9.2.2015

Syntézie – souznění smyslů

head-197345_1280Někteří lidé, častěji malé děti, vidí vibrace zvuku v barevném vnitřním přenosu. Zvuk se před jejich očima zhmotňuje v barevných obrazech. Tento jev má odborný název – synestézie, jde o prolínání smyslů. Jedná se o současné působení více smyslových dojmů, v tomto případě jsou to dojmy sluchové a zrakové, plus opomíjený šestý smysl. Má se zato, že touto schopností souznění smyslů jsou obdařeni někteří geniální hudební skladatelé. Podobně jsou někteří jedinci dokonce schopni zaznamenat barevné vibrace pohybu – každý pohyb vyvolává určitý zvuk, tito lidé vnímají neslyšitelné zvuky právě pomocí barev. Může se jednat třeba o diváka sledujícího balet, kromě tance sleduje svým vnitřním viděním také barevné efekty vyvolané pohybem a gesty tanečníků. Jsou dokonce jedinci, kteří různým zvukům přisuzují nejen barvy ale i chutě. Lidé, u nichž synestézie funguje, mají netradiční ale zároveň zvláštními jevy obohacené vnímání světa, vidí, slyší a ochutnávají barevně, dokonce i vůně vnímají barevně. případně během čtení textu dokonce vidí různě barevná písmena.

Současným působením více smyslových dojmů je také vysvětlován další zajímavý jev – vnímání doteku na dálku

background-574738_1280Tělesnými smysly můžeme vnímat pocity osoby nacházející se v našem dohledu – vidíme třeba někoho, jak se lehce zraní, okamžitě se ošijeme nebo sebou cukneme, jako bychom tu bolest na okamžik sekundy ucítili. Stejné pocity zažíváme, díváme-li se na podobnou scénu v televizi. Jedná se o zrcadlovou synestézii. Další formou synestézie je, pokud jedinec při pohledu na číslice a písmena vidí zároveň barvy. Projevuje se to například tak, že člověk čte a zároveň vidí písmena barevně.

Nebo si představte vliv léčitele na pacienta na dálku. Pacient vnímá sluchem instrukce léčitele po telefonu, je mu tímto způsobem (zvukem) předávána energie. Pacient následně vnímá přenos energie v místě na těle, kam ji léčitel vysílá. Pacient v daném místě vnímá tlak, teplo, brnění, úlevu od bolesti. Nemocné fyzické tělo je jako chaoticky rozladěný hudební nástroj, jenž si k uzdravení žádá harmonii, pozornost a lásku, sebelásku a pozitivní energetické vibrace. Uzdravení může přijít v pravou chvíli, pokud připustíme, že nejsme pouhou objetí v rukách Všemohoucího. A shledáme-li vlastní já podstatným strůjcem života, především vlivem myšlení, představivosti a emočním cítěním.

Dosáhnout trvalého rozšíření vědomí (jakési osobní transformace), je obtížnější, než sestoupení na úroveň nižší. Jde o to uvěřit, že všechny jsoucí ,,vesmírné“ dimenze jsou na vysokofrekvenční úrovni propojeny s vědomím. Svět, který nás obklopuje je jediný existují svět, tvořen jedinou jsoucí prazákladní energií, jíž jsme my sami nedílnou součástí. S příchodem na svět je však našemu vědomí určena hranice, kam až smí dohlédnout. Tyto hranice lze vědomě, postupně posouvat, ale nelze je jen tak zcela otevřít. Pokud bychom si byli v každém okamžiku vědomi všeho, co se kdy odehrálo, všech energií nás obklopujících, nebylo by možné vše pojmout a zpracovat. V pohádkách je skryto mnoho moudrosti. Nápoj zapomnění najdeme v symbolice mrtvé a živé vody, mrtvá voda je temný nápoj zapomnění, živá voda je bílý nápoj rozpomínání.

Každý se rodíme s určitými schopnostmi, určitým nadáním, osobním posláním, na které se máme během života rozpomenout. A potom vědomě zaměřit. Cíleně chtít dosáhnout trvalého rozšíření vědomí, tedy aktivace vnitřní fractal-1320261_1920síly v souladu s vyššími vibracemi, a tím i aktivace okolností souvisejících (poznání, moudrost, pomoc bližnímu, léčitelství, ochrana přírody…), může být obtížné v neutuchajícím ruchu současného hektického života. Proto lidé, kteří se vědomě snaží dosáhnout nějakého duchovního cíle, často se uzavírají na nějakou dobu do samoty, straní se příliš živelné a na hmotu zaměřené společnosti. Tím snáze dosahují soustředění, potřebného klidu a ticha ve své mysli. Posléze objevují průzory do oněch tajemných sfér mimo náš pozemský, hmotný svět.

Ukázka ke stažení, e-kniha JEN PÁR DNÍ mezi životem a smrtí

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.