Symbol pouště – cesta duše

desert-790640_1280Rozlehlá poušť je obtížně poznatelným slunečním chrámem, jako Slunce samo, jako podstata vtělené duše i samotné duše světa. Poušť je symbolem podvědomí, symbolem místa, kde se člověk nečekaně setkává sám se sebou: po překonání duševní prázdnoty, citové vyprahlosti a zdánlivé samoty. Respektive procítí-li do hloubky tiché vnitřní osamění,  v tichosti a beze slov nahlédne do vlastního nitra. Ocitneme-li se osamoceni uprostřed pusté pouště, jako poutník na cestě životem, vzhlížíme k nekonečnu, k nedosažitelnému, tajemnému  horizontu. Hledáme oázu uprostřed vnitřní prázdnoty, pomyslnou studnu života.

Meditace vhledu – vnitřní dialog duše a Ducha

namibia-646902_1280S touhou po duchovním poznání vstupujeme během meditace do svého nejhlubšího nitra, prožíváme horké chvíle vnitřní regrese a očekáváme postupné zasvěcení. Vnitřní dialog duše a Ducha nabývá na intenzitě. V rozlehlé poušti vnitřních znamení, tak trochu podobajících se halucinacím, se nám zjevuje nemožné. Vidíme, jak se ve sluneční záři chvěje potemnělý obraz neznámé (vnitřní) síly. Z poza nachových oblak pomalu přichází jemnohmotné vibrace na první pohled neznámé veličiny v podobě zářícího, oslepujícího a očišťujícího světla božského Vědomí.

Z jakéhosi neovladatelného, mdlobného polospánku nás nečekaně probere vibrace živoucí energie: vibrace bezpodmínečné Lásky

dunes-722690_1280Rozčarováni nebývalou intenzitou přítomného okamžiku, uprostřed rezonančního pole všeho stvoření, uprostřed rudé záře prvotního magma, otevíráme oči a necháme kolem sebe plout vize zakázaných vzpomínek, přicházejících k nám z hlubin věků. Snažíme se odhalit příčinu vnitřního neklidu a pochopit vlastní identitu a skutečnou realitu světa. Nakonec ale vidíme to, co vidět chce naše duše. Duše rozechvělá nepopsatelnou vnitřní radostí vnímá, jak okolní země, s níž je pokrevně spjata, vyzařuje bezpodmínečnou Lásku…

Pokud se v osamělosti, uvězněni v nekonečnosti rozlehlé pouště, odloučíme od ega, nakonec nevyhnutelně dosáhneme rozkvetlé, zelené oázy: niterné vnitřní duchovní očisty. Nalezneme pramen panenské živé vody a hasíme žízeň po vědění, žízeň po věčném, nikdy nekončícím životě. Naše duchovní vědomí se začíná probouzet, najednou vidíme model vnějšího světa jako vizi „odnikud“, jako iluzorní fata morgánu. Písčité duny vnitřní pouště se mění na zelenou oázu sebe porozumění.

Magie života – síla svobodné vůle

Aniž bychom propadli nebezpečné iluzi „osvícení“, uvědomujeme si, že jsme teprve na samém počátku duchovního poznání 

Symbol pouště - cesta duše

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.