Říká nám vír událostí kolem viru, že potřebujeme vyléčit také svá srdce?

Zapomeňme na chvilku na hlavu a mysl. Podívejme se do svých srdcí. Máme svá srdce otevřená nebo uzavřená? Nebo (dlouhodobě) cítíme na srdci tíseň, strach, úzkost, zatvrzelost? Proč nás bolí srdce? Proč trpíme přecitlivělostí? Z nedostatku Lásky? Z nedostatku času jeden pro druhého? Z potlačování emocí, z nedostatku radosti a odříkáni? Z věčné nespokojenosti? Ze samoty a osamění? Kolik nezhojených jizev máme na srdci z důvodu zklamání? Uvědomujeme si nakolik jsme vystaveni spěchu a stresu? Zde je uvedeno několik psychosomatických příčin, které mohou vést k problémům se srdcem na fyzické úrovni. Srdce má svou vlastní auru, energetický obal, je to něco jako sluneční koróna. Naše srdce vyzařuje energii, kterou je možné vnímat na pocitové úrovni. Koronární jednotka neboli jednotka koronární péče je specializované oddělení v nemocnici, kde se léčí srdeční poruchy. Koronární algie je pojmenování pro bolest na hrudníku – bolest v oblasti srdce. Zajímavá souvislost, co říkáte? Koronární znamená věnčitý, korunový. Tady je možné shledat souvislost například se symbolem Uroboros…

Říká nám vír událostí kolem viru, že potřebujeme vyléčit také svá srdce?

Sluneční koróna jasně září kolem Slunce, jedná se o jasně zářící okolí každé hvězdy. Ve sluneční koróně je možné pozorovat plazmové výrony ze Slunce, pozorovatelná je během zatmění Slunce. Vydává svit podobně jako měsíční úplněk. Zde vidíme souvislost se vším, co je skryté, nepřímo pozorovatelné, uložené v podvědomí/nevědomí. Souvislost s korunní čakrou lidského těla je zřejmá…

Loňský rok byl ve znamení ohně, na mnoha místech Planety se projevil živel ohně. Shořela spousta stromů a stromy jsou pícemi Země. Z pohledu na hořící lesy mohlo kdekoho z nás „bolet srdce“. Ale je tu i jiná souvislost. Máme nový rok a sním i obavy z plicního onemocnění, na pořadu dne jsou plíce člověka. Nádech a výdech znamená harmonii, která vychází především ze schopnosti dávat a brát…

Podle čínského horoskopu vládne letošnímu roku živel kov. Oheň taví kov. Opravdu si uvědomujeme, že myšlenka je silou vnitřního ohně? Mocnou, tvořivou silou?

Karanténa. KA – duše. Ran – rána. Anténa – intuice
Karanténa není ranou pro duši, naopak, raněné duše mohou čerpat sílu z klidu a odpočinku. Toto nečekané „vytržení z rutiny“ znamená být ve fyzickém klidu, naladit se na vnitřní klid, je nám dána jedinečná příležitost pro posílení (nejen) intuice…

Tolik jen pár postřehů k současnému dění. Nejsem vůbec naladěna, prozatím, na jakékoliv „zasvěcené“ komentování aktuálního téma kolem koronaviru. Článků a videí je tolik, že nemám potřebu být součástí tohoto (matoucího) informačního chaosu 🙂

„Vím, že nic nevím“ 😉 🙂

S odstupem času nám bude odhaleno skryté pozadí neboli (tušené) zákulisí současného dění. Prozatím je na místě klid, uvědomování si osobní odpovědnosti a trpělivost 🙂❤️

Nestresujme se, nebojme se, všechno dobře dopadne ❤️

Související: Srdce má vlastní inteligenci

Říká nám vír událostí kolem viru, že potřebujeme vyléčit také svá srdce?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?