Svátek čarodějnic – Beltaine

Svátek čarodějnic - Beltaine30. dubna slavíme pohanský obyčej, svátek Beltaine – znamená jasný oheň, zapalovaný na počest boha Slunce. Noc z třicátého dubna na prvního května se nazývá svatojakubská, je to noc magie a čarování. V tento posvátný čas přichází světlá polovina roku, nastává spojení protikladů v podobě elementů ohně a země. Beltaine je symbolem regenerace, životní síly, zdraví a plodnosti. Trháme březové větvičky, jimi je ozdoben každý příbytek, a omamné kytičky bílých konvalinek, jimi se zdobí každá žena. Nejen na návsích se staví májky, vlastní skromnější májku, ozdobenou pentlemi a stuhami, si můžete postavit na zahradě. Případně si ozdobte barevnými stuhami stromky a keře.

Oslavuje se bohyně Flora, královna květin, plodnosti a kvetoucího jara

Svátek čarodějnic - BeltainePohanské slavnosti se konají na počest obnovujícího se vegetačního cyklu přírody, odehrávají se v březových hájích, lesích, na horách a kopcích. Ohně se přeskakují, do vzduchu se vyhazují hořící košťata, to souvisí s obnovou zdraví a plodností, se zajištěním úrody na polích.

Oheň očišťuje od negativních energií. Jeden oheň je černý, očišťující, spaluje všechna trápení, nemoci a zlé energie. Druhý oheň je bílý, plný naděje a osvobození. Do bílého ohně se házejí kousky březové kůry, na kterou lidé píší svá přání. Do plamenů černého ohně se házejí postavičky – figuríny čarodějnic. Ohně se obchází v kruhu – nejdřív tančí průvod kolem černého ohně, potom křížem kolem májky a dál kolem bílého ohně – lidé tak společnou energií, zesílenou tancem a zpěvem, vytvoří pomyslnou ležatou osmičku, symbol nekonečnosti.

Ohně v domech se obřadně uhasínají a opět se nechají rituálně vzplanout, zapálením od ohně posvátného – udržovaného druidy. Za oheň posvátný a očišťující je považován oheň rozdělaný například pomocí dvou dřívek.

tree-face-167490_1920Svatojakubská čarodějná noc je časem vhodným pro hledání pokladů. Pohádkový poklad může o této čarovné noci hledat každý, kdo se náležitě vybaví svěcenou křídou, větvičkou mařinky vonné, která přitahuje bohatství, hostií či velikonočním vajíčkem. A odváží se o samotě do hlubokých lesů, k tajuplným skalám a jeskyním. Naleznete-li o této noci místo, kde vedle sebe stojí jasan, dub a hloh, možná spatříte skřítky, strážce pokladů.

K čarodějným rituálům používáme: jeřáb, hloh, mařinku vonnou, břečťan, rulík zlomocný, tavolník, kadidlo. Pořiďte si kousek dřívka jeřábu a z něj vyrobte křížek, pokropte jej svěcenou vodou, potom jej noste u sebe, ochrání vás na každém kroku. Uctívá se také voda ve všech podobách, prvomájový déšť nebo rosa omlazuje organismus.

Obraz1478Této noci, kdy se všude  v přírodě dějí podivné věci, na nejednom šibeničním vrchu nebo čarovných kopcích se slétají čarodějnice, chystající se k sabatu. Na kopcích a vyvýšených pahorcích vzplane bezpočet magických ohňů. Na pradávných posvátných místech snáze dochází k změněným stavům vědomí.

Čarodějky a čarodějové provádějí skupinové evokace – vzývají přírodní duchy. Z hlubin země se mohou uvolnit neblahé, démonické síly, proto je vhodné se této noci chránit před zlovolnou mocí neviditelných, podsvětních bytostí.

Čarovná kouzla fungují od setmění, od chvíle, kdy se na obloze objeví první hvězda, do svítání. Sama příroda v té době oplývá různými kouzly, neboť právě na jaře je nejmocnější.

Obraz1494Počínaje soumrakem chrání se obydlí před nekalou mocí temných sil. Zametá se zásadně do kříže. Před vrata, vchodové dveře či před hospodářské stavení se kladou drny, zlá čarodějnice musí spočítat všechna stébla trávy, a to nikdy do svítání nestihne – se svítáním pomine moc neblahých kouzel a zlo již do stavení nevkročí. Kolem domu se na ochranu rozestaví košťata, hrábě a vidle, poházejí se větve s trním a do země se zapichují proutky. Čarodějnice se zahánějí práskáním bičem na návsi, někdy se mohou projevit v přestrojení za proradnou lasičku. Všechny světnice v obydlí se kropí svěcenou vodou, provádí se zaříkání pro spokojený domov. Provádí se požehnání zahradě a rostlinám. Na hranicích se za všeobecného veselí upalují Čarymůry, symbolicky je představují ozdobená, za zlé čarodějnice převlečená košťata, napuštěná smolou.

Rozmyslete si, co si budete tento den vroucně přát, nebo jaké kouzlo budete provádět. Slunce se na Beltaine nachází ve hvězdném, zemském znamení Býka, všechna přání a kouzla budou mít dlouhodobé následky.

Čarodějné zaříkání: Proneste vlastními slovy formulované přání  a přidejte tato kouzelná slova:

Můj vnitřní hlas
rozletěl se do dálky
a jako z perel korálky
na pupeční šňůře Země
vrací se zpět ke mně.

Svátek čarodějnic - Beltaine

Nesmíme opomenout život starých Slovanů

Pohanští Slované poznávali lidské nitro a veškerá tajemství přírody podobně jako ostatní (pohanské) národy. Dodržovali vlastní tradice, praktikovali magii, vytvářeli představy o nadpřirozeném světě. Uctívali Slunce jakožto božské médium a stvořitele posvátného ohně. Duše lidí, zvířat a dalších bytostí, duše přírody, rostlin a stromů a všech hmotných i nehmotných věcí považovali za nadpozemské bytosti ovládající veškerý prostor. Měli své vědmy a čarodějky. V představách stvořili přírodní duchy, ochránce skal, hor, polí, vodních toků. Známe je jako vodníky, rusalky, hejkaly, polednice, permoníky… Náčelník kmene nebo rodu představoval moudrost a vědomosti, podobně jako keltský druid. U pobaltských Slovanů jím byl žrec, strážce posvátných hájů. Starali se o dřevěné svatyně, konali posvátné obřady, věštili budoucnost.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Jistě všichni známe Krokovy dcery, slovanské vědmy a kněžky pohanského kultu Tetu, Kazi a Libuši. Kazi byla čarodějka, léčitelka, bylinářka. Teta měla na starosti vodní prameny, kameny, stromy a ohně. Ovládala zaříkání zlých démonů a negativních sil, učila lid uctívat neviditelné přírodní bytosti. Libuše byla věštkyní, moudrou náčelnicí kmene a soudkyní. Ze života Slovanů toho známe poskrovnu, něco z pověr a lidových zvyků, něco z pověstí. České zvyklosti a tradice jsou směsicí z keltsko – germánsko – slovanských moudrostí.

Související články: Pozitivní negativita a „pálení čarodějnic“Zaříkání na Beltaine, Pohanský svátek Beltaine

Svátek čarodějnic - Beltaine

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.