Přehled motivačních eKnih – Rebeka Sprinncová

Přehled motivačních eKnih - Rebeka SprinncováKNIŽNÍ NOVINKA: Lidské vědomí a vesmír

Tištěná kniha „Lidské vědomí a vesmír“ odhaluje zákulisní vesmírné zákony, na několika úrovních propojuje vědomí člověka, kolektivní a vesmírné vědomí, vysvětluje, jak se budoucnost odvíjí od bezprostředního vnímání přítomnosti a jak vzniká sdílená realita. Díky poznání, které tato knižní novinka neotřelým způsobem nabízí, lze přijmout odvážný model svobodné osobnosti, osobní vědomí přeměnit na vysoce kreativní, posílit životní energii, zdraví a mezilidské vztahy, a uskutečnit tak skok do nové reality a nového vnímání pozemského života. Lidské vědomí, které je vícerozměrné, a mnohaúrovňový vesmír existují na základě zákonů tvárného přediva časoprostoru, v okamžiku, kdy člověk dosáhne nové úrovně poznání, přemění se neklidná lidská touha existovat na spokojený psychický a duševní život. Kniha, kterou přečtete jedním dechem, vás seznámí se zvláštními znaky transformace lidského vědomí, postupně zjistíte, jak datové struktury – kvantové stavy informací – kolektivního vědomí vytváří „tajemný nebeský internet“. Kosmické planetárium, vyzařování zemské energie, sjednocené pole Universa, to vše má vliv na tvořivé koncepce pro SPOKOJENÝ ŽIVOT.

Přehled motivačních eKnih - Rebeka SprinncováNásledováním vnitřního kompasu a udržením ohniska pozornosti je možné překonat energetické systémy v systémech, a postupně si uvědomit, že vše, co se děje uvnitř člověka, bezprostředně působí na okolní prostředí.

LIDSKÉ VĚDOMÍ A VESMÍR žádejte u svých knihkupců


elektronické KNIHY – Rebeka Sprinncová

Vnitřní moudrost – vstupenka do spokojeného – PRIMA ŽIVOTA

Přehled motivačních eKnih - Rebeka SprinncováMít se PRIMA znamená, že naše osobní frekvence jsou sladěné s okolním světem. Prima je označení pro konstantní hudební interval, jedná se o souzvuk dvou tónů se stejnými frekvencemi. Prima je základní prvek hudebních stupnic, a možná je i základním stavebním kamenem vesmíru a „Hudby Sfér“. Prima, jakožto „souzvuk dvou tónů“, v podobě vzájemně vyladěných frekvencí minimálně dvou bytostí, je základem harmonických vztahů. Máme-li se prima, máme vyladěné oktávy myšlenek. Avšak naše mysl není konstantní, není neměnná a stálá, ne vždy jsme sladěni s okolními frekvencemi, obzvlášť pokud jsou rušivé a neharmonické. Přesto platí, že mysl ovlivňuje a mění vše, co existuje vně vnímající mysli. Žádná skutečnost, projevená ve vnějším světě, nevzniká mimo mysl. Mysl pozorovatele vnímá různé události a zároveň se podílí na jejich průběhu a pokračování. Každá událost má svého pozorovatele, ať se děje cokoliv, vždy se někdo dívá. Každý výtvor, ať už jde o hudební skladbu, vyprávěný příběh, namalovaný obraz, postavený dům, zasazený strom, ale i lidský ŽIVOT je ve zmenšené míře „magickým“ napodobením stvoření světa. Tato kniha, psaná lehce srozumitelným jazykem, je zaměřená na život v HARMONII. Vnitřní harmonie a vnitřní moudrost je základem spokojeného života. Pomáhá nám překonávat různé události a životní zlomy. Snadněji zjišťujeme, že za každým životním zlomem se může skrývat důležitý životní objev a posun na vyšší úroveň, pokud se na svůj život dokážeme dívat jako do zrcadla. ŽIVOT NANEČISTO prožíváme, pokud stále něco odkládáme na potom a na jindy, s tím souvisí „čekání na něco“, čekání na AŽ nastane lepší příležitost, až za měsíc, až za rok, až potkáme toho správného partnera. Kdy tedy máme prožívat život – uvědomovat si život v celé své jedinečnosti a neopakovatelnosti? Nyní, teď, ihned, v tuto chvíli tady a teď, dnes!

Kniha má 248 stran (možno objednat také v tištěné knižní podobě)

Vesmírný internet versus 3D realita

Vysokofrekvenční kosmické částice, nazvané neutrina – částice božské LÁSKY, prostupující veškerou hmotou, prostupují také hmotnou zemí, prostupují diamantovou vrstvou zemského nitra, dodávají energii zemskému jádru, kterému říkáme srdce Země. Každý člověk je napojen na srdce Země, každý má osobní časoprostor, nic, co do osobního časoprostoru člověka vstupuje, není náhodné. Jakákoliv podoba jakéhokoliv vztahu, ani žádné životní souvislosti nejsou náhodné.

Přehled motivačních eKnih - Rebeka SprinncováOsobnostně vymezený časoprostor má tedy svého nositele, není to naopak. Časoprostor není sám o sobě, je ovlivňován lidským vědomím. Lidské vědomí má schopnost transformovat vše, co je pouze myšlené a ve hmotné realitě neexistující, má schopnost vytvářet před-obrazy možné reality v podobě informací uložených v nemateriálním světě. Žádný z těchto světů není dominující, časoprostor a nemateriální svět se vzájemně, rovnovážně podmiňují. V obou světech fungují vzájemné vztahy a vztahové souvislosti mezi alegoriemi, symboly, archetypy, vesmírnými a pozemskými zákony. Člověk je tvůrčí bytost, podobá se nejvyššímu architektu vesmíru. Člověk je tvor samostatný, svébytný, svobodný, intuitivní i intelektuální, přesto v určitém smyslu podléhá předem stanovené základní dramaturgické výstavbě vesmíru.

Tato kniha vám napoví, jak vlastně vesmírný internet funguje, jak své vědomí napojit na oceán možností, a jak se vmyslet do osobní energetické databanky. Dozvíte se, že seberealizace zahrnuje jak duševní vnitřní stav, tak intelektuální vnější pohled na pozemský svět a vesmírné dimenze. Vesmírný internet je založen na spirálách virtuálního oceánu dřímajících možností.

Kniha má 288 stran

Motýlí efekt – myšlenka tvoří realitu

Motyli-Efekt-Obalka-3DUvědomujete si, že vám hlavou protéká doslova proud myšlenek?Myšlenky jsou někdy jako voda v řece, poslušně plyne jedna za druhou. Někdy jsou ale jako splašené pingpongové míčky, jindy jako malé hlučné děti, jindy se usilovně snaží, hemží se a pracují jako mravenci v mraveništi. Ale jen někdy mají skutečně tvořivá, barevná motýlí křídla. Na otázku, jak vědomě pracovat s energií tvořivých myšlenek, a tím tvořit život podle vlastních představ, vám srozumitelně odpoví tato kniha, nenajdete zde žádné odbočky mimo základní téma. Některá fakta jsou všeobecně známá, základní téma však vychází z mé vlastní zkušenosti a z mého niterného přesvědčení. Až také zjistíte, že tvořit tímto způsobem je dokonalé, a naplňuje člověka klidem a harmonií, nikdo už vám vaše přesvědčení nevezme.

Kniha má 211 stran

Milovat sám sebe znamená: být milován

Přehled motivačních eKnih - Rebeka SprinncováMyšlenky mají nespoutanou moc podílet se na všem, co můžeme do svého života přivolat. Tato kniha vám pomůže ujasnit si, jak této moci využít v souvislosti s tím, jak se naučit mít sám sebe rád. Jak utvořit na energetické úrovni novou verzi vaší bytosti, skrze vaše vyšší Já, které je propojeno s tvořivou vesmírnou energií. Jak zapojit pozitivní emoce, sny, představy a vizualizace, aby se časem vaše nová vize sebe sama zhmotnila v realitě. Realita se přizpůsobí vaší resonanci, vašemu energetickému vyzařování, přizpůsobí se vašemu novému rozhodnutí: milovat a být milován. Dozvíte se, že my sami jsme jednou z mnoha verzí života, život v lidské podobě je vrcholem existence vesmírného vědomí. Bez života by vesmírné vědomí bylo jen stínem sebe sama, nerozvíjelo by se a nerozpínalo vesmírným prostorem. My sami jsme skrze vesmírné vědomí přítomni ve věčném nyní. Na vlastním štěstí, v každém ze svých životů, se můžeme vědomě podílet, pokud si zapamatujeme, že na začátku všeho bylo slovo, a že myšlenky vytváří náš svět.

Kniha má 212 stran

Magie života – síla svobodné vůle

Magie-Zivota-obalka-3DMagie je přírodní energie uvedená v pohyb, schopnost vědomě ovládat vyšší síly, magickými rituály, invokací a evokací. Magie je o přesouvání, užívání, předávání, odebírání, tvarování a respektování (životní) energie. Představuje životní postoj, víceúrovňový stupeň duchovního rozvoje, funguje na základě znalosti božských symbolů, znalosti přírody a přírodních sil. Mág uplatňuje sílu vlastní vůle k cíleným proměnám vnějšího světa. Magie je umění snadno zneužitelné, potom se jedná o magii destruktivní. Kdysi bývala přirozenou součástí lidského rodu. Pomocí magie uvádíme v pohyb přírodní energie, naším záměrem je pozitivní změna, přivolání něčeho nebo zbavení se něčeho. Energii probouzíme, shromažďujeme, uvolňujeme a směřujeme k určitému cíli. Do záměru vložíme veškeré emoce, soustředění a představivost. Probouzíme vnitřní smysly. Objevujeme zákonitosti makrokosmu (Universum, vše ve všem) a mikrokosmu (obraz Universa v člověku). Hledáme souvislosti. Objevujeme skryté energie v přírodě, slovech, myšlenkách, symbolech. Magie je život sám. To vše a ještě mnohem více se dozvíte v této knize.

Kniha má 230 stran (možno objednat také v tištěné knižní podobě)

Exkurze mimo tělo 

Přehled motivačních eKnih - Rebeka SprinncováAstrální putování je spirituální zážitek, představuje dočasnou existenci mimo tělo, jde o čistě éterický stav. Donutí vás přemýšlet, a ptát se: „Kdo vlastně jsem?“. Exkurze mimo tělo vedou, mimo jiné, k sebepoznání. Takže si v této knize povíme také něco málo o čakrách a hadí síle. V každém muži a v každé ženě je, ať už skrytá nebo projevená, transformační síla. Tato energie se nazývá hadí síla, souvisí se životem, životní energií. Souvisí se sebepoznáním, s čakrami, s meditacemi, s tantrickými a jinými magickými rituály. Rozšířeného stavu vědomí lze dosáhnout cvičením jógy, meditací, rituálním tancem, řízeným holotropním dýcháním, během magických rituálů. Dále při extrémním psychickém rozpoložení, při velmi silném sexuálním zážitku, ale i spontánně. Vesmírná realita je jedno velké tajemství, které nám ale pouze říká, že vše je spojeno se vším, všechno je příčinou všeho, což znamená, že realita je nelokální – je zároveň všude. Přenos informací, myšlenek, představ, snových projekcí, je rychlejší než světlo. Informace jsou zároveň všude a nikde. Naše paměť je zároveň všude a nikde. Vědomí člověka není pouze v mozku, je všude v buňkách, molekulách i atomech fyzického těla. Kosmický obraz reality je skrytý v hyperprostoru (univerzu, supermozku), v kterém je uloženo veškeré poznání, všechny jsoucí informace v podobě vibrací. Lidské vědomí oddělené od celku není schopno tento informační prostor vnímat v jeho celistvosti. Nevnímáme ani, že vesmír má vlastní tělo – fyzické i informační zároveň. Tělo vesmíru je řízeno vesmírným mozkem: subkvantovou rovinou. Neuvědomujeme si, že tělo vesmíru je podobně cítící a vnímající jako tělo člověka. Toto je obtížně pochopitelné, vše nám může být mnohem jasnější na astrální úrovni, během vědomých zážitků mimo své tělo.

Kniha má 260 stran

Psychologie chaosu – kvantové vědomí

Psychologie-Chaosu-Obalka-3DKniha: „Psychologie chaosu – kvantové vědomí“, napoví mnoho zajímavého o tom, jak funguje „inteligentní vesmír“, jak nás ovlivňují alternativní vesmírné energie, jak se vědomě napojit na morfická pole a ještě mnoho dalšího z pohledu prastarých esoterických učení ve vzájemné shodě s dnešními poznatky především z oboru moderní kosmologie a kvantové fyziky. Obsahuje velké množství informací, které v souhrnu všech analogií a vzájemných souvztažností napoví, jak vše spolu navzájem souvisí – od magické geometrie vesmíru až po málo prozkoumané vědomí, podvědomí a nadvědomí člověka. Tajemný svět hmoty sám o sobě napovídá, že myšlenka je vibrace, předkládá nám poznání, jak kvantové vlny nejen myšlenek ovlivňují naše životy vzhledem například k cyklickému plynutí času. Zdoláním vnitřních bariér se můžeme vědomě napojit na přítomný okamžik, rozvíjet intuici a s ní související šestý smysl, napojit se na energii „hadí síly“ a vědomě tak ovlivňovat příběhy a scénáře našich životů.

Kniha má 315 stran (možno objednat také v tištěné knižní podobě)

Květomluva podle pohanských tradic

Kvetomluva-Obalka-3DKrása květin v nás může povzbuzovat osobní vnitřní krásu, sílu „romantické“ duše, sílu spontánnosti a hravosti. Prostřednictvím jejich barev a vůní vstřebáváme do sebe, na té nejniternější úrovni, vesmírné resonance, napojujeme se na energie tvoření, a rozpouštíme v sobě bariéry strachu a všech obav. V kráse květin a celé přírody se zrcadlí laskavost samotných nebes. Pohanské národy si to vždy naplno uvědomovali. Na svatých místech, tam, kde jim příroda nejvíce rezonovala, stavěli pohanské duchovní velechrámy. Znali svá éterická těla a věděli, jak na ně energie přírodních sil působí. Tak jako my lidé máme svá éterická těla, stejně tak mají éterická těla všechny rostliny v přírodě. A skrze tato éterická těla dochází ke vzájemnému působení a přenášení energií mezi námi a přírodou. Soustředěním se na přírodu a přírodní zákony můžeme upevňovat své psychické i tělesné zdraví. Čím více pronikneme do tajů přírody, tím více dáváme požehnání sami sobě, celému světu a potažmo i celému vesmíru. Tato kniha vypráví o květech, bylinách a koření, o magických vlastnostech rostlin a jejich mystické symbolice. Najdete zde také několik zajímavých, neobvyklých receptů, včetně jedlých květů. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi.

Kniha má 155 stran

Jen pár dní mezi životem a smrtí

Jen-Par-Dni-obalka-3DO knize „Jen pár dní mezi životem a smrtí“: Děj napínavého příběhu se odehrává na Novém Zélandu. Je to psychologický příběh o ztracené duši, která ve svém rozdvojení,  marně hledá sama sebe. Hlavní hrdinka příběhu, Daniela, prožívá nejhorší chvíle svého života, její duše je nemocná, zoufale potřebuje odbornou pomoc, ale rozhodne se řešit své životní drama naprosto sama. Ve své samotě a zoufalství se ale dostává až na samé dno svého bytí. Příběh je to velmi silný, a od začátku až do konce napínavý. Nepostrádá prvky psychologického, duchovního a magického rázu, nechybí ani láska, zraněné city a nenaplněné touhy. Příběh vás také zavede do kouzelné a podmanivé krajiny Nového Zélandu, a povypráví něco málo o maorských tradicích, o životě tamních původních obyvatel. Když se trochu zasníte, bude vám děj příběhu probíhat před očima jako na filmovém plátně…

Kniha má 268 stran (možno objednat také v tištěné knižní podobě)

Esoterický lexikon od A do Z

Esotericky-Lexikon-Obalka-3DPotřebujete se vyznat v pojmech objevujících se v duchovních naukách, v esoterických spisech a magických symbolech? Chce být takříkajíc v obraze? V tom případě je tato kniha zde právě pro vás. Esoterický lexikon si můžete přečíst stránku po stránce jako jakoukoliv jinou knihu, nebo ji používat podle potřeby jako slovník. Text je formulován tak, aby v co nejširším spektru poskytl stručné informace o nejzákladnějších esoterických tématech.

278 stránek této knihy obsahuje v základních faktech popsaných, a abecedně seřazených 693 esoterických hesel.

Text je doplněn ilustracemi.


AKTUÁLNÍ INFORMACE – ZMĚNA JMÉNA

S platností od 30.6.2017 užívám v soukromém i veřejném životě nové jméno a příjmení: REBEKA SPRINNCOVÁ (povoleno matričním úřadem Č. Budějovice).

Autorské články a knihy zveřejněné na webových stránkách PSYCHOLOGIE CHAOSU do 30.6.2017 ponechám beze změn – s původním jménem VĚRA BALKOVÁ.

Zobrazit všechny eKnihy – Eshop

Přehled motivačních eKnih - Rebeka Sprinncová

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.