Projektivní ruka a životní energie

Projektivní ruka a životní energieProjektivní či aktivní ruka v magii je jednoduše ta, se kterou píšeme. Při rituálech nebo zaříkání se stává nástrojem k uvolňování energie z těla. Jedná se o vesmírnou energii, životní sílu, uvolněnou pomocí emocionálního stavu, soustředěním se na pozitivní myšlenky, léčení, nabíjení talismanů, kamenů, dárků, rituálních předmětů. Energie rukou slouží k zaměření na cíl, koncentraci, k vysílání energie – třeba při vytváření rituálního kruhu. Koncentrujeme-li se na pouhé kreslení určitého magického symbolu, nebo na psaní slov, kterými vyjadřujeme náš záměr, přání nebo představy, již v ten okamžik vysíláme energii. Stejně tak přikládáním rukou na amulet, při vytváření talismanů nebo dárků je nabíjíme příslušnou energií.

Správné používání rukou a gest je pro mága nezbytností

Koncentrovaná energie prochází tělem, cíleným pohybem ruky ji současně s energií cílené myšlenky předáváme do prostoru. Sílu energie umocníme použitím hůlky nebo rituální dýky. Někdy je kladen důraz na levou ruku, to proto, že je to ruka srdce, ženského principu a podvědomí. Levé ruce je přikládáno více tajemství a magičnosti, než ruce pravé. Opačná, pravá strana těla a tedy i pravá ruka pro Kelty, a nejen pro ně, představuje pozitivní energii, štěstí, požehnání.

Pravá ruka – pozitivní princip, mužská energie (ohně) 
Levá ruka – negativní princip, ženská energie ( vody)

Rukama můžeme uvolnit spoustu láskyplné energie, jednoduše když například s láskou hladíme dítě nebo opravdu od srdce obejmeme přítele. Léčitelé dokáží rukama léčit. Ruce přikládáme automaticky na místa na těle, kde pociťujeme bolest.  Pokud vám někdo podá ruku a jeho stisk je mdlý, učiníme si přibližnou představu jeho charakteru, stejně tak pokud je stisk ruky pevný, rázný, upřímný, studený, zpocený a podobně.

Projektivní ruka a životní energie

Nenápadná řeč těla o nás mnohé prozradí

Při setkání s lidmi běžně věnujeme pozornost slovům, méně řeči těla. Ačkoliv nás pečlivé naslouchání udržuje v přítomném okamžiku, slova obsahují pouze kolem deseti procent informací, které můžeme při setkání získat. Během rozhovoru sledujeme pozorně mimiku obličeje a gestikulaci rukou. Vnímáme fluidum celého emočního těla druhé osoby. Emoce rozeznáme podle zabarvení hlasu. Věnujeme pozornost mimice očí. Vědomě pracujeme vlastníma očima a samozřejmě sledujeme pečlivě oči, které sledují nás. Neukecáte například člověka, který se na vás dívá klidně a téměř nemrká. Je-li frekvence mrkání pomalá, protějšek disponuje vnitřní silou, má silné sebevědomí, nikdy se nevzdává. Věří si a je neústupný. Dotyčný dokonce nepodléhá bezhlavě nepřízni osudu. Nejchladnější osoba bude mrkat frekvencí zhruba pět mrknutí za minutu! Časté mrkání může znamenat pravý opak. Čím intenzivněji mrkáme, tím více dáváme najevo, jak jsme zranitelní a lehce ovladatelní.

Mozek řídí procesy v těle křížem

mexico-596999_1280Levá polovina mozku ovládá pravou polovinu těla. A naopak – pravá polovina mozku ovládá levou polovinu těla. Všimněte si, že levá strana obličeje vyzařuje více sympatií, více emocí, bývá příjemnější, než pravá strana obličeje. Pravá strana obličeje prozradí přetvářku, nepřátelství, lež a podobně. Tyto nuance jsou jen nepatrné, ale dobře cvičené oko je dokáže rozeznat. Čím více jsou viděné detaily na levé a pravé straně obličeje rozdílné, tím méně je dotyčná osoba v harmonii, v souladu s vlastní duší. Pokud jste však dospěli k závěru, že v tom kterém obličeji neshledáváte rozdíly, potom se jedná o harmonickou osobnost.

V rukou se skrývá  mocná síla tvoření

Jediné, co člověk v prvopočátcích svého vývoje vlastnil, byly právě ruce. Proto vnímáme své ruce jako nástroje síly. Každý máme svůj osud vepsán do dlaní. Ruce jsou považovány za nejvíce duchovní část těla. Mohou objímat, pohladit ale i uhodit. Dříve se lidé dorozumívali pohyby rukou – gesty. Ruce vyjadřují pocity a emoce kresbou, ruce píší milostné dopisy. Také sochař nebo hudebník uvolňuje rukama své emoce. Skrze ruce uvolňuje léčitel magickou, léčivou energii. Ruce pomáhají dítěti při příchodu na tento svět. Dříve se udržovaly tradice rukodělné výroby, lidé vlastníma rukama vytvářeli mnoho předmětů denní potřeby. Zruční řemeslníci od košíkáře, přes bábu kořenářku, hrnčíře až po kováře bývali váženými občany. Lidé tak v sobě rozvíjeli tvořivost.

Projektivní ruka a životní energieMág by měl být všestranným pozorovatelem, alespoň trochu se vyzná v řeči těla, v gestech, která každý z nás udělá, aniž by si toho byl vždy plně vědom. Některá gesta se v magii používají zcela vědomě a záměrně pro určitý, předem daný cíl, k evokaci nebo sebeobraně. Jiná gesta slouží výhradně jako magické, rituální symboly. Mág provádí magická gesta pomocí prstů nenápadně, třeba uprostřed rušné ulice.

Ruce o nás také mnohé prozradí. Některá gesta, ať už vědomá či nevědomá, jsou symbolická, tajemná, mnohdy odhalují pravdu o nás samých. Mdlé podání ruky může znamenat – nezájem, rezervovanost, faleš, stud, únavu, nemoc… Silný stisk ruky naopak prozrazuje – přátelství, radost, prezentaci moci, sebevědomí. Levá ruka sympatizuje s energií vody, pravá s energií ohně. Stejně tak levá a pravá strana těla.

Otevřená dlaň je symbolem otevřenosti, přátelství, odpuštění, upřímnosti, naděje. Ochraňuje a odráží negativní síly. Otisk ruky, například ve skalních stěnách nebo uvnitř jeskyní, představuje vítězství. Pět prstů na lidské ruce poukazuje na pět elementů – voda, vzduch, oheň, země a Duch.

Zobrazit všechny eKnihy

Jednotlivé prsty jsou zasvěceny božské moudrosti: Palec je prstem bohyně Venuše, ukazováček boha Jupitera, prostředníček patří Saturnu, prsteníček je symbolem slunečního boha Apollóna, malíček rezonuje s energií Merkura. Každý prst je přiřazen také k jednomu ze živlů: palec vodě, ukazováček ohni, prostředníček Akáše, prsteníček zemi, malíček vzduchu.

Akáša je indický výraz, znamená astrální světlo

Představuje jemnohmotnou substanci, vesmírnou paměť nebo kroniku obsahující vše z historie Země (morfická pole). Moderně ji můžeme nazvat: ,,Nebeským počítačem uloženým v hyperprostoru“. Zde se shromažďují data přinesená do jeho paměti ve formě světelných a zvukových vln, které neustále vysíláme, zvukové a světelné vibrace zde vystupují jako pravdivé, nezkreslené otisky všech věcí a dějů.

Projektivní ruka a životní energie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.