Posmrtné masky faraonů

egypt-643422_1280Údolí králů starověkého Egypta již vydalo nejedno úžasné svědectví starověku. Především o krásných uměleckých dílech pocházejících z doby, kdy Egyptu vládli faraoni, bohové v lidské podobě. Králové s absolutní mocí. Například král Tutanchamón byl objeven v královské hrobce, uložen symbolicky ve třech rakvích, do sebe poskládaných, což nám připomíná triádu: tělo, duše a Duch. První dvě rakve z pozlaceného dřeva představují tělo a duši. Třetí zlatá rakev, bohatě vykládaná drahými kameny, představuje Ducha – nekonečnost bytí. Nádherná zlatá posmrtná maska zakrývala tvář mumie krále Tutanchamóna. Hadí síla a otevřené třetí oko jsou prezentovány na čele posmrtné masky v podobě kobry a hlavy supa. Sup je symbolem bohyně Eset, ochránkyně zemřelých, ovládala kouzla a magii. (Dokonce očarovala, pomocí hadího jedu, mocného slunečního boha Rea, který královně magie v bolestech prozradil své tajné jméno. Tím nad ním bohyně Eset získala moc.)

Egyptský mystický symbol – brouk skarabeus

scarab-160646_1280Okřídlený brouk skarabeus, nalezený v hrobce Tutanchamóna, bohatě vykládaný pravou želvovinou, karneoly a vzácným drahým kamenem lapis lazuli, symbolizuje znovuzrození. Jde o čarodějný kámen kouzelníků, podle egypťanů ,,posel nebes“, je symbolem všech tajemství a nejvyšší duchovnosti. Brouk skarabeus je kultovním symbolem starověkého Egypta, je symbolem slunečního božství, transformace, odvahy, moudrosti, dlouhověkosti a (nesmrtelné) životní síly.

Na starobylých plastikách představuje brouk skarabeus symbol obnovy života: jménem boha Slunce Chepera. Nikdy nesměl chybět mezi dary přidávanými k nabalzamovanému tělu mrtvého faraona.

Brouk skarabeus se kladl mumiím na místo, odkud se obřadně vyjmulo srdce

Lidské srdce bývalo považováno za symbol ale i prostředek myšlení. Královské hrobky jsou zdobeny obrazy, které popisují význam egyptské Knihy mrtvých. Z posvátné Knihy mrtvých se během balazamování, a během ukládání balzamovaného těla do hrobky, četly posvátné texty. Dalším symbolem znovuzrození a věčného života je klíč Nilu – Anch. V podobě hieroglyfu se čte jako: život. V královských hrobkách jsou faraoni vyobrazováni na stěnách a u jejich nosu (symbolu zdroje života) je znázorněn právě magický klíč Anch. (Nosní dutinou se před balzamováním z těla mrtvého krále vyjmul dlouhým háčkem ,,nepotřebný“ mozek.)

Tělo faraona se před balzamováním omývalo vodou z posvátného Nilu

Potom nastal velice náročný a složitý proces balzamování, pomocí roztoku soli, aromatických olejů a pryskyřice, který trval obyčejně až sedmdesát dnů. Tělo uložené do hrobky se obklopilo dary, amulety a věcmi denní potřeby. Posmrtným chrámem stoupal kouř vonného kadidla, jenž doprovázel duše zesnulých králů na onen svět. Egypťané věřili, že jejich faraoni mají schopnost vstát z mrtvých, v souladu s jejich solárním náboženstvím.

Zobrazit všechny eKnihy

Království egyptské vyznávalo kult Slunce

king-cobra-405623_1280Zapadající Slunce, v okamžiku kdy se ztratilo za horizontem, představovalo smrt, každý večer odcházelo do podsvětí. Svítání symbolizovalo znovuzrození. Egypťané věřili, že po zániku světa se Slunce promění v hada. Podle egyptské mytologie svět vznikl v pravodách chaosu. Realitu pozemského světa symbolizovala zem, obloha a podsvětí. Symbol hada se zde vyskytuje často, například bohyně Renenutet, jejíž symbolem je právě kobra, je bohyní přinášející štěstí, v okamžiku kdy je vzývána aby zajistila lidu bohatou úrodu.

Zlaté, nádherně zdobené límce, které se králům pokládaly kolem krku, jako součást posmrtné masky, umožňovaly královské duši opustit v pokoji pozemské tělo. Zlatý límec je symbolem volnosti a nezávislosti duše uvolněné z pozemských pout.

tutankhamun-509752_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.