv předpokládá určité zkušenosti, prožitky a vnímání nepozemských energií. Svou víru může člověk soustředit například na anděly, respektive na andělské energie, láskyplné vibrace, a dokonce bez jakýchkoliv pochyb. Není dne, abych andělům nepoděkovala za to, jak jsou úžasní. Anděla si můžeme představit jako krásnou okřídlenou bytost nebo oblačnou vílu. Nebo spíše jako vibrující energii, oscilující v jiném frekvenčním pásmu a nesoucí v sobě informace o povaze a vlastnostech bytosti zvané anděl. Jedna ani druhá podoba nadpozemských bytostí se vzájemně nevylučuje. „Okřídlenou bytost“ si představujeme pro zjednodušení a snadnější pochopení oné, pro někoho nadpřirozené a pro někoho naprosto reálné energie, která představuje určitý archetyp, která symbolizuje určitou podstatu bytí. Andělská křídla pouze symbolizují nebesa, nehmotný a přece skutečný nadpozemský svět. Některé archetypy představují nevědomé struktury lidské duše, a z tohoto důvodu si nemůžeme andělské bytosti spojovat pouze s pozitivní energií, někdy nám do života vkládají různě nepříjemné situace, jemně a s citem do nás šťouchají, abychom se takzvaně probudili a uvědomili si některé „negativní aspekty“ nás samých.

Polárka, Sirius, Plejády

Přes všechny pochyby, které v sobě člověk má, zřejmě na mimozemských civilizacích, které patrně Zemi v dávných dobách navštívily, něco pravdy bude, pokud si spojíme dohromady různé mýty, novodobé archeologické objevy, nová poznání o DNA a další velice zajímavé informace. Nová poznání svádí mnohé badatele, kteří vnímají svět holisticky, dokonce k tvrzení, že člověk se nevyvíjel podle vědecké evoluce, ale že se prostě na Zemi, a nejen na Zemi, „objevil“ zrozen z hmotného a „fluidního“ hvězdného materiálu. S touto představou souzním, včetně představy, že dříve existoval život i na jiných planetách naší sluneční soustavy.

EXKURZE MIMO TĚLO

Není nic nemožného na představě, že člověk existoval nejdříve na jemnohmotné úrovni v astrálním světě, než změnil své frekvence a transformoval se do hmotné podoby. Nevěřím na přerod opice v člověka. Evoluce, tak jak ji běžně popisujeme, je také pouze představa, teorie vzešlá z omezených kapacit mozkové činnosti současného člověka, který vše zkoumá pouze na hmotné úrovni. Nebo je snad inteligence člověka na Zemi uměle vytvořená? Navštívili nás kdysi dávno bohové z hvězd? Máme i dnes co do činění s návštěvníky z jiných vesmírných dimenzí v podobě vnuků našich vnuků, schopných navštěvovat minulost? Navštěvují nás obyvatelé jiných paralelních realit v podobě věrných kopií nás samých? Děje se toto vše v souvislosti s populárními „létajícími talíři“? Anebo v souvislosti se schopností změnit frekvence hmotného těla tak, aby bylo možné pohybovat se v různých prostoročasech?

Související článek: Planety a jejich duše, Planetární resonance a vědomí

andromeda-galaxy-1096858_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.