Stres a únavový syndrom

stress-391662_1280Syndrom chronické únavy je z velké části údělem ,,zrychlené“ moderní civilizace. Stres, formovaný oslabenou emocionální, intelektuální a duševní energií, může přejít ve vyčerpávající stavy, které dnes řadíme do kategorie chronická únava: únavový syndrom. Jak se toto energetické selhání organismu projevuje? Několik týdnů nebo měsíců přetrvávajícím vyčerpáním a nezvladatelnou tělesnou i duševní únavou. S únavovým syndromem můžeme pracovat na jemnohmotné duševní úrovni (pokud vyloučíme jako příčinu únavového syndromu jinou civilizační chorobu). Tedy chodíte-li k lékaři, a připadáte si jako simulant, protože nelze nalézt příčinu chronické únavy, nezoufejte, ani pokud už jste ztratili veškerou radost ze života, protože už máte napůl vyhráno. Jednak zjistíte, že netrpíte žádnou nemocí, která by mohla stát za únavou, (chudokrevnost, cukrovka, potíže se štítnou žlázou, ledvinové potíže, oslabený imunitní systém a jiné). A navíc si můžete uvědomit, že příčinu je zapotřebí nepodceňovat a začít s plným zaujetím hledat vysvětlení na jiné úrovni.

Co je vlastně únava? Dvěma slovy: nedostatek energie, životní energie.

Životní energie se neobnovuje nebo neproudí tělem tak, jak by optimálně měla, a to ani po příjemné relaxaci, odpočinku nebo zdravém spánku. Únava neustupuje, aniž by byla známa jakákoliv jiná, přímo fyzická příčina. Syndrom chronické únavy ovlivňuje pohyb prostorem v každém okamžiku, člověk není schopen vykonávat obyčejnou rutinní činnost, ani po probuzení z mnoha hodin trvajícího, vydatného spánku. Mohou se dokonce dostavit krátkodobé výpadky paměti, nesoustředěnost, svalové bolesti a další tělesné a duševní symptomy.

Mysl, psychika, emoce a duševní stav člověka je ve skutečnosti jedna spojená nádoba. Mysl ovlivňuje tělo – tělo ovlivňuje mysl – počínaje přesně tímto pořadím. Mysl dokonce ovlivňuje a aktivuje DNA.

Nejprve mysl (negace, strach, úzkost, stres – například z toho, že nic nestíhám, deprese) ovlivní tělo, poté nemoc nebo bolest zpětně ovlivní mysl a kolotoč se roztáčí.

Mysl sama má dokonalou schopnost životní energii aktivovat, a samozřejmě naopak.

Jak lze bojovat proti chronické únavě?

Nápomocná nám může být například Ájurvéda. O zkušenostech s tímto východním učením pojednává vynikající lékař, duchovní učitel a spisovatel, zaměřený na celostní medicínu a duchovní rozvoj, Deepak Chopra, v jedné ze svých mnoha vynikajících knih.


Citace z knihy: NESPOUTANÁ ENERGIE, autor Deepak CHopra, (ucelený program k překonání chronické únavy)

,,Řešení toho problému je vždycky stejné: VÍCE ENERGIE. Konkrétně řečeno, lék na chronickou únavu – a základ pro dosažení plnohodnotnějšího způsobu života obecně – vězí ve schopnosti sáhnout si do nekonečného pole přírodní energie, která nás obklopuje. Einstein odhalil, že každý atom vesmíru obsahuje obrovské množství síly. Současná fyzika v tomto úsilí pokračuje a daří se jí dokazovat, že všechno ve vesmíru se rodí z neustálého pohybu SPOJITÝM POLEM energie a inteligence, jež jsou základem přírody. Jinými slovy, za vším stojí jediný zdroj energie, a je to právě tento jediný zdroj, z něhož vzniká existence všech jevů ve vesmíru. My a vše kolem nás jsme součástí pokračování přírody. 

Stres a únavový syndrom

Vše bude jasnější, když si uvědomíme atomy, které tvoří naše tělo. Kvantová fyzika prokázala, že atomy nejsou pevné, nedělitelné objekty. Jsou tvořeny atomovými částicemi, které kolem sebe navzájem rotují rychlostí světla. Přitom vzdálenosti mezi jednotlivými částicemi v atomu jsou z hlediska jejich vlastní velikosti stejně obrovské jako vzdálenosti mezi hvězdami a galaxiemi. To znamená, že lidské tělo je proporcionálně stejně prázdné jako mezigalaktický prostor.“

,,Z vědeckého hlediska nejsou hmotnými, nedělitelnými objekty ani atomové částice. Jsou spíše jen další proměnou energie, jež je vyjádřena v hmotné formě. Einstein řekl, že každá látka není ve skutečnosti nic jiného než energie zabalená do jiné formy.“ 

,,Pod svou hmotnou formou je naše tělo vlastně pulsující, dynamické pole energie. Jednotlivé částice našeho těla jsou vibrující energií rozsáhlejšího vesmírného pole. Pod naším hmotným bytím existuje něco, co můžeme nazvat „kvantově mechanickým tělem“, což je čistý proces, čistá energie a čistá inteligence. A protože kvantově mechanické tělo určuje „povahu“ našeho hmotného těla, právě zde najdeme původ chronické únavy, ale taky klíč k jejímu rozřešení.“ 

„Většina z nás (s výjimkou kvantových fyziků) si myslí, že naše tělo je něco pevného a fyzického, ale že naše mysl je nepodstatná, nehmotná, ba dokonce že se podobá duchu. Dokud bude taková dichotomie přetrvávat, lze jen velmi těžko pochopit, jak na sebe mohou tělo a mysl vzájemně působit…“

,,Jakmile pochopíte, že zdánlivě hmotná struktura našeho těla vlastně není nic jiného než čistá energie, bude vám jasné, že myšlenka a látka jsou ve své podstatě stejné. Z pohledu kvantové fyziky není velký rozdíl mezi prouděním myšlenky rodící se ve spojitém poli a vibracemi vlnění, z něhož se rodí částice tvořící lidské tělo. Zkrátka, vaše myšlenky jsou kvantové děje, jemné vibrace tohoto pole, které mají hluboký vliv na všechny funkce vašeho těla. Jakmile porozumíme spojení mysli a těla (totiž, jak myšlenky a emoce ovlivňují tělo), můžeme pochopit i důvody chronické únavy…“

„Zde se dostáváme ke kritickému bodu: ukazuje se, že se jedná o deficit v emocionálním a mentálním životě jedince, který pak okrádá vlastní tělo o energii a sám si tak způsobuje chronickou únavu. Můžete začít s odbouráváním chronické únavy už tím, že si prostě začnete více uvědomovat své vlastní pocity…“


Tato poučná kniha dále obsahuje různá cvičení, jak s energií pracovat: ,,Obnovit kontakt se skrytou rezervou neomezené biologické energie, abyste ji mohli využívat každý den.“ Autor uvádí příkladná cvičení z Ájurvédy (věda o životě). Ájurvédu považuje za: ,,Nejobsáhlejší systém lékařství těla a mysli, který byl dosud vymyšlen.“ Doporučuji tuto útlou knihu k přečtení. Názvy jednotlivých kapitol: Únava, energie a kvantově mechanické tělo. Jedinečná konstituce mysli a těla. Jak důležité je dobře trávit. Strava a energie. Jak se zbavit únavy snížením stresu. Využití přírodních rytmů k vytvoření energie. Chronická únava v dnešním životním prostředí. Radost jako základ energie.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Stres a únavový syndrom

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.