Sakramente, kde vázne „světelný vzestup“?

Sakramente, kde vázne "světelný vzestup"?Zbavit se všeho temného, nekompromisně a nejlépe ihned, zdá se být složité. No, bodejť – říkám si, vždyť ono to ani dost dobře nejde. Sakra – říkají si možná někteří „pracovníci světla“ – asi se nám něco nepovedlo. Chvála bohu, říkám si, nejsem totiž zastáncem „na nebe vstoupení“. A řeknu-li „chvála bohu“, nemám tím na mysli dobrého pánaboha, je to jen slovní hříčka.

Není nejdůležitější „světelný vzestup“, nejdůležitější je pouze cesta vyložení „karet na stůl“. Specifické sféry světelných bytostí se odvolávají na světelné zásady, snaží se světové bohoslužebné náboženské systémy, které již nefungují, nahradit nově pojatými iluzemi, přitom nevědomky podporují sféru obav a strachu z opačného pólu temných energií. Spojené síly světla, (těžko říci do jaké míry nevědomě), se snaží připoutat člověka pouze k jednomu ze dvou pólů universálního vesmírného zákona, a nerespektují dualitu světla a tmy. Nerespektují, že KYVADLO vesmírných zákonů nelze (trvale) vychýlit pouze na jednu stranu. A obecně vzato kyvadlo je prostě kyvadlo – vždy se bude souměrně kývat na obě strany.

Není dobrý ani zlý Bůh, to tvrdím, a přeci nejsem ateista. Věřím v posvátné slovo, respektive v posvátnost SLOVA. „Pracovník světla“ může zde namítnout, že tady něco nehraje, pokud se neobávám napojení na „nebezpečné temné energie“ použitím slova SAKRA. Podle těchto „světlotvorných“ názorů je, (podobně jako vše temné), slovo sakra, sakramente, sakramentský – rouháním či klením.

Jak vzniklo slovo sakramente, spojením slov „sakra“ a „amen“?

Sakra je výraz (citoslovce, vyjádření pocitu ve vypjatých situacích), které používáme jako nahlas vyřčenou úlevu, pokud nás mine nějaké nebezpečí, když se přímo před nás postaví nějaký problém, nebo se nám něco nečekaně nepovede a podaří se nám vyhnout se průšvihu. Případně pokud se něčemu překvapivému hodně podivíme. Jazykově je slovo SAKRA se vší pravděpodobností odvozeno od slova „sakrální“ = svatý, posvátný, božstvu zasvěcený, bohuslužebný, chrámový. Latinské „sacra“ = svaté.

Zde vyvstává „zapeklitá“ otázka, zda je slovo SAKRA či sakryš rouháním pocházejícím z temného podsvětí, anebo je naopak vzýváním všech svatých. A tak je to skoro se vším „zatemněným“, a čert aby se v tom vyznal.

Další perličkou je, v této souvislosti, že sacramentum = přísaha před Bohem, svátost. Řečeno francouzky „sacre-dieu“ = svatý Bože. A přitom mnozí považují „sakrování“ a výraz SAKRA za vzývání všech čertů.

Nepoužíváme-li slovo SAKRA za každým třetím slovem, (jako někdo používá „ty vole“, „jakoby“ a podobně), použijeme-li tento výraz pouze náhodně ve výše zmíněných případech, jako okamžité „vypuštění páry“, nemůže nám jeho energie nikterak ublížit.

Sakramente, kde vázne "světelný vzestup"?

Sakrální, například stavby, znamená posvátné, otázkou je, s čím kdo spojuje význam slova posvátné. Jako příklad si můžeme říci, že pro někoho je sexualita hříšná, pro jiného posvátná. Dokonce máme, v souvislosti s čakrovým systémem lidského těla, sakrální či křížovou čakru, která je spojená s oblastí bederní páteře. Sakrální čakra propojuje vnímání hmoty s emocemi a cítěním, je čakrou tvořivosti. Je-li zablokovaná, člověk neumí zvládat stresové situace. U žen je spojena s plodností. Druhá čakra je také centrem fyzické sexuální a erotické energie. Ze smyslů je spojena s chutí. Tato čakra nám umožňuje uvědomovat si vůli žít, a s tím souvisí sebeúcta. Někdy je nazývána čakrou životních zkušeností, učí nás dávat a brát v dokonalé harmonii, učí nás nedokazovat sami sobě, že jsme lepší, než ti ostatní. S přihlédnutím k již zmíněným vesmírným kyvadlům, a k faktu, že dokonalá harmonie je ideální stav, který se může pohybovat mírně nahoru a dolů, protože žijeme v dualitním vesmíru.

Je-li sakrální – křížová čakra zablokovaná, harmonie se změní v egoistické: Něco za něco!

Zde se vracím k „pracovníkům světla“ a k takzvanému „světelnému vzestupu“, protože tento pokus o proměnu lidstva (předávkování) SVĚTLEM, se podobá právě nebezpečnému pojetí vnímání vesmírných energií – NĚCO ZA NĚCO! Vnímání vesmírných energií je propojeno s náboženskými symboly, včetně náboženských postav a ikon, které mají vícero proměnlivých významů, vstupujících do různých úrovní lidského vývoje v čase od dob pohanských až do dnešních dnů.

(Co mám na mysli pod pojmem „pracovník světla“ a „světelný vzestup“? Vše, co jde mimo rámec harmonie do extrémů, viz COBRA a podobné, podivné organizace.)

Sakramente, kde vázne "světelný vzestup"?

Význam světla – v podobě slova LÁSKA – si nesmíme špatně vy-SVĚTLO-vat, a rozdělovat lidstvo na „sluníčkáře“ a ty druhé. Nemám vůbec nic proti SVĚTLU – však kdo by nenáviděl světlo, světlo milujeme. SVĚTLO vychází z každé buňky a z každého atomu lidského těla, světlo v podobě aury naše těla obklopuje, světlo očišťuje, třebaže v podobě „andělů“. Jen je třeba být trochu na pozoru v souvislosti se „světelným vzestupem“. Nikdy není pozdě stát se POZOROVATELEM a nenechat se ovládnout takzvaným, či spíše samozvaným spolkem „Spojených sil světla a jejich spolupracovníků“, snažících se vnutit lidu pozemskému, například v podobě podivných chanelinngů, nové ovládací systémy. Systémy založené na zničení „temného vědomí“, založené na přesvědčení, že všeho „temného“ je třeba se nekompromisně a co nejrychleji zbavovat, a to způsobem: „Spojené síly světla to udělají za vás“. Jenomže neudělají, zvýšit své frekvence a očistit se, například od minulosti, dokážeme jen poctivou prací sami na sobě.

Tento dnešní článek v kategorii SÍLA SLOVA, první článek v novém roce, je dalším střípkem do skládanky různých souvztažností, asociací a synchronizací, na které se naše vědomí ve spojení s intuicí stále snadněji napojuje. Tento článek nemá za cíl „házet“ všechny „pracovníky světla“ do jednoho pytle, cílem je zamyšlení nad tím, že vše souvisí se vším. Tak jako světlo s temnotou, jako noc a den.

SVĚT a veškerý ŽIVOT je pod vlivem SVĚT-la Slunce. Světlo Slunce bez ustání nese (napříč planetární soustavou) informace související s érou Vo-DNA-ře.

Člo-věk začíná vnímat „věk“ lidstva a svět kolem sebe v širších souvislostech. Více zřetelnější, pro lidské vnímání, je symbolika převrácenosti – s vývojem civilizace je to poněkud jinak, než nám bylo předkládáno v souvislosti s věkem Ryb. S věkem Ryb odchází věk informací postavených na hlavu (převrácených naruby). Ryby ve zvířetníku jsou vyobrazeny v páru, „převrácené proti sobě“, ve tvaru 69, odkazují na dvojakost. Věk Ryb souvisí s křesťanstvím, s ustupujícím řádem církevních dogmat, s náboženskou mystikou – rozpolcenou a nejednotnou, dělicí od sebe malé skupiny i celé národy.

Symbolika protikladů je vyjádřena nejen v mystických symbolech, ale také v číslech, například v číselném spojení: 69. Čísla 6 a 9 v tomto spojení představují jednotu (ženský a mužský princip), a zároveň dvojakost, převrácenost.

Slunovraty (zimní a letní) odkazují na dvojakost: světlo/tma – světlá a temná polovina roku společně tvoří jednotu. K symbolice protikladů 69 v souvislosti se slunovraty se dostaneme také numerologickým výpočtem:

Zimní slunovrat 21.12 = 2+1+1+2 = 6
Letní slunovrat 21.6 = 2+1+6 = 9

Dokonce samotné číslo 6, respektive numerologická hodnota slova ŠEST dává v součtu devítku, zde se také opakuje magické 69:

(š)1 + (e)5 + (s)1 + (t)2 = 9

Sakramente, kde vázne "světelný vzestup"?

A když už jsme u magie čísel, zastavme se u čísla OSM v souvislosti s právě přicházejícím rokem 2018

Číslo OSM nám může připomínat posvátný zvuk ÓM, pokud přidáme písmeno S, spojíme si posvátný zvuk ÓM se symbolem hadí síly – životní energie. Položená osmička , O-SMYČKA – nás odkazuje také k symbolu nekonečna. Napovídá nám, jak snadné je nechat se chytit do různých životních strachů, strastí a pastí – smyček. Osmička je číslem intelektu a vědění, je také číslem magie slova (tajného hermetického učení).

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

DNA  inkarnovaného člověka – s vazbou na osobní holografické pole – je ovlivnitelné slovem, MAGIE slova je tou nejvyšší magií. Vesmírný HOLOGRAM je součástí akceschopnosti (pohybu od plusu k mínusu a naopak od mínusu k plusu) lidského ducha, pohybu myšlenek, představ a snů. Vesmírný HOLOGRAM není vlivem akceschopnosti lidského ducha statický, ve své proměnlivé celistvosti je součástí jak makrokosmu, tak lidského mikrokosmu. SVĚTLO (plusové energie, láska, „dobro“), stejně tak TEMNOTA (minusové energie, strach, „zlo“), ve své energetické podobě je součástí čtyř přírodních živlů, ale i základních vesmírných – mentálních – duchovních zákonů.

Související článek: Hnutí New Age a názorová rozdílnost, Nový životní styl – metafyzika

Přidám citát, který vyjadřuje, jakým směrem se ubírat a na co se zaměřit, a dovolit tak v prostoru nadpozemské sféry „zamrznutým“ informacím „roztát“ a nechat je „tepelnou energií SVĚTLA Slunce“ vstoupit nejen do energetického pole planety Země, ale i do energetického pole každého člověka:

KYBALION: „Vlastnit Poznání, které nedoprovází jeho projevení v realitě a v činu, je jako kupení drahých kovů: marnost a bláhovost. Poznání je stejně jako bohatství určeno k užívání. Zákon užívání je univerzální a ten, kdo ho porušuje, trpí příčinami svého konfliktu s přírodními silami.“

Sakramente, kde vázne "světelný vzestup"?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.