3.2.2015

Barevnost tvořivých myšlenek

dreams-75397_1280V nepochopených aspektech bytí je hluboký význam, který odmítáme brát na zřetel. Podíl na tomto faktu má také rezistence, nebo-li schopnost vědomí bránit se, odolávat a nepřijímat do života vše, co se zdá být neslučitelné se současným sebepojetím a vnímáním světa. Svobodně, o své vlastní vůli se rozhodujeme ponechat vše při starém. Rezignujeme a odmítáme vše nevědomé. Byť vzdáleně tušené. Tím vznikají rozhodnutí neakceptovat skryté příčiny některých psychických potíží, zbytečných stresů a depresí. Ačkoliv paradoxně v hloubi duše je nám vše jasné a srozumitelné. Pokud se chceme ubránit rezistenci, potom je nutné neváhat a směle se vydat cestou od nevědomého bytí k vědomému. Soustředit se nejen na zastaralé vzorce myšlení a jednání.

Životní energie je živá látka, živá esence dočasně propůjčující fyzickému tělu život. Duše má neomezený přístup do všech dimenzí, čerpá informace z astrálních úrovní, bez přestání je na ně napojena. Na astrální úrovni je v nadčasové realitě zaznamenáno vše budoucí, co má se teprve uskutečnit a to v několika možných variantách. Záleží jen na našem vědomí a na kolektivním vědomí celého lidstva, jaké životní okolnosti nás i celé planety si svobodně zvolíme – tvořením pomocí slov, myšlenek a činů. Chceme-li správně používat svobodnou vůli, musíme si neustále uvědomovat, že myšlenky jsou barevné živé vibrace, a že POZOROVATEL ovlivňuje to, na co se dívá.

Astrální úroveň je nesmrtelnou pamětí Univerza

Univerzální světlo je architektem přírody, světlo je harmonie zvuků, barev a jemnohmotných esencí propůjčujících dech všemu živému. V této kronice vesmírného kvantového vědomí jsou zaznamenány dějiny lidstva od prvopočátku všeho. Z astrální úrovně se zrcadlí energie námi vysílaná zpět do našeho času bytí. Pozemský čas jen vyjadřuje prostor našeho bytí. Čas je spirála, na které jsou zaznamenány všechny informace. Čas považujeme za realitu, ve které žije naše fyzické tělo, proto je nutné chápat čas jako neustálou přítomnost, v každém okamžiku rozpadající se na minulost a budoucnost. Čas je vytvářen pohybem, a prvotním pohybem je MYŠLENKA – SLOVO.

Svobodně rozhodujeme o obsahu vlastních myšlenek

Nikdo nám nemůže přikazovat, jak máme myslet. Myslíme-li harmonicky (v pastelových barvách) je to naše volba. Myslíme-li negativně, pesimisticky, černě a šedivě je to také naše volba. K tomu si ještě představte, že každá myšlenka má svůj specifický tvar, vibraci a samozřejmě barvu – podle toho, zda ji tvoří kladný nebo záporný náboj může vytvářet různé abstraktní obrazy, vyjadřující její osobitou ideu. Nacházíte se častěji v prostoru jasného, zářivého světla nebo šedivých mračen? Jaké barvy vyzařuje vaše osobní aura? Dejte pozitivním myšlenkám krásné pastelové barvy a negativním černou a šedé odstíny. Teď se pokuste představit si, že jste celý den doma a jedna myšlenka za druhou zaplňuje váš byt jako živé barevné obláčky…

Tak a teď si můžete pro zajímavost upřímně představit, v jak barevném spektru se pohybujete. Převládá světlo, barevná duha anebo máte doma šedivé temno? Nezapomeňte započítat také ,,barevnost myšlenek “ ostatních členů domácnosti. Podobně si můžeme představit pozitivní energie dobra a negativní energie zla na pracovišti a ještě dále, nad jednotlivými kontinenty a nakonec v atmosféře nad celou planetou! A tyto energie – JIN a JANG – usměrňovat a harmonizovat, nesnažit se z jejich vlivu jednostranně vymezit, obě jsou nedílnou součástí vesmíru. 

A co přírodní katastrofy? To, že se dějí přírodní katastrofy, dokonce čím dál častěji, je bezesporu také odrazem ,,chaotického“ kolektivního nevědomí lidstva, nás všech dohromady. A všech negativních aspektů, rezonujících vesmírným prostorem. Počasí se poslední dobou chová, jako kdyby se zbláznilo. Jenomže ono se nezbláznilo samo od sebe! Kromě cyklických přírodních jevů, je to z velké části také reakce na negativní energie rezonující kolem celé planety! Je to reakce také na to, jak my lidé s přírodou nešetrně zacházíme. Přestali jsme ji uctívat. V podstatě již nám není nic svaté. Přírodu nešetříme! Je bláhové domnívat se, že ona bude šetřit nás!

Kyvadlo času (myšlenkové recyklace) se neustále kývá. Zavřete oči a představte si auru planety Země. Co k vám přichází? Vidíte duhu pastelových barev nebo zakalené, nevýrazné barvy v temných odstínech?

Jistě už chápeme božský princip příčiny a následku

Podaří-li se nám žít život v přítomném okamžiku, možná si záhy s překvapením uvědomíme, jak náš čas plyne pomaleji. Uvědomíme si, že bez vůle a správného nasměrování pozornosti by nebylo poznání. Bez poznání ustrnuli bychom na jednom místě. Touha po poznání je všechno jiné, jenom ne hřích! Kdyby Adam s Evou neokusili zakázané jablko poznání, tak tam pod tím stromem v blažené nevědomosti leží ještě teď! Zaměřit se na chtění poznávat sebe sama a okolní svět novým způsobem je rozhodnutí citu a vůle. Za každých okolností bychom si měli být vědomi poctivosti a smysluplnosti svých úmyslů, všech svých záměrů. Měli bychom rozlišovat energie lásky vysílané srdcem od sobectví a manipulace pro vlastní prospěch. Tyto záporné energie pocházejí z potlačovaných pudů skrytých v nevědomí a temných stránek našich charakterových vlastností.

Ukázka ke stažení, e-kniha Exkurze mimo tělo


Následuje ukázka z knihy: Základy magie, Lilith, nakladatelství Spiral Energy, Brno 2001

Astrální světlo čili éter

„Podstatou éteru je je vír, spirála. Podstatou této spirály je polarita, neboť je složena ze dvou protikladů, z kladné a záporné síly, černé a bílé, pasivní a aktivní. Spojením těchto sil vzniká éter a ten dává vzniknout Universu. Symbolem éteru je had, síly jsou začasté znázorňovány jako ptáci – havran a holubice, jako geometrické útvary – bod a kruh, jako plus a mínus, jako Jakin a Boaz, dva sloupy u vstupu do Šalamounova chrámu. Universum bývá zobrazováno jako panna. Obě síly můžeme pozorovat na symbolu kříže. Svislá čára je aktivní, vodorovná čára je pasivní. 

Obě síly není možné vnímat každou zvlášť, vždy je nutné je vidět jako komplementární, kdy jedna bez druhé ztrácí svůj smysl. Expanzivní kladná síla, označovaná jako Od, obsahuje vždy svůj protipól, svíravou sílu zápornou, zvanou Ob. Jejich spojení je vyjadřováno pomocí spirály, spirálních tvarů, vírů a kruhů v pohybu. Je nazývána Or, což značí světlo a slovo má blízko i k výrazu pro zlato v některých jazycích. Známou podobou spojení všech tří sil je Hermova hůl, která v sobě skrývá schéma stromu života…“

„Éter je ovládán myslí, a to vědomě i nevědomky. Každý duševní pochod, každý pud, každá emoce, každé přání i každá myšlenka vyvolávají pohyb éteru, který se přetváří do krátkodobých útvarů odpovídajících tomu, nač jedinec myslí a co prožívá. Každý jedinec má nějaké převažující emoce či obvyklé myšlenky. Tyto tvary se uchovávají déle a stálá přání, zvyky či návyky, obvyklé emoce a naučené postoje získávají jakousi stálost a doprovázejí daného jedince na jeho pouti životem. Jsou-li zvláště stálé, získávají jakousi inteligenci více či méně primitivní a lze nazvat je nejen energetickými útvary, ale i bytostmi. A tak nejenže jedince doprovázejí, ale také mění jeho nižší duše, čili zpětně působí na jeho podobu, povahu, zdraví či schopnosti. 

Bytosti lze tvořit i vědomě – to je právě jedna z možností magie. Není ale jednoduchá. Zejména u takových bytostí, které mág tvoří, aby mu v déledobější perspektivě pomohly dosáhnout nějakých cílů, je třeba velké opatrnosti. Každá bytost je totiž vázána na svého tvůrce, od nějž si bere sílu a zejména ty, kterým bylo dáno více samostatnosti, pak mají touhu svého tvůrce ovládnout – čili posednout jej…“


Ukázka ke stažení, e-kniha MAGIE ŽIVOTA

magie

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.