Protiklady a emoční svoboda

Protiklady a emoční svobodaŘíká se, že protiklady se přitahují, tato přitažlivost má napomáhat k poznání, nikoliv k rozkladu. Protiklady můžeme chápat jako rozdílnosti hledající si cestu k sobě. Vnímání protikladů neznamená hodnocení na dobré a špatné, cokoliv hodnotíme, porovnáváme, nebo stavíme proti sobě, v sobě obsahuje kladné i záporné prvky, podobně jako oheň a voda. Kdekoliv se pohybujeme, setkáváme se s nejrůznějšími protiklady, obzvláště tam, kde je prostor nasycen emocionálně podbarvenými energiemi. Svět vnímáme protikladně ve smyslu rozkladně, pokud nedokážeme za každé situace zůstat koncentrovaný ve svém středu. Svět vnímáme proti/kladně ve smyslu pozitivním, pokud se životními zkušenostmi dopracujeme k emoční svobodě. Uvolněnost a stres jsou sice protiklady, ale obojí slouží k vyvažování těžiště. Stejně tak se v přírodě protikladně doplňují živlové energie, například propojení mezi ohněm a vodou najdeme nejen v pohádkách, ale také v alchymistických spisech, stejně tak v běžném životě, a nakonec i v celém vesmíru.

Představte si, že chcete někoho změnit, vyložíte karty na stůl a předložíte rozumné důvody ke změně. Možná si ani neuvědomujete, že násilně zasahujete do určitého osobního zrání daného člověka, (případně dané skupiny osob), které je podmíněno osobními zkušenostmi. Zrání každého jedince je podmíněno osobním, nikoliv násilně, natož agresivně vnucovaným poznáním. Přitom pravda není ani na jedné vyhrocené straně. Pravda je uprostřed těžiště.

Pokud balancujete v podobném prostředí a nevíte si rady, chtějte se třeba i změnit, ale sami od sebe, a dejte si pozor (požívejte intuici), pokud vás k tomu kdokoliv, jakkoliv drsným způsobem ať už nenápadně či přímo stylizovaně nutí. Samozřejmě, že mnoho odpovědí najdeme skrytých v temnotě, ale na to si musí každý přijít sám, může se nechat popostrčit, to ano, ale nikoliv ovlivnit proti své vůli někým, kdo má potřebu cítit se mocným a nadřazeným. A platí to i obráceně, také zosobňované „bytosti světla“ mohou být poháněné ohnivou silou cítit se mocnými a nadřazenými nad ostatními.

Protiklady a emoční svoboda

Pravé důvody, proč nás někdo k něčemu nutí, zůstávají často skryté. Řešením je znalost sebe sama, emoční svoboda, intuice, poznání na základě osobních zkušeností, nezávisle na tom, na jakém duchovním stupni vývoje se kdo nachází. Být si v každém okamžiku vědom, že kdokoliv se vám může nenápadně vetřít do života a získat si vaší důvěru. Transformace kolektivního vědomí se překlopí tam, kam bude směrovat většina. Dobrou zprávou je, že většina si už uvědomuje potenciál, který se nachází v takzvané zlaté střední cestě. Vždy se snažte vysledovat proč vlastně daný jedinec či daná skupina, dělá to, co dělá. A berte v potaz, že emoční svoboda, je skutečnou emoční svobodou, pokud jde ruku v ruce s názorovou svobodou.

Pokud si vážíte sám sebe, nerozhodí vás setkání s emočně vypjatým prostředím, nebo s emočně vypjatou situací. Stejně jako je smích nakažlivý, stejně tak jsou nakažlivé stres a nejrůznější frustrace. Osobní náladu (aktuální emoční a psychický stav) často ovlivní vaše vnímání sebe sama a okolního prostředí, ani si to nemusíte uvědomovat. Pokud je vaše emoční tělo poddajné jako houba, nasajete do sebe emoce jednotlivců nebo různých skupin (složených z jednotlivců, kteří se vzájemně přitahují nebo odpuzují), poté nastávají stavy vyčerpanosti a bezradnosti, u kterých obtížně hledáme příčinu.

Protiklady a emoční svoboda

Dokonce i chronická únava může mít příčinu v nutnosti pobývat v emočně vypjatém prostředí, nebo v nutnosti stýkat se s emočně nevyrovnanými jedinci. Podobné je to s pocity, pocit je sice velmi osobní záležitost, přesto velice snadno přebíráme od druhých lidí například pocit strachu, (funguje to samozřejmě také obráceně). Čím větší je skupina lidí, tím snadněji přebíráme emoce davu, především pokud je oslabená naše psychika, hlavně v období, kdy čelíme stresovému vypětí (například delší dobu trvající stav úzkosti). Přebíráme nejen emoce, také nervozitu, paniku, únavu, bolest a podobně. Jakkoliv vyhraněná je psychika jednotlivce, platí pravidlo, že energiemi, které sám vyzařuje, k sobě přitahuje jednak stejně naladěné osoby, a jednak protiklady, z těchto okolností vznikají a na sebe se nabalují další stresové situace. Anebo situace, v tom lepším případě, které vedou k oboustrannému řešení nejrůznějších konfliktů.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Energetická základna člověka funguje zároveň jako vysílač i přijímač. Emoční svobody docílíme, pokud si budeme aktivně uvědomovat vlastní pocity a emoce a dokážeme je rozlišit od pocitů a emocí převzatých z okolí. A zároveň si budeme aktivně uvědomovat, jaké záležitosti nemáme sami v sobě vyřešené, odpovědi nalezneme právě během setkávání se s protiklady, které, nikoliv náhodně, přitahujeme. Časem je možné takto získat osobní stabilitu, aniž bychom se nepříjemným situacím vyhýbali, časem si stále více můžeme uvědomovat, zda a jakým způsobem se někdo snaží ovlivňovat naše vědomí. Význam zde řečeného lze nalézt už v samotném slově proti-KLADY

Související článek: Energetické pole pozornosti

Protiklady a emoční svoboda

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.