Syntézie – souznění smyslů

head-197345_1280Někteří lidé, častěji malé děti, vidí vibrace zvuku v barevném vnitřním přenosu. Zvuk se před jejich očima zhmotňuje v barevných obrazech. Tento jev má odborný název – synestézie, jde o prolínání smyslů. Jedná se o současné působení více smyslových dojmů, v tomto případě jsou to dojmy sluchové a zrakové, plus opomíjený šestý smysl. Touto schopností souznění smyslů jsou obdařeni někteří geniální hudební skladatelé. Podobně jsou někteří jedinci dokonce schopni zaznamenat barevné vibrace pohybu – každý pohyb vyvolává určitý zvuk, tito lidé vnímají neslyšitelné zvuky právě pomocí barev. Může se jednat třeba o diváka sledujícího balet, kromě tance sleduje svým vnitřním viděním také barevné efekty vyvolané pohybem a gesty tanečníků. Jsou dokonce jedinci, kteří různým zvukům přisuzují nejen barvy ale i chutě. Lidé, u nichž synestézie funguje, mají netradiční ale zároveň zvláštními jevy obohacené vnímání světa, vidí, slyší a ochutnávají barevně, dokonce i vůně vnímají barevně. Další formou synestézie je, pokud jedinec při pohledu na číslice a písmena vidí zároveň barvy. Projevuje se to tak, že člověk čte a zároveň vidí písmena barevně.

Současným působením více smyslových dojmů je také vysvětlován další zajímavý jev – vnímání doteku na dálku

background-574738_1280Tělesnými smysly můžeme vnímat pocity osoby nacházející se v našem dohledu – vidíme třeba někoho, jak se lehce zraní, okamžitě se ošijeme nebo sebou cukneme, jako bychom tu bolest na okamžik sekundy ucítili. Stejné pocity zažíváme, díváme-li se na podobnou scénu v televizi. Jedná se o zrcadlovou synestézii.

Nebo si představte vliv léčitele na pacienta na dálku. Pacient vnímá sluchem instrukce léčitele po telefonu, je mu tímto způsobem (zvukem) předávána energie. Pacient následně vnímá přenos energie v místě na těle, kam ji léčitel posílá. Pacient v daném místě vnímá tlak, teplo, brnění, úlevu od bolesti. Nemocné fyzické tělo je jako chaoticky rozladěný hudební nástroj, jenž si k uzdravení žádá harmonii, pozornost a lásku, sebelásku a pozitivní energetické vibrace. Uzdravení může přijít v pravou chvíli, pokud připustíme, že nejsme pouhou objetí v rukách Všemohoucího. A shledáme-li vlastní já podstatným strůjcem života, především vlivem myšlení, představivosti a emočním cítěním.

Dosáhnout trvalého rozšíření vědomí (osobní transformace), je obtížnější, než sestoupení na úroveň nižší. Jde o to uvěřit, že všechny jsoucí ,,vesmírné“ dimenze jsou na vysokofrekvenční úrovni propojeny s vědomím. Svět, který nás obklopuje, je tvořen prazákladní energií – Vesmírnou Myslí, jíž jsme my sami nedílnou součástí. S příchodem na svět je však našemu vědomí určena hranice, kam až smí dohlédnout. Tyto hranice lze vědomě, postupně posouvat, ale nelze je jen tak zcela otevřít. Pokud bychom si byli v každém okamžiku vědomi všeho, co se kdy odehrálo, všech energií nás obklopujících, nebylo by možné vše pojmout a zpracovat. V pohádkách je skryto mnoho moudrosti. Nápoj zapomnění najdeme v symbolice mrtvé a živé vody, mrtvá voda je temný nápoj zapomnění, živá voda je bílý nápoj rozpomínání.

Každý se rodíme s určitými schopnostmi, určitým nadáním, osobním posláním, na které se máme během života rozpomenout. A potom vědomě zaměřit. Cíleně chtít dosáhnout trvalého rozšíření vědomí, tedy aktivace vnitřní síly v souladu s vyššími vibracemi, a tím i aktivace okolností souvisejících (poznání, moudrost, pomoc bližnímu, léčitelství, ochrana přírody a podobně), může být obtížné v neutuchajícím ruchu současného hektického života. Proto lidé, kteří se vědomě snaží dosáhnout určitého duchovního cíle, často se uzavírají na nějakou dobu do samoty, straní se příliš živelné a na hmotu zaměřené společnosti. Tím snáze dosahují soustředění, potřebného klidu a ticha ve své mysli. Posléze objevují průzory do oněch tajemných sfér mimo náš pozemský, hmotný svět.

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.