Numerologie – odvaha pro změnu jména

Není neobvyklé, že se lidé z určitých osobních důvodů rozhodnou pro změnu jména, případně jména a příjmení současně. Může jít o změnu radikální anebo jen o přidání druhého jména křestního. Jméno představuje pro život člověka docela zásadní energii, vzhledem k tomu, že každé písmeno má vlastní význam, účinnou moc, vnitřní podstatu. Jedno písmeno rezonuje s druhým, správnou kombinací vzniká potřebný silový energetický proud na jemnohmotné úrovni. Písmena a číslice jsou energetické zářiče.

Změníme-li uvážlivě křestní jméno, případně i příjmení, za pomoci numerologie, (vždy v souladu s astrologickým rozborem), můžeme energie ovlivňující náš osud naladit pozitivním směrem. Po celý život jsme pod vlivem astrologického hvězdného pozadí od okamžiku narození – znamení zvěrokruhu, ale i pod vlivem vibrace našeho jména. Jméno je vlastně něco jako mantra, při vyslovení rezonuje a vzniká určitý, specifický zvuk. Rezonance zvuku jména, společně s ostatními aspekty spoluvytvářejícími osobnost člověka, ovlivňuje lidské bytí více, než si myslíme. S osobním – na míru přesným – astrologickým rozborem souvisí i jméno místa narození.

Jméno by mělo rezonovat a být v harmonii s tělem i duší člověka

To neznamená, že jméno nutně musí být s námi v nesouladu. Ale někdy intuitivně vnímáme (někdo dokonce od dětství), že s energií jména je cosi v nepořádku. Nejsme s křestním jménem spokojeni, nelíbí se nám, máme s ním spojené nepříjemné asociace. To platí též o přezdívkách, ke kterým jsme přišli náhodně, nebo je sami zvolili. Stejně tak, zvolíme-li po sňatku nové příjmení, může se naše osobní energie nápadně změnit – někdy s pozitivním, někdy se záporným dopadem.

Totéž musíme vzít v úvahu, pokud se častěji stěhujeme. Někdy se přihodí, že se nezharmonizujeme s daným místem, s jeho jménem, historickou pamětí, legendami, karmou atd. A naopak, někdy nám nové prostředí energeticky velmi sedí, netušíme proč, přesto se v novém prostředí cítíme jako ryba ve vodě. Energetický vliv má dokonce číslo domu, v kterém bydlíme.

Vzpomeňme na indiány: s přibývajícím věkem, tak, jak se osobnost vyvíjí, od dětství až do stáří, mění svá jména. Podle toho, jak se mění osobnost jedince a podle toho, co v životě dokázal. Staré jméno se později nesmí vyslovovat. Indiáni uvážlivě volí jména pro své děti. Indiáni jsou velmi moudří. Víte, že čelenka je symbolem koncentrovaného myšlení?

Podobně to fungovalo ve starém Egyptě. Faraon nosil čelenku s vyobrazením hadí hlavy, posvátné kobry, ta spočívala, kde jinde, než na místě třetího oka. Egypťané běžně užívali dvě jména, druhé jméno uchovávali přísně v tajnosti, pro ochranu osobnosti. Pokud se člověk provinil proti daným společenským pravidlům, bylo mu za trest pozměněno a v nejhorším případě odebráno jméno. Zůstat bezejmenným, bývalo považováno za nesmírnou potupu. Ani čínská tradice není v tomto ohledu pozadu. Rodiče dávají dítěti falešné jméno na prvních sto dní života, chrání tak své potomky před negativní energií astrálních mocností. Teprve potom dítě dostane pravé jméno.


Uvažujete o změně jména a hledáte inspiraci?

Z určitých důvodů, osobních, které zde nebudu specifikovat, už delší čas uvažuji o změně jména i příjmení. Podstata tohoto rozhodnutí ale nespočívá v nespokojenosti se životem. Spočívá především v osobním posunutí se v profesní sféře, a s odstraněním určitých bloků z minulosti, které mohou člověka zpomalovat, brzdit v zásadních životních volbách.

Nad novým jménem jsem nepřemýšlela nikterak intenzivně, spíše jsem „čekala“ až mě „něco“ osloví, spontánně, intuitivně a hlavně pocitově.

Nové jméno i příjmení se v mé hlavě poskládalo tak nějak samo s ohledem na „náhodnou“ událost a určitý synchronní sled událostí. Pocitově jsem s novým křestním jménem okamžitě vnitřně souzněla, s novým příjmením o trošku méně. Provedla jsem numerologický rozbor a hned na první pokus vše sedělo téměř podle představ, které mám o výsledku.

Ale  s celkovým výpočtem, jméno + příjmení, to přeci jen nebylo úplně tak, jak bych chtěla. Zvolené jméno jsem chtěla zachovat nedotčené. Půl dne jsem si pohrávala jen s příjmením, přidávala písmena, až se mi před očima objevil výsledek numerologického rozboru shodný s mou představou, a pocitově jsem byla konečně spokojená.

Ve výsledku nejde o „náhlé“ dosažení dokonalosti, ale o nové nasměrování, takže je zde i prostor pro „učení se“, pro postupné osobní zdokonalování, prostor pro nové obzory a nové „životní nenáhody“.

A jak takový numerologický rozbor jména a příjmení může vypadat? Nahlédněte, pokud vás to zajímá. 


ROZBOR NOVÉHO JMÉNA A PŘÍJMENÍ

Číslo realizace
Je součtem souhlásek jména REBEKA a příjmení SPRINNCOVÁ. Toto číslo představuje především profesní a materiální život, postoje k životu, vnější projev člověka a jeho realizaci ve světě.

Číslo: 11
Neboli mistrovské číslo 11, což znamená úplný nebo téměř úplný rozvoj určitých vlastností.
Je ambiciózní a aktivní osobnost, schopná uspět v neobvyklých a originálních činnostech. Je nekonvenční, zajímavý a někdy nestabilní, nebo nepředvídatelný. To druhé lidi často velmi přitahuje, a nebo naopak to může některé odrazovat. Je vizionářský, obdařený moudrostí duchovního světa, velmi vnímavý, kreativní, idealistický a individualistický. V některých oborech může být považován za génia. Má zvýšenou energii a pravděpodobně i velké ego, většinou mu je lhostejná reakce druhých a následuje své vnitřní vedení, své vlastní poslání a životní cíle. Toto mistrovské číslo přináší odpovědnost a zároveň svobodu volby. Lidé s 11 by neměli ignorovat svůj talent a vnitřní vedení.

Intimní číslo
Intimní číslo, někdy nazývané číslo srdce nebo touhy. Získá se sečtením samohlásek jména a příjmení. Informuje o niterných přáních, touhách a skrytých ideálech.

Číslo: 9
Touží uskutečnit a naplnit své ideály a být pro ostatní lidi přínosný. Miluje různá dobrodružství a má inspirativní přístup k životu. Pro něco velkého je schopen se i obětovat. Negativní vlastností může být přecitlivělost a silné vyjadřování emocí.

Vibrační číslo
Tvoří se součtem čísel jména a přímení. Popisuje osobnost člověka, jeho charakter, odhaluje přístup k životu, zvládání překážek. Také to, jak ho vnímají ostatní lidé a jakou tvář ukazuje světu.

Číslo: 11
11 je mistrovské číslo životního poslání – obsahuje mistrovské vibrace velekněze, soucitného učitele, který má schopnost jasnovidění, jasnoslyšení a dokáže předvídat situaci.

Má dobré přesvědčující schopnosti, dokáže druhé inspirovat a vést. Lidé stojí o jeho souhlas a uznání, to mu vyhovuje, protože rád ovládá a to i v lásce. Je velmi psychicky nadaný a intuitivní, jako hromosvod přitahující silné myšlenky a má přístup do nekonečného rezervoáru podvědomí. Během života se musí naučit tento velký tok energie ovládat, dá se říct, že je to jeho životní úkol. Z toho důvodu často také trpí vnitřním napětím, přecitlivělostí, náladovostí, citovým zmatkem. Ne každému se tento úkol podaří a tak můžou jedenáctku prožívat omezeně jako dvojku.

Je citlivý, má velkou představivost, možná měl v dětství vytvořený propracovaný fantazijní svět. Je opatrný ve sdílení svých pocitů a přátele si pečlivě vybírá. Vyvážená 11 je jedním z nejvíce působivých lidí.

Den narození
Charakterová vlastnost podle dne narození.
Číslo: 15
Den narození 15 – ODVAHA

Číslo života
Číslo života, také označované jako osudové číslo, se získá sečtením čísel z data narození. Je s ním spojena karma a jsou jím dané člověku do vínku vlastnosti, možnosti i překážky na cestě životem.

Číslo: 1
Je nezávislý, má silné vůdčí schopnosti. Ve vztahu se snadno prosazuje. Je silný a cílevědomí, získává všechno vlastním přičiněním, než pomocí jiných lidí, často při tom musí překonávat velké obtíže. Je odvážný průkopník se silnou vůlí. Na své životní cestě se může cítit osamocen.

Hodnota vibrace křestního jména REBEKA: 6

Šestka – opatrovník universální lásky, učitel základních pravd: advokát prohraných sporů, strážce opatrovník. Používá představivost k poznání toho, co je skryté, svou odvahou se stává pilířem. Energie tohoto jména umocňuje smysl pro krásu, umělecký manuální talent, empatii a toleranci. Učí odpovědnosti a vnitřní rovnováze v dávání a přijímání. Nejvyšším bohatstvím pro tuto energii je rodina a teplo domácího krbu.

Křestní jméno obsahuje karmické vibrace: 13

Učí pracovitosti, trpělivosti a profesní odpovědnosti. Dává predispozice k práci vyžadující systematičnost, učí organizování a metodičnosti.

Písmena pro nové křestní jméno REBEKA: A, B, E – pracují na úrovni fyzických a materiálních zkušeností a K, R – na úrovni intelektuálních a myšlenkových procesů.

Monogram R S nese vibraci čísla jedna

Podle knihy Numerologie pro každý den: „Jděte za hlasem svého srdce a poslouchejte svoje vnitřní já. Rovnováhy dosáhnete, když budete vykonávat mnoho aktivit. Nebuďte statičtí, vaše cíle se splní, jedině když zmobilizujete veškerou energii a připravíte se k akci. K vaší rovnováze rovněž přispěje, když se vyhnete závislosti na ostatních a budete se držet svých idejí. Čím více si budete dokazovat, že k němu můžete dospět samostatně, tím větší je vaše šance na dosažení celkové vyrovnanosti.“

Na osobní úrovni jsem pracovala pomocí knihy „Osud podle jména – numerologický průvodce 21. století“ a dalších numerologických publikací. Téměř shodný výsledek, který předkládám, je vytvořen zde: Numerologický rozbor.

Ještě přidávám jeden můj dnešní (30.6.2017) komentář na dotaz „Proč zrovna Rebeka“ z facebooku:

Jméno Rebeka je původní hebrejské jméno, a hebrejština (jidiš) má (pro někoho skrytou) vazbu ke slovanským jazykům, a tedy na určité úrovni i k češtině. Líbí se mi, a numerologicky mi „rezonuje“. Navíc ještě (ač to nesouvisí s významem jména): Rebeka začíná na Re, Re je v překladu Slunce, a představuje jméno egyptského slunečního boha Re.

Ještě jeden malý detail: Rebeka, rebe-l-ka.

Příjmení jsem původně chtěla Princová (princ-ip, životní princip), ale numerologicky mi to nesedělo. Přidala jsem S, a druhé n, a výsledek je podle představ… Nosím stříbrný přívěšek na řetízku: Davidovu hvězdu (hexagram), už pár let, důležitý je pro mě její mystický význam – s vazbou na hermetismus a mystiku, aniž bych se detailně zajímala o židovskou mystiku, občas studuji Kabalu (ze zvědavosti), ale té není jednoduché porozumět (bez znalosti hebrejštiny). Takže tak nějak to mám, něco je na vědomé úrovni, něco je určitě v podvědomí, něco, co mi není zcela zřejmé…, třeba se to časem osvětlí…


Ke změně jména je nutné neudělat unáhlený krok, s novým jménem je dobré se nějaký čas sžívat, a uvědomovat si jeho resonance, než změnu učiníte. A také je třeba počítat s částečným nepochopením ve vašem okolí. Ale pokud je vám vcelku jedno, co si o vás kdo myslí, a pokud nežijete ve „společenské kleci předsudků“, tak to hravě zvládnete.

Související článek: „TY NEJSI NORMÁLNÍ“

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.