22.2.2017

Mystické přírodní symboly devítkového projektu

Součástí projektu „Souznění – devítkové úplňky“, plánovaného na rok 2018, se může pro každého zúčastněného stát i návštěva mystických míst a kopců v daných okresech. Každé takové místo, (Bílá hora, Velký Blaník, Panenský Týnec, Zelená hora, Říp, Děčínský Sněžník, Ještěd, Hostýn a další) je samo o sobě symbolem, vyzařuje energii daného místa, má vlastní nezaměnitelné kouzlo a magickou atmosféru, váže se k historii našeho národa, k tradicím našich předků.

Oves míru=O vesmíru Mnoháčka Zgublačenka

(2017, autorka: Mgr. Alena Krejčová. Celostátní soutěž NFT ČR, Český Videosalon – Zlatá medaile) VIDEO: http://www.filmdat.cz/filmy.php?detail=6449

PŘÍLOHA: Oves míru

RECENZE: Absolutním vrcholem dokumentaristické soutěže je pro mne film OVES MÍRU – O VESMÍRU MNOHÁČKA ZGUBLAČENKA Alenky Krejčové. Naprosto skvělý je už samotný úvod filmu, kdy kamera postupně odhaluje hodně zvláštní příbytek s jeho poněkud atypickým obyvatelem. Vše jen v čistém ruchu, divák získává naprosto autentický vjem, netuší, kdo to je – autorka drží tajemství hlavního hrdiny, které umně postupně dávkuje…prostě špičková filmařina. Pavel Hlušička je nesmírně zajímavou osobností – není jen dokonalým pábitelem, napůl geniálním umělcem napůl totálním životním lúzrem, je také výborným typem pro zprostředkování autistického syndromu. Autorka tak odhaluje skrytou tvář ve veřejnosti nyní hodně rezonujícího postižení a díky více než vhodně zvolenému respondentovi najednou dává autistům s aspergem vlídný lidský rozměr. Výborně jsou vybrány situace, ke kterým není třeba nic doplňovat v komentářích, film nemá zbytečné hudby, zcela vystačí samotná atmosféra. Trochu diskutabilní jsou přechody do černobílé a možná nadbytečné titulky k písním.  Velkou pochvalu si autorka naopak zaslouží za velmi promyšlenou stavbu dokumentu, jasně promyšlený uzavřený oblouk jednoho virtuálního dne.

PhDr. Lenka Poláková, Kreativní producent, ČESKÁ TELEVIZE Ostrava

http://www.ceskatelevize.cz/lide/lenka-polakova/


Mystické přírodní symboly devítkového projektu

Mystické přírodní symboly mohou jednotlivci, i skupiny lidí navštívit v den, který náleží danému okresu, v čase mezi 9-15:30 (součet všech čísel je 9). Na vrcholech mohou lidé v klidu popřemýšlet o tom, jaký význam má konkrétní přírodní místo (symbol). Ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nebudou mít možnost vystoupat na kopec ve svém okolí, mohou si alespoň o jeho symbolice v ten den něco přečíst a meditovat o významu dané přírodní lokality v klidu domova.

V tomto příspěvku najdete vždy den, název místa, a odkaz, který vám zvolené mystické místo nejlépe představí. Tyto údaje budou postupně doplňovány o další místa, která je možné v rámci projektu v daný měsíc a den navštívit, meditovat, setkávat se a souznít.

Možná už máte ve svém diáři poznamenáno, jaký den a měsíc, v jakém okrese, a na jakém místě se zúčastníte projektu SOUZNĚNÍ. (Projekt se připravuje pro 144 měst Čech, Moravy a Slovenska). Pokud je pro vás tato informace nová, podívejte se na články, kde se dozvíte podrobnosti o projektu.

 

Podrobnosti o projektu: Souznění – devítkové úplňky 2018, Mystické podvečery – devítkové úplňky 2018


Návštěva mystických míst DUBEN

Pondělí 30.4.2018
Bílá hora, Wikipedia: Bílá hora

           


Návštěva mystických míst KVĚTEN

Středa 2.5.2018
Křížová cesta a Kaple svatého Ducha v Liběchově

Wikipedia: Křížová cesta (Liběchov) 

Wikipedia: Kaple svatého Ducha (Liběchov)


Sobota 5.5.2018
Svatá hora, Wikipedia: Svatá Hora


Neděle 6.5.2018
Velký Blaník, Wikipedia: Velký Blaník

           


Středa 9.5.2018
Říp, www.hora-rip.cz


Čtvrtek 10.5.2018
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci, Magický nedostavěný chrám v Panenském Týnci


Neděle 20.5.2018
Vlhošť

Vlhošť (Ralská pahorkatina): Wikipedia

Zdroj mapy: https://mapy.cz/s/1WzVr


Pondělí 21.5.2018
Hrad Blansko, http://www.hradblansko.cz/


Čtvrtek 17.5.2018

Menhir u Kutné Hory

Ve 14:40 společná cesta od infocentra (Palackého náměstí 377/5 v Kutné Hoře) k menhiru, kde bude meditace a bubnování.
http://denemark.jidol.cz/menhir-u-kutne-hory/

Akce se koná za podpory a s aktivní účastí kutnohorského starosty, Bc. Martina Starého.


Úterý 29.5.2018
Kunětická hora

Povídá se, že se Kunětická hora jednou do roka otevírá

V jejích útrobách pak prý můžete projít podzemním bludištěm, které kromě bohatě zdobených chodeb tvoří monstrózní sály se zlatavými stropy a stěnami vykládanými drahým kamením. V honosném labyrintu bloudí přízraky podvedených mnichů z nedalekého opatovického kláštera, který byl vypálen husity v roce 1420. Hledají poklad, o který přišli vlastní vinou.

http://www.hrad-kuneticka-hora.cz/


Návštěva mystických míst ČERVEN

Sobota 2.6.2018
Ještěd, Wikipedia: Ještěd 


Neděle 3.6.2018
Děčínský Sněžník, Wikipedia: Děčínský Sněžník 


Pondělí 4.6.2018
Komáří hůrka, Wikipedia: Komáří hůrka 


Úterý 5.6.2018
Hora Úhošť

Hora Úhošť: Výlet na sopečnou horu

Úhošť je dnes známá především jako kultovní místo vyznavačů keltské kultury, historie zdejšího osídlení ovšem sahá mnohem hlouběji. Již v době bronzové tady existovalo opevněné hradiště knovízské kultury, jehož zbytky jsou nejlépe patrné při jihozápadním okraji planiny.

Po Keltech se tu usadili také Slované. Lidé tu byli perfektně chráněni strmými svahy stolové hory a dokonce tu měli i trvalý zdroj vody ve dvou malých nevysychajících jezírkách. Rozlehlá odlesněná náhorní pláň umožňovala provozovat zemědělskou a pasteveckou činnost, což zajišťovalo pravěkým obyvatelům soběstačnost a nezávislost.


Středa 20.6.2018
Radegast, Wikipedia: Radegast 


Středa 27.6.2018
Zelená hora, Zelená hora


Návštěva mystických míst ČERVENEC

Neděle 1.7.2018
Radhošť, Wikipedia: Radhošť 


Pondělí 2.7.2018
Hostýn, Magická přitažlivost moravského Řípu 


Čtvrtek 12.7.2018
Svatý kopeček, Svatý kopeček

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.